Valikko

Vaeltajat

Metsästä on moneksi. Se tarjoaa toimeentuloa usealla eri tavalla. Metsä tuottaa puuta, sieltä voi kerätä sieniä ja marjoja. Suomessa ainutlaatuiset jokamiehenoikeudet mahdollistavat monia asioita. Metsässä voi myös harrastaa: metsästää, patikoida tai vaikkapa hiihtää. Metsässä on aina uutta nähtävää ja koettavaa. Metsien monimuotoisuus houkuttelee tutkimaan. Näiden aktiviteettien avulla metsä tuleekin hieman tutummaksi!

Partiossa tasapainoinen metsäsuhde ottaa huomioon metsien erilaiset käyttötavat, joihin kuuluvat niin metsien virkistyskäyttö, talouskäyttö kuin myös metsien monimuotoisuuden huomioiminen.

metsakaavio

Teemat: Ekologinen jalanjälkiMetsien monimuotoisuusMetsä virkistyksen lähteenäMetsäala elinkeinona


POHDIMME METSÄSUHDETTAMME:

Alkuharjoitus: Kaikille ikäluokille.

Kesto: Noin 10 minuuttia

 1. Etsikää metsästä tukeva puu, joka tuntuu mukavalta. Jokainen etsii itselleen oman puun. Kokeilkaa lyhyttä ja helppoa läsnäoloharjoitusta
 2. Asettukaa seisomaan selkä puuta vasten.
 3. Suunnatkaa katse alaspäin tai sulkekaa silmänne.
 4. Tuntekaa puu kehoa vasten. Huomaatteko puussa lämpöä tai tuulen aiheuttamaa huojuntaa?
 5. Huokaiskaa lopuksi, hengittäkää syvään. Kaikki ovat tervetulleita metsään!

Lähde: Sirpa Arvonen – Metsämieli

Tämän jälkeen listatkaa ryhmissä asioita, joita metsästä on tullut mieleen. Tämän voi toteuttaa, joko piirtäen tai vain listaamalla asioita. Käyttäkää tätä aktiviteetin pohjana.

Aktiviteetin nimi: Videoterveiset suomalaisesta luonnosta

Kesto: Valmistelu 5-30 minuuttia, kesto 1 tunti / koko retki

Tavoite: Kertoa videon keinoin omasta ja ryhmän metsäsuhteesta. Mikä metsässä kiehtoo? Mikä metsässä puolestaan pelottaa? Tavoitteena on kertoa kavereille sekä tuntemattomille omakohtaisista luontokokemuksista sekä luonnon merkityksestä. Toteutusvinkkien haasteellisuus kasvaa ikäkausien mukaan.

Kuvaus: Retkellä kuvataan videotervehdys tai oikea dokumentti omasta metsäkokemuksestanne. Tavoitteena on kertoa niin kotiväelle kuin tuntemattomillekin siitä mitä metsässä oikein voikaan puuhastella ja mitä metsä teille merkitsee. Videolla voidaan myös osallistua Suomen Metsäyhdistyksen ”Sydänkäpy” –videokilpailuun. Juhlavuoden kunniaksi, saavat metsämme ensimmäisen ikioman elokuvafestivaalinsa: elokuussa 2017 järjestetään Helsingissä SYDÄNKÄPY-metsäelokuvafestivaali, jonka teemana on metsäsuhde. Festivaalien aikana tuodaan esiin se monipuolinen metsäsuhteiden kirjo. Osallistukaa kuvaamallanne videolla kilpailuun. Jakakaa ajatuksenne, kokemuksenne ja kuvanne metsästä somessa: #sydankapy, #suomalainenonni ja tietenkin #partioscout. Laatikaa ikäkausittain video suomalaisesta metsästä aiheella: tämä on yhteinen metsämme. Elokuva voi olla faktaa tai fiktiota, ja se voi olla muodoltaan melkein mitä vain. Se voi olla näyteltyä draamaa, se voi olla dokumentaarista ilmaisua, se voi olla arkisia kokemuksia metsästä.

Muistakaa aina kysyä kaikilta videossa tunnistettavasti esiintyviltä kuvauslupa etukäteen!

Johtajan tehtävä: Avustaa videon suunnittelussa ja järjestää kuvaus. Vanhemmilla ikäkausilla omatoimisuuden määrä kasvaa.

Toteutusvinkki:

Toteutusvinkki 1: Toteuttakaa lyhytelokuva ”Yhdessä Metsään” metsäretkestä. Lyhytelokuvassa voidaan käyttää myös nuorempien ikäluokkien kuvaamia videoita, mikäli saatte siihen luvan. Voitaisiinko ne vaikkapa yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi, jota voidaan käyttää esimerkiksi lippukunnan markkinoinnissa?

