Valikko

Sudenpennut

Metsästä on moneksi. Se tarjoaa toimeentuloa usealla eri tavalla. Metsä tuottaa puuta, sieltä voi kerätä sieniä ja marjoja. Suomessa ainutlaatuiset jokamiehenoikeudet mahdollistavat monia asioita. Metsässä voi myös harrastaa: metsästää, patikoida tai vaikkapa hiihtää. Metsässä on aina uutta nähtävää ja koettavaa. Metsien monimuotoisuus houkuttelee tutkimaan. Näiden aktiviteettien avulla metsä tuleekin hieman tutummaksi. Tältä sivulta löytyy sudenpentujen aktiviteetit metsäretkelle. Aktiviteetin perässä on suluissa merkattu, mihin jälkeen aktiviteetti parhaiten sopii.

Partiossa tasapainoinen metsäsuhde ottaa huomioon metsien erilaiset käyttötavat, joihin kuuluvat niin metsien virkistyskäyttö, talouskäyttö kuin myös metsien monimuotoisuuden huomioiminen.

metsakaavio
Teemat: Ekologinen jalanjälkiMetsien monimuotoisuusMetsä virkistyksen lähteenäMetsäala elinkeinona


POHDIMME METSÄSUHDETTAMME:

Alkuharjoitus: Kaikille ikäkausille.

Kesto: Noin 10 minuuttia

  1. Etsikää metsästä tukeva puu, joka tuntuu mukavalta. Jokainen etsii itselleen oman puun. Kokeilkaa lyhyttä ja helppoa läsnäoloharjoitusta
  2. Asettukaa seisomaan selkä puuta vasten.
  3. Suunnatkaa katse alaspäin tai sulkekaa silmänne.
  4. Tuntekaa puu kehoa vasten. Huomaatteko puussa lämpöä tai tuulen aiheuttamaa huojuntaa?
  5. Huokaiskaa lopuksi, hengittäkää syvään. Kaikki ovat tervetulleita metsään!

Lähde: Sirpa Arvonen – Metsämieli

Aktiviteetin nimi: Videoterveiset suomalaisesta luonnosta

Kesto: Valmistelu 5-30 minuuttia, kesto 1 tunti / koko retki

Tavoite: Kertokaa elokuvan keinoin, metsäsuhteestanne. Mikä metsässä kiehtoo? Mikä metsässä puolestaan pelottaa? Kuinka mahdollistamme kaikille metsäkokemuksen ja pääsyn metsään.  Tavoitteena on kertoa kavereille sekä tuntemattomille omakohtaisista luontokokemuksista sekä luonnon merkityksestä. Tämä toteutetaan ikäkaudelle ominaisella tavalla ja haasteellisuus kasvaa ikäkausien mukaan.

Kuvaus: Kuvatkaa retkeltä videotervehdys tai oikea dokumentti omasta metsäkokemuksestanne. Tavoitteena on kertoa niin kotiväelle kuin tuntemattomillekin siitä mitä metsässä oikein voikaan puuhastella ja mitä metsä teille merkitsee? Videolla voidaan myös osallistua ”Suomalainen onni asuu metsässä” –videokilpailuun. Laatikaa ikäkausittain video suomalaisesta metsästä aiheella: tämä on yhteinen metsämme. Elokuva voi olla faktaa tai fiktiota, ja se voi olla muodoltaan melkein mitä vain. Se voi olla näyteltyä draamaa, se voi olla dokumentaarista ilmaisua, se voi olla arkisia kokemuksia metsästä.

Johtajan tehtävä: Avustaa videon suunnittelussa ja järjestää kuvaus. Vanhemmilla ikäkausilla omatoimisuuden määrä kasvaa.

Toteutus: Kuvatkaa retkeltä lyhyt videotervehdys. Kertokaa vaikka mitä olette puuhanneet päivän aikana, kertokaa satu tai esittäkää laulu. Taustalla on tietenkin kivan sudenpentujen mielestä alueen miellyttävin ja heille tärkein paikka.

Muistakaa aina kysyä kaikilta videossa tunnistettavasti esiintyviltä kuvauslupa etukäteen!


