Valikko

Tarpojat

Metsästä on moneksi. Se tarjoaa toimeentuloa usealla eri tavalla. Metsä tuottaa puuta, sieltä voi kerätä sieniä ja marjoja. Suomessa ainutlaatuiset jokamiehenoikeudet mahdollistavat monia asioita. Metsässä voi myös harrastaa: metsästää, patikoida tai vaikkapa hiihtää. Metsässä on aina uutta nähtävää ja koettavaa. Metsien monimuotoisuus houkuttelee tutkimaan. Näiden aktiviteettien avulla metsä tuleekin hieman tutummaksi.

Partiossa tasapainoinen metsäsuhde ottaa huomioon metsien erilaiset käyttötavat, joihin kuuluvat niin metsien virkistyskäyttö, talouskäyttö kuin myös metsien monimuotoisuuden huomioiminen.

metsakaavio

Teemat: Ekologinen jalanjälkiMetsien monimuotoisuusMetsä virkistyksen lähteenäMetsäala elinkeinona


POHDIMME METSÄSUHDETTAMME:

Alkuharjoitus: Kaikille ikäkausille

Kesto: Noin 10 minuuttia

  1. Etsikää metsästä tukeva puu, joka tuntuu mukavalta. Jokainen etsii itselleen oman puun. Kokeilkaa lyhyttä ja helppoa läsnäoloharjoitusta
  2. Asettukaa seisomaan selkä puuta vasten.
  3. Suunnatkaa katse alaspäin tai sulkekaa silmänne.
  4. Tuntekaa puu kehoa vasten. Huomaatteko puussa lämpöä tai tuulen aiheuttamaa huojuntaa?
  5. Huokaiskaa lopuksi, hengittäkää syvään. Kaikki ovat tervetulleita metsään!

Lähde: Sirpa Arvonen – Metsämieli

Tämän jälkeen listatkaa ryhmissä asioita, joita metsästä on tullut mieleen. Tämän voi toteuttaa, joko piirtäen tai vain listaamalla asioita. Käyttäkää tätä aktiviteetin pohjana.

Aktiviteetin nimi: Videoterveiset suomalaisesta luonnosta

Kesto: Valmistelu 5-30 minuuttia, kesto 1 tunti / koko retki

Tavoite: Kertoa videon keinoin omasta ja ryhmän metsäsuhteesta. Mikä metsässä kiehtoo? Mikä metsässä puolestaan pelottaa? Tavoitteena on kertoa kavereille sekä tuntemattomille omakohtaisista luontokokemuksista sekä luonnon merkityksestä. Toteutusvinkkien haasteellisuus kasvaa ikäkausien mukaan.

Kuvaus: Retkellä kuvataan videotervehdys tai oikea dokumentti omasta metsäkokemuksestanne. Tavoitteena on kertoa niin kotiväelle kuin tuntemattomillekin siitä mitä metsässä oikein voikaan puuhastella ja mitä metsä teille merkitsee. Videolla voidaan myös osallistua Suomen Metsäyhdistyksen ”Sydänkäpy” –videokilpailuun. Juhlavuoden kunniaksi, saavat metsämme ensimmäisen ikioman elokuvafestivaalinsa: elokuussa 2017 järjestetään Helsingissä SYDÄNKÄPY-metsäelokuvafestivaali, jonka teemana on metsäsuhde. Festivaalien aikana tuodaan esiin se monipuolinen metsäsuhteiden kirjo. Osallistukaa kuvaamallanne videolla kilpailuun. Jakakaa ajatuksenne, kokemuksenne ja kuvanne metsästä somessa: #sydankapy, #suomalainenonni ja tietenkin #partioscout. Laatikaa ikäkausittain video suomalaisesta metsästä aiheella: tämä on yhteinen metsämme. Elokuva voi olla faktaa tai fiktiota, ja se voi olla muodoltaan melkein mitä vain. Se voi olla näyteltyä draamaa, se voi olla dokumentaarista ilmaisua, se voi olla arkisia kokemuksia metsästä.

Muistakaa aina kysyä kaikilta videossa tunnistettavasti esiintyviltä kuvauslupa etukäteen!

Johtajan tehtävä: Avustaa videon suunnittelussa ja järjestää kuvaus. Vanhemmilla ikäkausilla omatoimisuuden määrä kasvaa.