 Metsäretken ekologinen jalanjälki:

Partiolaiset jättävät metsään ainoastaan kaksi asiaa: ei mitään ja kiitos. Tämän vuoksi onkin tärkeää kiinnittää huomiota metsäretken ekologiseen jalanjälkeen ja retkeillä luontoa kunnioittaen.

Teemme tulet ekologisesti ja turvallisesti:

Tulen sytyttäminen on partiolaisille tärkeä perustaito. Tätä on kuitenkin hyvä aina retkillä kerrata ja pohtia myös, miten se vaikuttaa luontoon. Tulentekoon liittyvät aktiviteetit ovat myös erinomaisia harjoituksia partioon tutustujille. Tulentekoon ja tulipaikan valintaan liittyvät perusjutut kannattaa tarkistaa Retkeilyn ABC:stä.

 • Tarkista aina ennen retkeä metsäpalovaroitus!

Minkä takia tulta kannattaa käyttää säästeliäästi? Listatkaa yhdessä erilaisia syitä. Niitä ovat esimerkiksi tulen hiukkaspäästöt, materiaalin puute jne. Voitte samalla pohtia tulen polttamisen ekologisia vaikutuksia samalla kun harjoittelette käytännön taitoja. Mitä tarkoittaa esimerkiksi hiilen sitoutuminen puuhun? Entäpä mitä hiukkaspäästöt?

Aktiviteetin nimi: Rakovalkea

Aktiviteetin kesto: 2 tuntia

Aktiviteetin tavoite: Vaeltaja osaa käyttää tulta uudella tavalla ja huomioida siihen liittyvät turvallisuustekijät

Aktiviteetin kuvaus: Vaeltaja rakentaa rakovalkean huomioiden luonnonsuojelulliset ja turvallisuusnäkökulmat. Vaeltaja yöpyy tai tekee ruokaa tulilla.

Toteutusvinkki 1: Hankimme rakovalkeaan sopivaa puuta (ks. laulu ylempänä J ). Puun laatu vaikuttaa suuresti rakovalkean syttymiseen ja palamiseen. Tietoa rakovalkean tekemisestä löytyy esimerkiksi Olli Aulion teoksesta Suuri Retkeilykirja. Vaeltajat tekevät rakovalkean. Lopuksi voidaan yöpyä majoitteessa, jossa rakovalkea toimii lämmön lähteenä, esimerkiksi laavussa tai louteessa.


Valmistaudumme retkelle oikein ja huomioimme ympäristön:

Retken jätehuolto on tärkeä osa ekologista retkeilyä ja tuleekin aina huomioida osana retkiä. Roskattomasta retkeilystä lisää Retkeilyn ABC:stä.

Aktiviteetin nimi: Minä ympäristöesimerkkinä

Aktiviteetin kesto: 3 tuntia

Aktiviteetin tavoite: Vaeltaja ymmärtää miten voi omalla esimerkillään ja toiminnallaan edistää ympäristön tilan paranemista. Vaeltaja ymmärtää ympäristöalueiden käyttöön liittyvät erilaiset tarpeet ja vaatimukset.

Aktiviteetin kuvaus: Vaeltaja toimii esimerkkinä ympäristöasioissa. Hän vastaa siitä, että retki järjestetään ympäristövastuullisesti tai kouluttaa ympäristövastuullisuutta muille.

Vartionjohtajan tehtävä: Jos vartio toteuttaa aktiviteetin yhdessä, huolehtii vartionjohtaja tehtävien jakamisesta sekä projektin etenemisestä.

Toteutusvinkki 1 (ennen retkeä): Koulutan lippukunnan johtajistoa ympäristöön liittyvistä aiheista, kuten ympäristövastuullisesta retken suunnittelusta, jätehuollosta ja kierrätyksestä.

Toteutusvinkki 2: Opetamme ympäristövastuullista retkeilyä uusille osallistujille. Kuinka opetetaan uusille retkeilijöille vastuullista retkeilyä? Pidämme selkokielisen ja helposti ymmärrettävän koulutuksen luonnossa liikkumisesta ja luonnon huomioimisesta. Taustamateriaalia, jota voi hyödyntää koulutuksessa löytyy esimerkiksi täältä 

Toteutusvinkki 3: Vaeltajat tarkkailevat retkellä, kuinka suunnittelutavoitteet toteutuivat. Vaeltajat havainnoivat retken aikana erilaisia ihmisen toiminnan aiheuttamia muutoksia ympäristössä ja pidämme niistä kirjaa. Retkipaikan, varusteiden ja yöpymistavan valinnassa otetaan erityisesti huomioon ympäristönäkökohdat.