Metsäretken ekologinen jalanjälki: (()

Teemme tulet ekologisesti ja turvallisesti: 

Tulen sytyttäminen on partiolaisille tärkeä perustaito. Tätä on kuitenkin hyvä aina retkillä kerrata ja pohtia myös, miten se vaikuttaa luontoon. Nämä seuraavat aktiviteetit ovat myös erinomaisia harjoituksia partioon tutustujille. Tulentekoon ja tulipaikan valintaan liittyvät perusjutut kannattaa tarkistaa Retkeilyn ABC:stä..

  • Tarkista aina ennen retkeä metsäpalovaroitus!

Minkä takia tulta kannattaa käyttää säästeliäästi? Listatkaa yhdessä erilaisia syitä. Niitä ovat esimerkiksi tulen hiukkaspäästöt, materiaalin puute jne. Voitte käsitellä tulen polttamisen ekologisia vaikutuksia samalla kun harjoittelette käytännön taitoja. Lisätietoja puun hiilen sidonnasta löytyy esimerkiksi seitsemän hiiliveljestä kirjasta

Aktiviteetin nimi: Sytytämme nuotion

Aktiviteetin kesto: 2 tuntia

Aktiviteetin tavoite: Sudenpentu osaa sytyttää yhdessä johtajan kanssa nuotion ja pitää sitä yllä.

Aktiviteetin kuvaus: Harjoitellaan nuotion sytyttämistä sekä sen ylläpitoa. Opitaan myös mihin nuotio voidaan metsässä laitaa.

Toteutusvinkit: Antakaa jokaisen sudenpennun harjoitella tulitikun sytyttämistä ja sammuttamista. Tehkää yhdessä nuotiotarpeet ja sytyttäkää yksi nuotio. Sudenpennut toimivat vuorotellen nuotiovastaavina ja pitävät huolta, että nuotio palaa hyvin ja turvallisesti. Vanhemmat sudenpennut voivat tehdä yksin tai pareittain oman nuotion (ks. seikkailijoiden aktiviteetti). Käydään läpi retkipaikan maastossa mihin tulet saa tehdä. Tärkeää on myös muistuttaa, että tulenteko ei ole jokamiehenoikeus.

…………………………

Valmistaudumme retkelle oikein ja huomioimme ympäristön: (Luonnossa liikkuja

Aktiviteetin nimi: Tiedän, mitä tarvitaan mukaan retkelle ja teen sen luontoa säästäen

Kesto: 30 min + 30 minuuttia

Aktiviteetin tavoite: Sudenpentu ymmärtää miten omat pienet valinnat vaikuttavat laajempaan kokonaisuuteen. Sudenpennut huomaavat paljon he itse tuottavat retkellä roskia.

Aktiviteetin kuvaus: Sudenpentu oppii mitä tavaroita retkellä tarvitaan ja miten ne kannattaa pakata reppuun niin että ne löytyvät helposti. Miettikää etenkin, miten pakata retkieväät, jotta niistä jäisi mahdollisimman vähän jätettä. Sudenpennut haluavat varmasti mukaan karkkia ja muita eväitä. Mitä mukaan kannattaa ottaa? Retkellä tavarat ovat sitten jatkuvasti hukassa ja karkkipaperit ympäriinsä. Siivotkaa jälkenne retkeiltyänne ja lajitelkaa roskat parhaalla mahdollisella tavalla. Käykää läpi sudenpentujen kanssa heidän tuomien eväiden roskien lajittelu. Kerätkää roskat aluksi yhteen paikkaan, jotta roskien määrä pienelläkin porukalla huomataan. Huolehtikaa, että retkipaikka jää entistä parempaan kuntoon! Miettikää myös yhdessä lopuksi, miten ensi kerralla voitaisiin retkeillä vielä vähemmällä jätemäärällä?  Mitkä olivat turhaan retkellä mukana?