Toteutusvinkit:

Toteutusvinkki 1: Kuvatkaa uutinen retkeltä. Miettikää mikä retkellä saattaisi kiinnostaa kotiväkeä tai vaikkapa mediaa. Kertokaa ja kuvatkaa ideanne mielenkiintoisella tavalla. Mikä on retken kohokohta?


Metsäretken ekologinen jalanjälki:

Partiolaiset jättävät metsään ainoastaan kaksi asiaa: ei mitään ja kiitos. Tämän vuoksi onkin tärkeää kiinnittää huomiota metsäretken ekologiseen jalanjälkeen ja retkeillä luontoa kunnioittaen.

Teemme tulet ekologisesti ja turvallisesti:

Tulen sytyttäminen on partiolaisille tärkeä perustaito. Tätä on kuitenkin hyvä aina retkillä kerrata ja pohtia myös, miten se vaikuttaa luontoon. Nämä seuraavat aktiviteetit ovat myös erinomaisia harjoituksia partioon tutustujille. Tulentekoon ja tulipaikan valintaan liittyvät perusjutut kannattaa tarkistaa täältä Retkeilyn ABC:stä.

  • Tarkista aina ennen retkeä metsäpalovaroitus!

Minkä takia tulta kannattaa käyttää säästeliäästi? Listatkaa yhdessä erilaisia syitä. Niitä ovat esimerkiksi tulen hiukkaspäästöt, materiaalin puute jne. Voitte käsitellä tulen polttamisen ekologisia vaikutuksia samalla kun harjoittelette käytännön taitoja.

Aktiviteetin nimi: Tulesta iloa pitkäksi aikaa

Aktiviteetin kesto: 2 tuntia

Aktiviteetin tavoite: Tarpoja käyttää tulta ekologisesti. Tarpoja tunnistaa erilaisten puulajien palo-ominaisuuksia.

Aktiviteetin kuvaus: Tarpoja valitsee parinsa kanssa tarkoituksenmukaisen nuotiopaikan ja turvallisen nuotiopohjan. Kukin tarpojapari tekee nuotion, joka on taloudellinen eli kuluttaa mahdollisimman vähän puuta. Opetellaan sammuttamaan nuotio ilman vettä ja peittämään jäljet.

Toteutusvinkki 1: Puut ja sytykkeet pyritään löytämään luonnosta. Tärkeintä on yrittää polttaa nuotiota mahdollisimman pienellä puumäärällä. Voitte esimerkiksi sopia etukäteen, kuinka kauan nuotiota täytyy pitää yllä.

Toteutusvinkki 2: Vartiot myös kokeilevat eri puulajeja polttopuina. Pohditaan yhdessä, mitä puulajia ja minkä kokoisia halkoja pitäisi käyttää nuotiossa, saunan pesässä, takassa tai kamiinassa. Kokeilkaa veden keittoaikoja erilaisilla poltettavilla puumateriaaleilla. Syntyykö eroja?

Seuraava laulu toimii hyvin muistisääntönä:

Haapa palaa taulan lailla,

liekki lämpöä on vailla.

Savu nousee katajasta,

sitten rungot syttyy vasta.

Kostea on raita,

puuta käytä ellet löydä muuta.

Lepästä saat hyvää tuhkaa,

suopa loppumaan jos uhkaa.

Koivu kuluu nopeasti,

käytä sitä varovasti.

Honka parhain kokkopuista,

rakovalkeata muista.


Valmistaudumme retkelle oikein ja huomioimme ympäristön:

Retken jätehuolto on tärkeä osa ekologista retkeilyä ja tuleekin aina huomioida osana retkiä. Roskattomasta retkeilystä lisää Retkeilyn ABC:ssä.

Aktiviteetin nimi: Pitkä tie lautaselle

Kesto: 1,5 tuntia

Aktiviteetin tavoite: Tarpoja tunnistaa retkellä käytettyjen elintarvikkeiden alkuperän. Tarpoja tietää mistä kaikkialta retken ruoka tuodaan.

Aktiviteetin kuvaus: Tutkitaan ruokakauppaan suuntautuvalla tutkimusretkellä hedelmä- ja vihannesosaston tarjontaa. Tarkkaillaan asiakkaiden valintoja ja pohditaan omia valintoja. Tehdään sama myös retkellä ja ohjeistetaan muitakin retkellä olijoita ruokien alkuperästä.