Metsää monelta kannalta

Metsien monimuotoisuus:

Suomessa arvioidaan elävän noin 50 000 lajia, kun lasketaan yhteen kaikki eläin-, kasvi- ja sienilajit. Näistä noin 20 000 lajia elää metsissä. Metsien monimuotoisuus valkenee parhaiten itse tutkimalla ja kokeilemalla. Tutkiminen aloitetaan helpoista asioista ja siirrytään pikkuhiljaa vaativampiin.

Aktiviteetin nimi: Mitkä ihmeen ekosysteemipalvelut?

Aktiviteetin kesto: 1 tunti

Aktiviteetin tavoite: Vaeltaja oppii mitä tarkoittaa ekosysteemipalvelut ja havainnoi niitä metsäretken aikana.

Aktiviteetin kuvaus: Ekosysteemipalvelut ovat luonnon tarjoamia aineellisia ja aineettomia palveluja. Ne voidaan jakaa neljään luokkaan: tuotanto-, ylläpito-, sääntely- ja kulttuuripalveluihin. Luonnon tarjoamia tuotantopalveluja ovat esimerkiksi ravinto ja vesi sekä lääke- ja rakennusaineet.

Toteutusvinkki: Tutustukaa ennen retkeä ekosysteemipalvelut käsitteeseen. Havainnoikaa metsäretken aikana ympäristöstä erilaisia ekosysteemipalveluja. Etsikää retken aikana ainakin yksi ekosysteemipalvelu jokaisesta luokasta ja kuvatkaa se. Kirjoittakaa retkestänne blogi ja kertokaa löytämistänne ekosysteemipalveluista. Onko näitä mahdollista arvottaa?


Metsä virkistyksen lähteenä:

Metsät rauhoittavat, virkistävät sekä motivoivat. On tärkeää, että jokainen löytää oman tapansa nauttia metsästä. Nämä aktiviteetit tarjoavat virikkeitä metsästä nauttimiseen.

Aktiviteetin nimi: Aistikimara

Aktiviteetin tavoite: Rentoutua metsäretken tai pestin keskellä

Kesto: 15 minuuttia:

Toteutetaan enintään 10 hengen ryhmissä. Myös retkelle osallistuvat aikuiset voivat tietenkin tulla mukaan. Aktiviteetin tarkoituksena on tarjota hieman rentoutumista leirin toteuttamiseen liittyvien tehtävien välissä.

 1. Jokainen tutkii ympäristöä noin 5 minuutin ajan.
 2. Kiinnitä katseesi johonkin sinua kiinnostavaan yksityiskohtaan. Tutki vaikkapa sammalten kasvutapaa (suurennuslasilla, jos sellainen löytyy), männyn kuoren muotoja, koppakuoriaisen liikettä tai metsäkukan terälehtiä.
 3. Kumarru tai kyykisty polvillesi ihmettelemään valitsemasi kohteen yksityiskohtia. Antaudu aistien kimaralle.
 4. Hengitä syvään. Mitä nyt tunnet?
 5. Palatkaa takaisin lähtöpaikkaan ja kertokaa toisillenne mitä löysitte.

Sirpa Arvonen – Metsämieli


Metsäala elinkeinona:

Metsiä hyödyntämällä saadaan monenlaisia raaka-aineita erilaisiin arkipäivän tuotteisiin. Metsäala tarjoaa myös elinkeinon monille suomalaisille. Seuraavien aktiviteettien avulla tutustutaan metsien taloudelliseen hyödyntämiseen.

Tutustutaan erilaisiin metsäammatteihin

Yrittäkää saada retkelle mukaan metsäalan ammattilainen, jotta hän voi esitellä teille mitä kaikkea juuri hänen ammattiinsa kuuluu. Hyviä paikkoja etsiä ammattilaista ovat esimerkiksi partiolaisten vanhemmat tai Suomen Yrittäjien jäsenjärjestöt. Voitte myös ottaa yhteyttä paikalliseen Metsänhoitoyhdistykseen tai metsäalan yritysten alueellisen puun ostajaan. He ohjaavat partiolaisia mielellään tutustumaan metsäkoneisiin tai metsätöihin! Metsäammattilainen voi myös auttaa retken toteutuksessa.

Erilaisia metsäammatteja: Metsäkoneenkuljettaja, puunostaja, ympäristöpäällikkö, tutkija, sahatyöntekijä, puutavara-auton kuljettaja, puuseppä, hankintajohtaja, metsäneuvoja, huonekalupuuseppä, myyntiassistentti, metsäkoordinaattori, biologi, tiedottaja, metsäenergiapäällikkö. Kuvauksia erilaisista ammateista löytyy esimerkiksi Metsäteollisuus ry:n esitteestä.