Johtajan tehtävä: Käydään läpi kokouksessa mitä tavaroita ja mitä eväitä retkelle kannattaa ottaa mukaan ja miten ne kannattaa pakata. Akela opastaa retkellä sudenpentuja hallitsemaan tavaroitansa ja auttaa sudenpentua valitsemaan repusta tilanteeseen sopivia tavaroita. Käydään myös yhdessä läpi mihin omat roskat leirin lopuksi menevät.

Paikka: Kololla ennen retkeä+ retkellä

Toteutusvinkit:

Toteutusvinkki 1: Lauma käy yhdessä läpi retken suunnitelman vaihe vaiheelta ja miettii samalla, mitä tarvikkeita missäkin kohdassa tarvitaan. Akelalla voi olla mukana valmiiksi pakattu esimerkkireppu, jonka sisältöön tutustutaan.

Toteutusvinkki 2: Akelan johdolla mietitään, minkälaisia eväitä retkelle tarvitaan ja minkälaisia eväitä sinne halutaan (nämä saattavat hyvinkin olla kaksi eri asiaa). Tehdään näistä lista ja äänestetään kumpi on parempi.

Toteutusvinkki 3: Sudenpennut leikkivät muistileikkiä Lähdin retkelle ja otin mukaani… Jokainen keksii jonkun retkellä tarvittavan tavaran ja lisää sen luettelon jatkoksi. Ensimmäinen: ”Lähdin retkelle ja otin mukaani makuualustan.” Toinen: ”Lähdin retkelle ja otin mukaani makuualustan ja istuinalustan.” Kolmas: ”Lähdin retkelle ja otin mukaani makuualustan, istuinalustan ja otsalampun.”… jne. Sama voidaan tehdä myös eväiden kanssa

Toteutusvinkki 4: Retkellä huolehditaan sitten omien eväsroskien oikeaoppisesta lajittelusta ja kerätään myös sudenpentujen roskat yhteen paikkaan ennen lajittelua, jotta nähdään, kuinka paljon roskaa syntyy. Parhaimmillaan tätä ei ole juuri ollenkaan!


Metsää monelta kannalta

Metsien monimuotoisuus: (Luonnontuntemus)

Tunnistettaviksi puulajeiksi kannattaa valita sudenpennuille yleisimpiä suomalaisten metsien puulajeja kuten kuusi, mänty, koivu, leppä ja haapa. Puulajit tulevat parhaiten tutuksi leikkien kautta (ks alla). Vanhemmille ikäkausille mukaan otetaan myös harvinaisempiakin puulajeja. Ottakaa lisäksi kuva jokaisesta tunnistamastanne puulajista. Kuvien pohjalta voitte jälkikäteen tehdä piirroksia puista tai koota kollaasin retken puista.

Aktiviteetin nimi: Puulajien tunnistus

Aktiviteetin kesto: 1 tunti

Aktiviteetin tavoite: Opitaan tunnistamaan erilaisia puulajeja Suomen luonnossa.

Aktiviteetin kuvaus: Tunnistettaviksi puulajeiksi kannattaa valita sudenpennuille yleisimpiä suomalaisten metsien puulajeja kuten kuusi, mänty, koivu, leppä ja haapa. Puulajit tulevat parhaiten tutuksi leikkien kautta (ks alla). Vanhemmille ikäkausille mukaan otetaan myös harvinaisempiakin puulajeja. Ottakaa lisäksi kuva jokaisesta tunnistamastanne puulajista. Kuvien pohjalta voitte jälkikäteen tehdä piirroksia puista tai koota kollaasin retken puista.

Johtajan tehtävä: Auttaa puiden tunnistuksessa ja tarkistaa onko tunnistus oikein. Ennen aktiviteettia kannattaa myös oma puulajituntemus käydä tarkistamassa Metsäyhdistyken puulajivihkosta. Lisätietoja puulajeista löytyy myös UPM:n opasvihkosta.

