Muistelemispäivää vietetään 22.2. joka vuosi.

Valikko

Muistelemispäivä

Muistelemispäivänä (World Thinking Day) juhlitaan partioystävyyttä, lisätään tietoisuutta maailman epäoikeudenmukaisuudesta ja kerätään varoja köyhempien maiden partiotoimintaa varten. Muistelemispäivää vietetään 22.2. joka vuosi. Muistelemispäivä on partioliikkeen perustajan Lordi Robert Baden-Powellin ja hänen puolisonsa Lady Olave Baden-Powellin, partiotyttöjen ylijohtajan, yhteinen syntymäpäivä. Perinne on jatkunut vuodesta 1926.

Tarkoituksena on ajatella tuona päivänä muiden maiden partiolaisia sekä herättää halu auttaa huonommassa asemassa olevia partiolaisia. Joka vuonna muistelemispäivällä on eri teema. WAGGGS julkaisee aktiviteettipaketin teemaan liittyen. Muistelemispäivän viettoon kuuluu myös oleellisesti varojen kerääminen Muistelemispäivärahastoon.

WAGGGS:lla on oma kehitysyhteistyörahastonsa, Muistelemispäivärahasto eli Thinking Day Fund, joka on perustettu vuonna 1932. Rahaston varoilla tuetaan ja edistetään partiotoimintaa kaikkialla maailmassa rahoittamalla mm. kehitysmaiden partiojärjestöjen johtajakoulutusta sekä julkaisemalla koulutusmateriaalia. Rahasto auttaa myös uusia, vastaperustettuja partiojärjestöjä. Muistelemispäivärahaston eräänä päätavoitteena on rakentaa ja vahvistaa yhteisvastuuta.

Muistelemispäivää voi viettää muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • tutustua partiotoimintaan eri maissa.
  • tehdä aktiviteetteja globaaleista ongelmista.
  • kerätä rahaa muistelemispäiväsäätiö

 

Tervetuloa vuoden 2021 Muistelemispäivän aktiviteettien pariin: Yhdessä rauhan asialla. Toivomme sinun viettävän
muistelemispäivää ja kutsuvan rauhan asialle omaan lähipiiriisi kuuluvat partiolaiset. Näin teemme rauhan luomisesta
maailmanlaajuisen tapahtuman yhdessä miljoonien maailman partiolaisten kanssa. Rauhan rakentaminen partiojärjestön
sydämessä on tänä päivänä yhtä keskeistä ja elintärkeää kuin aina aiemminkin.

Muistelemispäivän materiaali on samalla osa tämän vuoden Katsomus (k)antaa -ohjelmapainotusta.

Lataa muistelemispäivän paketti tästä.

 


Vanhat muistelemispäivämateriaalit:

Kolme suurta juhlapäivää, Ko-Gi työ