Toteutusvinkki 1 (kololla): Tarpojat suunnittelevat osan retken ruokalistasta. Helppo kohde on esimerkiksi aamupalat ja välipalat. Tämän jälkeen mennään kauppaan tutkimusretkelle. Kaupasta etsitään ruokalistalla tarvittavat ainekset ja samalla tutustutaan niiden sekä myös muiden hedelmien ja kasvisten alkuperään. Hakekaa vinkkimateriaali täältä WWF:n sivuilta.

Toteutusvinkki 2 (kololla): Tarpojat suunnittelevat osan retken ruokalistasta. Tämän jälkeen järjestetään kilpailu. Jakaantukaa ryhmiin, joiden tehtävänä on löytää kaupasta tai torilta mahdollisimman lähellä tuotettua ruokaa. Itse poimitut marjat ja sienet sekä itse kalastetut kalat ovat myös lähiruokaa.

Toteutusvinkki 3 (retkellä): Retkellä tarpojat ovat mukana valmistamassa ruokaa. Mikäli ennakkotehtäviä ei ole tehty voivat tarpojat selvittää ostettujen elintarvikkeiden alkuperän. Onko tämä retkellä mahdollista? Ennen ruokailua he esittelevät muille mistä ruoka on peräisin.


Metsää monelta kannalta

Metsien monimuotoisuus:

Suomessa arvioidaan elävän noin 50 000 lajia, kun lasketaan yhteen kaikki eläin-, kasvi- ja sienilajit. Näistä noin 20 000 lajia elää metsissä. Metsien monimuotoisuus valkenee parhaiten itse tutkimalla ja kokeilemalla. Tutkiminen aloitetaan helpoista asioista ja siirrytään pikkuhiljaa vaativampiin.

Aktiviteetin nimi: Monenlaisia metsiä

Kesto: 2 tuntia

Aktiviteetin tavoite: Perehdytään retkipaikan metsätyyppeihin kasvillisuuden avulla ja pohditaan hyvän leiripaikan valintaa.

Aktiviteetin kuvaus: Tutustutaan retkialueen metsätyyppiin ja mietitään miten erilaiset paikat vaikuttavat leiripaikan valintaan. Metsätyyppi tarkoittaa sitä, minkälaista kasvillisuutta, sekä puustoa tietyltä paikalta löytyy. Tähän vaikuttavat maaperän koostumus, veden saanti sekä valoisuus. Mitä kasvupaikkoja tunnistatte?

Johtajan tehtävä: Johtaja tutustuu ennen retkeä erilaisiin metsätyyppeihin. Erilaisiin metsätyyppeihin voi tutustua jo ennen metsään lähtöä Luonnonvarakeskuksen sivuilla. Alueen maastoon on myös hyvä tutustua etukäteen, mikäli mahdollista.

Toteutusvinkki 1: Tutkitaan maastoa ja kasveja retkellä.

Avuksi kannattaa asentaa partiolaisten MobiMetsä peli, joka löytyy Google Playsta, App Storesta sekä Windows Storesta. Pelistä löytyy tietoa erilaisista kasvupaikoista sekä puulajeista. Huomaatteko miten puut eroavat toisistaan erilaisilla kasvupaikoilla?

Suorittakaa samalla myös MobiMetsän tavoitteet:

  • Istuttaa 40 puuta
  • Toimittaa vähintään 20 tilausta
  • Suunnitella vähintään 8 tuotekehitystä
  • Ansaita vastuullisen toimijan status!

Löydättekö metsästä kolme erityyppistä metsää, jotka myös MobiMetsässä löytyvät? Koittakaa myös löytää alueelta virtuaalimetsään piilotetut luontokohteet.

Toteutusvinkki 2: Mikä on paras retkimaasto? Miten kasvillisuus vaikuttaa siihen? Mietitään telttapaikan valintaa ja sen vaikutusta luontoon. Millainen on hyvä maasto leiriytymiselle? Miten hyvän maaston ja tietyn metsätyypin tunnistaa? Pystytetään laavut kolmeen erilaiseen paikkaan ja vertaillaan näitä paikkoja. Mitä hyvää ja mitä huono kussakin paikassa on? Huomioidaan esimerkiksi, että kangasmaa on kalliota pehmeämpi selän alla, suorannalta on vaikea mennä uimaan ja heinikkoon ei saa tehtyä turvallisesti nuotiota. Kasvillisuuden perusteella voidaan myös päätellä mm. maaston kosteus. Hyvä telttapaikka on esim. suon laita, avoin kallio tai järven ranta. Kun on yhden yön nukkunut suolla tai notkelmassa sateella, osaa pystyttää teltan muualle.