Toteutusvinkit:

Toteutusvinkki 1: Puulajigolf:

Peliä voidaan pelata joko pareittain, tai pienessä ryhmässä. Alussa tarvitaan pieni keppi jokaiselle osallistujalle. Yksi osallistujista osoittaa ja nimeää lähistöllä sijaitsevan puun. Osallistujat yrittävät vuoron perään heittää keppinsä mahdollisimman lähelle kohdetta. Lähimmäksi kohdetta päätynyt saa 5 pistettä, toiseksi tullut 4 ja niin edelleen. Ensimmäisen heiton voittaja valitsee uuden kohteen ja taas heitetään. Peliä jatketaan, kunnes ensimmäinen on saanut 50 pistettä! Mikäli pisteiden lasku tuntuu liian hankalalta, voidaan se jättää myös pois. Puulajigolf sopii myös seikkailijoille!

Toteutusvinkki 2: Pienestä suurta

Tähän aktiviteettiin tarvitaan joko luuppeja tai suurennuslaseja. Kertokaa ensin sudenpennuille mikä on luuppi ja miten sitä käytetään. Jokaiselle jaetaan tämän jälkeen oma luuppi. Riippuen luuppien määrästä, voidaan niitä jakaa myös pareittain. Tämän jälkeen lähdetään tutkimaan lähiympäristöä luupin avulla. Valitkaa kohteiksi vähintään kaksi erilaista puuta, kivi sekä erilaisia kasveja. Tällä välin ohjaaja poimii erilaisia puun kuoren palasia. Sudenpennut palaavat yhteen ja tämän jälkeen tutkitaan näytekappaleita luupilla. Tunnistavatko sudenpennut mistä puusta on kyse?

Toteutusvinkki 3: Luontoesineiden keräys

Leikinjohtaja antaa leikkijöille paperilapun kullekin ja lähettää heidät maastoon etsimään lapussa mainittuja luonnonesineitä. Ohjeet voidaan antaa myös suullisesti. Määräykset voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia: 1) jotain ihmiselle hyödyllistä 2) jotain eläimelle hyödyllistä 3) sytykkeitä 4) jotain punaista 5) jotain pyöreää 6) rakennusaineita 7) jotain epätavallista 8) jotain kaunista. Leikkijöille asetetaan määräaika ja sen jälkeen kukin tuo kokoelmansa johtajalle. Yhteisesti arvostellaan kokoelmat ja parhaan kokoelman kerännyt voittaa. Muistakaa jokamiehenoikeudet ja se mitä saa kerätä!

Toteutusvinkki 4: Käpyjen keräys

Leikkijät seisovat ryhmittäin lähtöviivalla. Leikin johtaja ilmoittaa määräajan, jonka kuluessa leikkijät saavat käydä etsimässä käpyjä. Kerätyt kävyt jokainen leikkijä asettaa jonoon ja pisimmän jonon saanut voittaa. Tämän jälkeen kävyt jaetaan omiin kasoihinsa samankaltaisuuden mukaan.

Tunnistammeko mistä puulajista mikäkin käpy on? Käpyjen keräysleikin jälkeen voidaan vaikkapa sisätiloissa jatkaa erilaisten käpyjen vertailua kasvioppaan kuviin.

…………………………

Aktiviteetin nimi: Puiden ominaisuudet

Aktiviteetin kesto: 1 tunti

Aktiviteetin tavoite: Opitaan tunnistamaan erilaisia puulajeja Suomen luonnossa ja tutkitaan niiden ominaisuuksia.

Aktiviteetin kuvaus: Tutustutaan puihin niiden ominaisuuksien kautta. On tärkeää tunnistaa puut ulkonäöltä, mutta puilla on monia ominaisuuksia mitä avautuvat esimerkiksi koskettamalla tai haistelemalla.

Johtajan tehtävä: Käy läpi opaskasvit Openmetsässä!

Toteutusvinkki 1: Puiden tunnusteleminen

Leikkijät muodostavat pareja ja jokaisesta parista toisen silmät sidotaan. Näkevä taluttaa parinsa valitsemansa puun luo. Sokea yrittää tunnustelemalla saada mahdollisimman tarkan kuvan, minkälaisesta puusta on kysymys, minkä jälkeen hänet talutetaan takaisin lähtöpisteeseen. Side poistetaan ja leikkijä yrittää osoittamalla arvata, minkä puun luona äsken oli. Kun arvaus osuu oikeaan, leikkijät vaihtavat rooleja. Aktiviteetti on hyvä aloittaa tunnistamalla puulajeja ilman sidettä!

