Muistelemispäivää vietetään 22.2. joka vuosi.

Valikko

Muistelemispäivä

Muistelemispäivänä (World Thinking Day) juhlitaan partioystävyyttä, lisätään tietoisuutta maailman epäoikeudenmukaisuudesta ja kerätään varoja köyhempien maiden partiotoimintaa varten. Muistelemispäivää vietetään 22.2. joka vuosi. Muistelemispäivä on partioliikkeen perustajan Lordi Robert Baden-Powellin ja hänen puolisonsa Lady Olave Baden-Powellin, partiotyttöjen ylijohtajan, yhteinen syntymäpäivä. Perinne on jatkunut vuodesta 1926.

Tarkoituksena on ajatella tuona päivänä muiden maiden partiolaisia sekä herättää halu auttaa huonommassa asemassa olevia partiolaisia. Joka vuonna muistelemispäivällä on eri teema. WAGGGS julkaisee aktiviteettipaketin teemaan liittyen. Muistelemispäivän viettoon kuuluu myös oleellisesti varojen kerääminen Muistelemispäivärahastoon.

WAGGGS:lla on oma kehitysyhteistyörahastonsa, Muistelemispäivärahasto eli Thinking Day Fund, joka on perustettu vuonna 1932. Rahaston varoilla tuetaan ja edistetään partiotoimintaa kaikkialla maailmassa rahoittamalla mm. kehitysmaiden partiojärjestöjen johtajakoulutusta sekä julkaisemalla koulutusmateriaalia. Rahasto auttaa myös uusia, vastaperustettuja partiojärjestöjä. Muistelemispäivärahaston eräänä päätavoitteena on rakentaa ja vahvistaa yhteisvastuuta.

Muistelemispäivää voi viettää muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • tutustua partiotoimintaan eri maissa.
  • tehdä aktiviteetteja globaaleista ongelmista.
  • kerätä rahaa muistelemispäiväsäätiö

 

Tervetuloa vuoden 2021 Muistelemispäivän aktiviteettien pariin: Yhdessä rauhan asialla. Toivomme sinun viettävän
muistelemispäivää ja kutsuvan rauhan asialle omaan lähipiiriisi kuuluvat partiolaiset. Näin teemme rauhan luomisesta
maailmanlaajuisen tapahtuman yhdessä miljoonien maailman partiolaisten kanssa. Rauhan rakentaminen partiojärjestön
sydämessä on tänä päivänä yhtä keskeistä ja elintärkeää kuin aina aiemminkin.

Muistelemispäivän materiaali on samalla osa tämän vuoden Katsomus (k)antaa -ohjelmapainotusta.

Lataa muistelemispäivän paketti tästä.

 


Muistelemispäivä 2020

Vuoden 2019 muistelemispäivä tarjosi osallistujille mahdollisuuden harjoitella johtamistaitojaan tutustumalla
WAGGGS:in johtamismalliin. Tämän vuoden muistelemispäivä rakentuu viime vuoden muistelemispäivän
teeman päälle ja auttaa meitä tutkimaan maailmallista johtajuutta: Näemme maailman muiden näkökulmasta ja
vaalimme oikeudenmukaisuutta ja osallistamista.

Tämän vuoden muistelemispäivän peli, Elämänlankoja, juhlistaa partioliikkeen monimuotoisuutta. Pelin aktiviteettien avulla tutustutaan moninaisuuteen oikeudenmukaisuuteen ja osallistamiseen. Aktiviteettien kautta osallistujatkasvattavat ymmärrystään näistä teemoista ja saavat keinoja ymmärtää moninaisuuden oikeudenmukaisuuden ja osallistamisen merkityksen jokapäiväisessä elämässään. Kun yksittäiset langat punotaan yhteen, ne muodostavat jotakin suurempaa ja vahvempaa. Me olemme aivan kuin nuo langat, kaikki ainutlaatuisia ja yhdenvertaisia arvoltaan. Vahvuutemme on mahdollisuutemme kokoontuayhteen yhteisen tavoitteen edessä. Me olemme elämän lankoja!

Voit ladata materiaalin tästä.

 


Muistelemispäivä 2019

Teema: Johtajuus

Vuoden 2019 Muistelemispäivän materiaali on luotu niiden tyttöjen aktiivisuuden kunniaksi, jotka 110 vuotta sitten pyysivät partioliikkeen perustajaa lordi Baden-Powellia luomaan jotain myös tytöille. Noista hetkistä sai alkunsa Partiotyttöjen Maailmanliitto (The World Association of Girl Guides and Girl Scouts eli WAGGGS). Muistelemispäivän materiaaleissa nousee esille johtamisen taidot: johtaminen on se väline, jolla jokainen meistä vaikuttaa omaan elämäämme ja ympäröivään yhteiskuntaan. WAGGGS on julkaissut oman johtamismallinsa ja Muistelemispäivän materiaali tutustuttaa samalla myös siihen. Suomessa partion johtajuuskäsityksen suhteen tehdään töitä etulinjassa: tavoite on yhdistää kummankin maailmanliiton käsityksen yhdeksi yhteiseksi malliksi.

Tämän vuoden muistelemispäivän materiaalissa johtajuuden eri näkökulmiin tutustutaan toiminnan kautta. Materiaali johdattaa aikamatkalle historiaan, nykyisyyteen ja myös tulevaisuuteen. Tervetuloa pelaamaan!

Materiaalin löydät englanniksi täältä World Thinking Day 2019


Vanhat muistelemispäivämateriaalit:

Kolme suurta juhlapäivää, Ko-Gi työ