Toteutusvinkki 3: Tutustutaan kulumiselle aran maaston tuntomerkkeihin ja pyritään välttämään sellaisessa liikkumista. Esim. kuivat jäkälät, sammalikot ja hiekkatöyräät kärsivät ihmisten kulkemisesta. Suunnitelkaa ja kulkekaa noin kilometrin mittainen reitti polun ulkopuolella, niin että kulutatte maaperää ja kasvillisuutta mahdollisimman vähän. Mikäli mahdollista niin ottakaa GPS mukaan, jotta voitte tallentaa kuljetun reitin kartalle ja tutkia esimerkiksi pinnan muotoja yms. jälkikäteen.


Metsä virkistyksen lähteenä:

Metsät rauhoittavat, virkistävät sekä motivoivat. On tärkeää, että jokainen löytää oman tapansa nauttia metsästä. Nämä aktiviteetit tarjoavat virikkeitä metsästä nauttimiseen.

Aktiviteetin nimi: Metsien terveysvaikutukset (voidaan tehdä yhdessä seikkailijoiden kanssa)

Aktiviteetin kuvaus: Lähimaastoon suunnitellaan mielen ja kehon kuntokierros, jossa pysähdytään erilaisiin metsäpaikkoihin tekemään erilaisia lihaskuntoliikkeitä. Valitkaa mahdollisimman erilaisia paikkoja suorituksille. Etsikää paikkoja missä voitte olla rauhassa ja sellaisia paikkoja jotka inspiroivat. Tämän lisäksi kehon kuntoa voi harjoitella mitä erilaisimmilla tavoilla metsässä. Toteutus tarpojille on haastavampi kuin seikkailijoille. Tarpojat voivat myös suorittaa johtamisharjoituksen seikkailijoiden aktiviteetin ”personal trainereina”.

Aktiviteetin tavoite: Tarpojat huomaavat metsän luonteenomaisia piirteitä liikunnallisen toiminnan ohessa. Tarpojat oppivat johtamistaitoja sekä vahvistavat terveellisiä elintapoja.

Kesto: 1 tunti

Toteutusvinkki 1: Metsäinen kuntosali

Muistakaa, että tätä aktiviteettia ei tarvitse tehdä verenmaku suussa. Lihaskuntoliikkeet voivat olla esimerkiksi painojen nostelua (kivet, puut), vatsalihaksia (puu tukena), leuan vetoa (oksilla) jne. Vain mielikuvitus on rajana. Kuntokierroksen aluksi verytelkää nostamalla luonnosta löytämäänne keppiä tai risua reisiltä poikittain pään yläpuolelle. Valitkaa matkan varrelle vähintään yksi iso kivi, vanha puu sekä puro. Testatkaa samalla tasapainonne: seisokaa yhdellä jalalla vähintään minuutin ajan. Haastetta tähän saadaan tekemällä se puunrungolla tai kannon nokassa. Ei hätää, jos se ei onnistu, tasapainoharjoittelua voi tehdä esimerkiksi juurakkoisella polulla.! Suuren puun runkoa vasten voidaan suorittaa punnerruksia. Kallion reunalla voidaan tehdä vatsalihaksia. Metsäkuntosalin painoina toimivat tietenkin puunrungot sekä kivet. Talvella syvä lumihanki tarjoaa kuntopolulle myös astetta suuremman haasteen.

Toteutusvinkki 2: Merimiehenvala

Tarvitaan kaksi noin kolme metriä pitkää köyttä. Pingotetaan kaksi köysilinjaa matalalle kahden puun väliin. Köysien alapuolelta poistetaan kaikki kivet, risut, kävyt ja muut asiat, jotka voivat aiheuttaa pudotessaan loukkaantumisen. Tavoitteena on asettaa molemmat kädet ja jalat köysille siten, että vasen käsi ja jalka ovat samalla köydellä. Tämän jälkeen tavoite on kääntyä 180 astetta ympäri eli vaihtaa kulkusuuntaa.