Toteutusvinkki 2: Haastattelemme puita.

Jaetaan seikkailijaryhmä kahteen osaan. Ensimmäinen ryhmä etsii jokainen itselleen metsästä puun. Pysytelkää ryhmänä rajatulla alueella. Valittu puu voi olla mikä tahansa laji, mutta kiinnittäkää huomiota siihen mitä erityistä siinä on. Kasvaako se esimerkiksi erikoisesti? Mistä se johtuu? Noin 10 minuutin jälkeen toinen ryhmä etsii alueelta ensimmäisen ryhmän edustajat ja haastattelevat jokainen valitsemaansa puuta. Harjoitus voidaan toistaa myöhemmin päinvastaisilla rooleilla! Haastattelukysymyksiä: Kuka olet? Kuinka vanha olet? Mistä muotosi johtuu? Miten viihdyt alueellasi? Mitä tarvitset kasvaaksesi? Onko sinusta ihmisille hyötyä? Miten? Kerro minulle unohtumattomin muistosi! Puuttuuko sinulta jotakin? Mitä? Mikä on suosikkivuodenaikasi ja miksi? Haastattelut voidaan myös videoida.

Toteutusvinkki 3: Kim-leikki metsäisesti:

Kerätään retken aikana muutaman opaskasvin, kaarnanpalasia tai oksia, joita käytetään Kim-leikissä. Osallistujat katsovat asioita hetken ja sitten he sulkevat silmänsä tai poistuvat sivummalle. Johtaja ottaa yhden asian pois, ja pelaajien tehtävänä on muistaa, mikä kasvi tai esine puuttuu ja tietenkin myös sen nimi. Metsästä voidaan myös kerätä sinne kuulumattomia asioita ja ottaa mukaan leikkiin. Tällöin yritetään muistella, mikä esine oli kyseessä ja kuuluuko se luontoon. Leikkiä voidaan myös leikkiä siten, että hetken katselun jälkeen tavarat peitetään, ja tehtävänä on kirjata ylös niin monta tavara ylös kuin tunnistetaan ja muistetaan.


Metsä virkistyksen lähteenä ja oppimisympäristönä: (Luonnontuntemus)

Aktiviteetin nimi: Metsä tutuksi leikkien

Aktiviteetin kesto: 1,5 tuntia

Aktiviteetin tavoite: Sudenpennut tutustuvat leikin kautta metsän tarinoihin sekä virkistyvät metsässä.

Toteutusvinkit:

Toteutusvinkki 1 Metsänhaltija

Haltijan silmät sidotaan ja hän asettuu seisomaan keskelle. Leikkijät liikkuvat hiljaa kohti haltijaa. He yrittävät päästä koskemaan haltijaa (= uudeksi haltijaksi). Kun haltija kuulee jotakin, hän huutaa seis ja osoittaa sormella äänen suuntaan. Siinä suunnassa olevat oppilaat peruuttavat taaksepäin, ja sen jälkeen leikki jatkuu.

Toteutusvinkki 2: Käkkärämänty

Leikkijät istuvat piirissä. Tehdään yhdessä käsillä samassa tahdissa liikkeitä: kädet polviin, kädet yhteen, oikea käsi peukalo pystyssä olkapää yli taakse ja vasen käsi samoin. Kun leikkijä vie oikean kätensä peukalon taakse, hän sanoo samalla oman nimensä. Kun hän vie vasenta peukaloa taakse, hän sanoo jonkun toisen piirissä olijan nimen. Se jonka nimi sanotaan, jatkaa käsien rytmissä: sanoo ensin oman nimensä ja sitten jonkun toisen nimen jne. Leikkiä voidaan vaikeuttaa vähitellen lisäämällä tempoa.