—————-
Aktiviteetin nimi: Metsäammattiin tutustuminen

Aktiviteetin kesto: 30 minuuttia – 1 tunti

Tavoite: Vaeltajat tutustuvat valitsemaansa metsäammattiin yhdessä ammattilaisen kanssa.

Toteutusvinkki 1: Tutustumme retken aikana myös johonkin metsäalan ammattiin tai työpaikkaan. Retki voi suuntautua esimerkiksi, vaikka korjuukohteen lähelle ja voitte sopia koneyrittäjän kanssa työhön tutustumisesta tai sen seuraamisesta. Paikallinen Metsänhoitoyhdistys tai metsäalan yritysten kuten UPM, Stora Enso sekä Metsä Group paikalliskonttori on hyvä paikka kysyä neuvoa.

Toteutusvinkki 2: Otamme yhteyttä paikalliseen luontoyrittäjään ja haastattelemme häntä. Voimme kysyä esimerkiksi näitä kysymyksiä: Mitä haasteita luontomatkailulle Suomessa on? Miten perustan oman luontomatkailuyrityksen? Mitä kaikenlaisia palveluita luonnosta saadaan ja miten nämä tuotetaan ottaen huomioon myös luonnonsuojelulliset näkökulmat?


Metsän kiertokulku:

Tutustutaan metsän kiertokulkuun ja erilaisiin metsiin. Miten talousmetsä eroaa luonnontilaisesta metsästä? Opitaan myös metsien mittausta ja määritellään retkialueen puuston määrä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin metsien mittauksessa käytettäviin työvälineisiin.

Aktiviteetin nimi: Ilmasta maahan

Kesto: noin 1,5 tuntia

Aktiviteetin tavoite: Vaeltajat mittaavat retkialueen puuston määrän ja selvittävät luonnon kannalta erityisiä kohteita.

Aktiviteetin kuvaus: Vaeltajat tutustuvat retkipaikkaan etukäteen ja opettelevat maaston kartoitusta ilmakuvien avulla. Vaeltajat laskevat tarpojien ja samoajien tekemien mittausten pohjalta alueen puuston määrän.

Toteutusvinkki 1: Tutustukaa kartta-aineistoon www.retkikartta.fi palvelussa. Etsikää täältä retkikohteenne ja kartoittakaa sen lähiympäristö. Minkälaista metsää sieltä löytyy? Löytyykö erityisiä kohteita esimerkiksi puroja tai lampia? Minkälaisia erilaisia kuvioita alueella on. Pinta-alan voi määrittää yksittäiselle kuviolla myös retkikartta.fi -sivuston avulla. Retkikartalla voi vaihtaa taustakuvaksi ilmakuvan ja työkaluista löytyy pinta-alan mittaustyökalu (keskimmäinen nappi kartassa, mittaa alue). Tulos tulee neliöissä, 10 000 neliötä vastaa yhtä hehtaaria. Mikäli mittaamanne kuvio on pinta-alaltaan 3 hehtaaria ja jos kuviolla on hehtaarilla 216 kuutiota puuta, on koko kuviolla yhteensä 648 kuutiota puuta. Vaeltajat voivat yhdistää tarpojien ja samoajien mittaukset yhteen ja tällä tavoin laskea puuston määrä alueella.


Metsästä tuotteita:

Metsiä hyödynnetään erilaisten tuotteiden valmistukseen. Metsä kuitenkin muutakin kuin puuta. Tutustutaan erilaisiin metsistä saataviin hyödykkeisiin ja ennen kaikkea siitä mistä ne alun perin tulevat.

Aktiviteetin nimi: Luontomatkailu ja luonnontuotteet

Aktiviteetin kesto: 1 tunti

Tavoite: Vaeltaja tutustuu luonnon ja metsien kestävään käyttöön, sekä partiossa hankitun luonto- ja retkeilyosaamisen tuotteistamiseen.

Aktiviteetin kuvaus: Metsäala ei ole pelkkää puuta ja paperia. Vaeltaja selvittää mikä on luontomatkailun- sekä luonnontuotteiden merkitys Suomen taloudelle. Hän tutustuu luontomatkailuun Suomessa, metsien erilaisiin käyttömuotoihin sekä luonnon ja metsien kestävään käyttöön.

Toteutusvinkki 1: Vaeltajat perustavat kuvitteellisen luontopalveluyrityksen, jonka tehtävänä on tarjota elämys retkelle tuleville uusille osallistujille. Millä tavoin voisimme elämyksellisesti tuoda esiin luonnon hienouksia?

Toteutusvinkki 2: Etsitään retkeltä erilaisia luonnontuotteita ja mietitään miten näitä, voitaisiin markkinoida. Luonnontuotteita ovat marjat, sienet, yrtit ja mahla sekä esimerkiksi koristekasvit ja hyvinvointi- ja kosmetiikkatuotteiden raaka-aineet.