Toteutusvinkki 3: Seikkailua maastossa

Metsässä liikkumiseen tarvitaan tasapainotaitoja, kehon tuntemusta, motorisia perustaitoja, voimaa ja kestävyyttä. Toteuttakaa maastoon lyhyt esterata. Radalle muodostetaan erilaisia esteitä, joiden ylitys voi tapahtua esimerkiksi lankkua, pölkkyä tai köyttä käyttäen. Esteitä voivat olla muun muassa ojan ylitys, jyrkänteelle nousu, ojarummun tai muun renkaan läpi kulku, tukkien alitus tai vaikkapa puuhun kiipeäminen.

Paussin nimi: Kissansilmän metsästys

Paussin tavoite: Tarpoja tutustuu metsään pimeällä

Kesto: 30 minuuttia

Toteutus:Metsään piilotetaan eri paikkoihin noin 50 heijastinta. Tarpojat lähtevät tämän jälkeen taskulampuilla etsimään heijastimia. Tästä voidaan myös tehdä kilpailu siitä, kuka löytää eniten heijastimia tietyn ajan kuluessa tai vaihtoehtoisesti kulkea pareittain heijastinpolkua metsässä. Keskustelkaa lopuksi miltä tuntui. Pelottiko, jännittikö? Mikä oli erilaista pimeässä metsässä kuin päivän valossa?

Johtajan ohje: Johtajan tehtävänä on käydä piilottamassa heijastimet metsään. Osa heijastimista voi olla puissa kiinni ja osa heijastimista maassa. Tärkeintä on, että heijastimet eivät kaikki näy kerralla, mutta että yhden heijastimen löydettyään voidaan kuitenkin suunnistaa seuraavalle.


Metsäala elinkeinona:

Metsiä hyödyntämällä saadaan monenlaisia raaka-aineita erilaisiin arkipäivän tuotteisiin. Metsäala tarjoaa myös elinkeinon monille suomalaisille. Seuraavien aktiviteettien avulla tutustutaan metsien taloudelliseen hyödyntämiseen.

Tutustutaan erilaisiin metsäammatteihin.

Yrittäkää saada retkelle mukaan metsäalan ammattilainen, jotta hän voi esitellä teille mitä kaikkea juuri hänen ammattiinsa kuuluu. Hyviä paikkoja etsiä ammattilaista ovat esimerkiksi partiolaisten vanhemmat tai Suomen Yrittäjien jäsenjärjestöt. Voitte myös ottaa yhteyttä paikalliseen Metsänhoitoyhdistykseen tai metsäalan yritysten alueellisen puun ostajaan. He ohjaavat partiolaisia mielellään tutustumaan metsäkoneisiin tai metsätöihin! Metsäammattilainen voi myös auttaa retken toteutuksessa.

Erilaisia metsäammatteja: Metsäkoneenkuljettaja, puunostaja, ympäristöpäällikkö, tutkija, sahatyöntekijä, puutavara-auton kuljettaja, puuseppä, hankintajohtaja, metsäneuvoja, huonekalupuuseppä, myyntiassistentti, metsäkoordinaattori, biologi, tiedottaja, metsäenergiapäällikkö. Kuvauksia erilaisista ammateista löytyy esimerkiksi Metsäteollisuus ry:n esitteestä.

Aktiviteetin nimi: Metsuri on perinteikäs ammatti!

Aktiviteetin kesto: 30 minuuttia – 1 tunti

Tavoite: Metsurin ammatti ja samalla metsän korjuu tulee tarpojalle tutuksi.

Toteutus: Metsurin ammatti tulee helposti ensimmäisenä mieleen metsäalasta, vaikka se toki on paljon muutakin. Harjoitelkaa yhdessä erilaisia metsurin ammatissa tarvittavia taitoja: sahausta, kirveen käyttöä, tukkisaksien käyttöä, vesurin käyttöä jne. Muistakaa turvallisuus! Miettikää ensin mitä kaikkia työvälineitä metsuri käyttää. Miten metsien korjuu nykypäivänä hoidetaan? Mikäli retkialueen lähistöltä löytyy hakkuuaukea, käykää tutustumassa ja etsikää sieltä merkkejä työn teosta (traktorin urat, jääneet puut jne).


Metsän kiertokulku:

Tutustutaan metsän kiertokulkuun ja erilaisiin metsiin. Miten talousmetsä eroaa luonnontilaisesta metsästä? Opitaan myös metsien mittausta ja määritellään retkialueen puuston määrä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin metsien mittauksessa käytettäviin työvälineisiin. 