Toteutusvinkki 3: Puuhaukka

Jokainen valitsee itselleen puun, jossa asuu. Puut merkitään nauhalla. Yksi leikkijöistä on ilman puuta. Kun hän huutaa ”talo paloi, pakko vaihtaa”, täytyy leikkijöiden vaihtaa puuta. Ilman puuta ollut leikkijä yrittää saada itselleen puun toisten vaihtaessa puuta. Se joka jää ilman puuta jää uudeksi huutajaksi.

Toteutusvinkki 4: Puuhippa

Merkitään puita nauhalla muutama vähemmän kuin leikkijöitä. Yksi leikkijöistä valitaan hipaksi. Puut ovat turvapaikkoja ja yhdessä puussa saa olla vain yksi leikkijä kerrallaan, joka joutuu lähtemään, jos toinen leikkijä tulee samalle puulle. Samaan puuhun ei saa heti palata.

Toteutusvinkki 5: Metsämies

Yksi leikkijöistä on metsämiehenä, ja muut leikkijät ovat turvassa koskettaessaan puuta tai kantoa. Metsämiehen huutaessa ”kuka pelkää metsämiestä” jokaisen on vaihdettava turvapaikkaa. Kiinni saadusta leikkijöistä tulee metsämiehiä, Voittaja on se, joka viimeiseksi muuttuu metsämieheksi.

Toteutusvinkki 6: Merkkejä metsän kansasta

Etsitään metsästä merkkejä haltijaolentojen läsnäolosta valmiiden kuvailujen mukaan. Jos merkkejä löytyy, toimitaan annettujen ohjeiden mukaan. Ohjeet tehtävän suorittamiseen löytyvät WWF:n sivuilta: https://wwf.fi/mediabank/3178.pdf.

Toteutusvinkki 7: Jäljitä viheltäjää

Johtaja ottaa mukaansa pillin ja piiloutuu maastoon. Jonkin ajan kuluttua muut lähtevät etsimään piiloutunnat kuunnellen mistä pillin vihellykset kuuluvat. Aluksi vihellykset voivat olla kuuluvia ja piilo suhteellisen lähellä, myöhemmin etsimistä voidaan vaikeuttaa pidentämällä etäisyyttä.


Metsäala elinkeinona: (Kotiseutu)

Tutustutaan erilaisiin metsäammatteihin. Yrittäkää saada retkelle mukaan metsäalan ammattilainen, jotta hän voi esitellä teille mitä kaikkea juuri hänen ammattiinsa kuuluu. Hyviä paikkoja etsiä ammattilaista ovat esimerkiksi partiolaisten vanhemmat tai Suomen Yrittäjien jäsenjärjestöt. Voitte myös ottaa yhteyden paikalliseen Metsänhoitoyhdistykseen tai metsäalan yritysten alueellisen puun ostajaan. Metsäammattilaista voi myös pyytää auttamaan retken toteutuksessa. Erilaisia metsäammatteja: Metsäkoneenkuljettaja, puunostaja, ympäristöpäällikkö, tutkija, sahatyöntekijä, puutavara-auton kuljettaja, puuseppä, hankintajohtaja, metsäneuvoja, huonekalupuuseppä, myyntiassistentti, metsäkoordinaattori, biologi, tiedottaja, metsäenergiapäällikkö.

Kuvauksia erilaisista ammateista löytyy Metsäteollisuus ry:n esitteestä.

Aktiviteetin nimi: Metsäammattilaisen tarina

Aktiviteetin kesto: 30 minuuttia – 1 tunti

Tavoite: Sudenpennut tutustuvat erilaisiin metsään liittyviin ammatteihin kertomuksen kautta. Sudenpennut tutustuvat metsään ja puuhun liittyvään kansanperinteeseen.

Toteutusvinkki: Sudenpennuille metsäammatista on helpointa kertoa tarinan kautta. Mitä kaikkea ammattilainen tekee päivittäin? Johtaja valitsee yhden metsäammatin ja kertoo tästä tarinan. Sudenpentujen kanssa käydään myös läpi metsäammattilaiselle tärkeitä paikkoja metsässä.


Erilaisten metsien kiertokulku: (Luonnontuntemus)

Tutustutaan metsän kiertokulkuun ja erilaisiin metsiin. Miten talousmetsä eroaa luonnontilaisesta metsästä? Opitaan myös metsien mittausta ja määritellään retkialueen puuston määrä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin metsien mittauksessa käytettäviin työvälineisiin.

Aktiviteetin nimi: Metsä ympärillämme

Aktiviteetin kesto: noin 2 tuntia

Aktiviteetin kuvaus: Tutustutaan erilaisiin metsiin ja samalla myös talousmetsän kiertoon. Retkialueen lähistöltä voidaan etsiä eri-ikäisiä ja rakenteisia metsiä. Pohditaan kuinka vanhoja kuviot ovat ja missä kehitysvaiheessa.

Tavoite: Sudenpennut rakentavat majan johtajan valitsemalle alueelle ja tätä kautta selvittävät metsän ominaisuuksia ja tilaa.

Toteutusvinkki 1: Rakennamme majan

Etsikää retken lähistöltä esimerkiksi hakkuuaukea tai vanha metsä. Minkälaisia erilaisia materiaaleja löytyy majan rakentamiseksi. Hakkuuaukealta saattaa löytyä runsaasti materiaalia majan rakentamiseksi, entäpä vanhasta metsästä. Kerätkää alueelta materiaalit ja rakentakaa maja tai vaihtoehtoisesti taideteos. Aktiviteetin voi tehdä minkälaisessa tahansa metsäympäristössä. Käykää aluksi läpi jokamiehenoikeudet ja se mitä metsästä saa kerätä. Pääkaupunkiseudun partiolaisilta löytyy hyvä tehtävä jokamiehenoikeuksien läpikäymiseen: https://purkki.partio.fi/piiri-palvelee/markkinointimateriaali/esikoululaisten-partioviikko/jokamiehen-oikeudet-2-0-2013-pienennetty.pdf

Toteutusvinkki 2: Vuosilustoja

Etsitään metsässä kanto, jossa vuosilustot erottuvat hyvin. Lasketaan minkä ikäisenä puu on kaadettu. Mietitään miksi se on kaadettu silloin. Tutkitaan erivahvuisia vuosilustoja, miksi ne ovat välillä leveitä, välillä kapeita. Sudenpennut myös osoittavat kannosta, milloin ovat itse syntyneet. Milloin johtajat ovat syntyneet?


Metsästä tuotteita? (Ympäristönsuojelu)

Metsiä hyödynnetään erilaisten tuotteiden valmistukseen. Tutustutaan erilaisiin metsistä saataviin tavaroihin ja ennen kaikkea siitä mistä ne alun perin tulevat. Miksi puuta pidetään ekologisena materiaalina? 

Aktiviteetin nimi: Siemenen tarina

Tavoite: Oppia minkälaisia erilaisia tuotteita puusta voidaankaan tuottaa ja huomata niiden ketju metsästä kotiin.

Aktiviteetin kuvaus: Käydään läpi retkellä mukana olevia tavaroita. Mitkä kaikki näistä ovat mielestänne puupohjaisia?

Toteutusvinkki 1: Valitkaa yksi retkellä mukana olevista puupohjaisista tuotteista. Miettikää mistä lähialueen puusta se voisi olla peräisin. Kertokaa vuorotellen yksi lause kerrallaan puun tarina. Esimerkiksi: ”Olipa kerran metsäaukea. Metsäaukealle istutettiin kuusen taimi. Taimet kasvavat ja vahvimmat niistä selviävät. Retkeilijät nauttivat kasvavasta metsästä. Eräänä päivänä metsään astuu metsuri, alkaa puun toinen elämä. Puut kaadetaan ja toimitetaan tehtaalle. Tehtaalla puun eri osia käsitellään eri tavoin ja niistä tehdään jokapäiväisiä tuotteita. Joistakin tulee sahatavaraa, joistakin huonekaluja, toisista liimapuuta. Mitä sinun tarinasi puusta syntyy?”

Tarinavinkkejä:

Kartonki-Aino (Suomen Metsäyhdistys ry)

Metsäankka (Suomen Metsäyhdistys ry)