Puuston pituustietoja tarvitaan, jotta voidaan määrittää, kuinka paljon metsässä on puuta. Ensin määritetään puuston keskipituus ja sitten pohjapinta-ala, joiden avulla puuston tilavuus katsotaan taulukosta. Tiedon avulla pystytään arvioimaan metsästä saatavaa tuloa.

Aktiviteetin nimi: Retkipaikan puuston korkeuden määrittäminen. Tarpoja kykenee itsenäisesti tutkimaan metsäluontoa.

Kesto: Noin 1 tunti

Aktiviteetin tavoite: Tarpoja oppii hahmottamaan etäisyyksiä ja pituuksia.

Aktiviteetin kuvaus: Tarpojat etsivät luonnosta mittavälineet ja mittaavat retkipaikan lähistön puiden pituuksia ja tätä kautta selvittävät metsän keskipituuden.

Toteutusvinkki 1: Mitatkaa valitsemienne puiden pituus. Johtaja voi merkitä metsästä etukäteen mitattavat puut. Arvioikaa ensin, kuinka kaukana on seisottava, jotta puu ei kaatuessaan osuisi teihin. Sitten mitataan puun pituus kepin avulla. Etsikää mahdollisimman suoria keppejä, jotka ovat hieman käsivartta pidempiä.

Ohjeet mittaukseen: 1. Aseta kepin yläpää poskeen kiinni silmän alle. Pidä keppi vaakatasossa. Ota kepistä niin etäältä kiinni kuin käsivarsi suorana yletät. Pidä tästä kohdasta kiinni koko ajan! Käännä keppi pystyyn käsivarsi suorana. 2. Siirry pään asentoa muuttamatta etäisyydelle, jossa puu näyttää olevan kepin mittainen. Pidä keppi koko ajan pystysuorassa ja käsivarsi suorana. Kun puun latva on kepin yläpään tasalla ja tyvi kepin alapäässä peukalosi kohdalla, olet puun korkeuden etäisyydellä puusta. Liikuta vain silmiä ylös ja alas puun tyven ja latvan välillä, sillä niskan asennon muutos aiheuttaa virhettä. 3. Mittaa askelilla (askelpari) etäisyytesi puusta. Tämä etäisyys on sama kuin puun pituus.

Mitatkaa vähintään 5 eri puun pituus ja päätelkää tämän perusteella mikä on metsän keskipituus.


Metsästä tuotteita:

Metsiä hyödynnetään erilaisten tuotteiden valmistukseen. Metsä kuitenkin muutakin kuin puuta. Tutustutaan erilaisiin metsistä saataviin hyödykkeisiin ja ennen kaikkea siitä mistä ne alun perin tulevat.

Aktiviteetin nimi: Yhdistä puulajit ja tuotteet

Tavoite: Tarpoja ymmärtää metsien merkityksen raaka-aineen lähteenä. Tarpoja oppii konkreettisesti mistä puulajeista tuotteita tehdään.

Kuvaus: Selvitetään mistä erilaiset metsäalan tuotteet ovat peräisin. Aktiviteettiin varataan mukaan sellaisia tuotteita, joista ei metsä ja puut välttämättä tule ensimmäisenä mieleen.

Johtajan tehtävä: Johtajan kannattaa esimerkin mukaisesti varata seuraavia tuotteita mukaan retkelle. Myös piiritoimistoilta löytyviä biotaloussalkkuja voidaan hyödyntää näissä.

Ksylitoli-purkka (xylitol): koivu

Maitopakkaus: koivu, kuusi, mänty

Pihlajanmarja-karkki: pihlaja

Viskoosipaita (viskoosi valmistetaan puukuidusta!): kuusi ja koivu

WC-paperi: mänty (- ja kierrätyskuitu)

Hajunpoistaja: kataja

Jogurtti (CMC=karboksimetyyliselluloosa, E466): koivu, kuusi

Hammastahna (CMC=karboksimetyyliselluloosa, E466): koivu, kuusi

Biodiesel, löytyy auton tankista (tehdään esim. mäntyöljystä): mänty

Toteutusvinkki 1: Tutkikaa lähiympäristöä ja miettikää mistä puusta mikäkin tuote voisi olla peräisin. Tarpojat saavat yhden tuotteen kerrallaan (biodieseliä ei tietenkään anneta mukaan vaan kerrotaan mistä sitä löytyy) ja heidän tulee mennä sen puulajin luokse, jota on käytetty tuotteen valmistamiseen. Kun oikea puulaji on löytynyt, käydään tuotteet ja puulajit yhdessä läpi.