Valikko

Sudenpennut

Tammikuu: Huomaa hyvä

Tammikuussa huomataan toisen ihmisen hyvät johtamistaidot. Ryhmät suunnittelevat yhdessä tulevan kevään toimintansa ja samalla tarkistavat, että käytössä on vertaisjohtajuus ikäkauden partio-ohjelman kuvaamalla tavalla.

 

Aktiviteetti: Sudenpentu nokkapentuna

Akeloiden tehtävänä on toiminnan johtaminen ja turvallisuuden luominen, mutta jokaisella lapsella on laumassa oma tehtävänsä. Tehtävässä toimiessaan sudenpentu harjoittelee vastuun ottamista ja pieniä johtamistehtäviä. Hän saa tehtävästä itseluottamusta ja ryhmäytyy osaksi laumaa. 

Sudenpentulaumassa luottamustehtäviä laumaillassa hoitavaa partiolaista kutsutaan nokkapennuksi. Nokkapennun tehtävässä toimivaa vaihdetaan kuukausittain tai viikoittain. Nokkapentu toimii akelan apuna ja voi johtaa esimerkiksi jonkin leikin koloillan aikana, johtaa lauman seremoniat tai sytyttää ja sammuttaa kynttilän. Kukin sudenpentu toimii vuorollaan nokkapentuna. Jokainen sudenpentu toimii nokkapentuna oman osaamisensa mukaan.

Lauman aloittaessa akela johtaa kaikki nokkapennullekin kuuluvat tehtävät. Näin sudenpennut saavat mallin siitä, kuinka tilanteessa tulee toimia. Aluksi ajatus lapsesta akelan avustajana voi tuntua akelasta oudolta. Johtaja saattaa ajatella, että on paljon helpompaa tehdä asiat itse, koska silloin ne hoituvat siististi. Partion nousujohteisuus näkyy kuitenkin jo sudenpennuissa: pienten tehtävien avulla kasvetaan isompiin. Akelan on luotettava sudenpennun haluun hoitaa tehtävä tunnollisesti akelan tuella ja avulla. Kun sudenpentu toimii ensimmäistä kertaa luottamustehtävässään, tarvitsee hän akelalta tukea ja kannustusta sekä luottamusta omaan selviytymiseensä. Sudenpennulle tilanne on jännittävä. Kun hän onnistuu, uskaltaa hän hoitaa toimen seuraavan kerran itsenäisemmin. Isojen sudenpentujen kanssa monet pienet askareet ovat paljon helpompia, koska sudenpennut ovat oppineet toimimaan nokkapennun tehtävissä.

Akelan pestistä löytyy lisää tietoa Akelan oppaasta

 

Aktiviteetti: Lauman toimintasuunnitelma

Akela valmistelee etukäteen lauman kokoukseen kalenteripohjan, johon on kirjoitettuna kaikki kauden kokousajankohdat. Hän on kirjoittanut näkyville myös mahdolliset juhla- ja liputuspäivät, koulujen lomat, lippukunnan tapahtumat ja muut vastaavat. Sudenpentujen iän mukaan nämä asiat voidaan tutkia myös yhdessä kokouksen alkajaisiksi. 

Toimintasuunnitelman kirjoittamisen alkajaisiksi sudenpennut äänestävät, mitä jälkiä he haluavat kuluvan kauden aikana tehdä. Akela on voinut tehdä jäljistä jo etukäteen pientä karsintaa, jotta jälkiä tulee vuoden mittaan tehtyä tasapuolisesti kaikkien kasvatustavoitteiden osa-alueilta. Kun jäljet on valittu, kirjoitetaan jäljen askeleet tiivistettyinä irrallisille papereille. Tämän jälkeen seuraa varsinainen toimintasuunnitelmaosuus. Kukin sudenpentu saa itselleen yhden lapun. Vaihtoehtoisesti sudenpentupari saa lapun tai kaksi lappua. Sudenpentujen tehtävänä on miettiä, mihin kohtaan kautta kyseinen askel parhaiten soveltuu toteutettavaksi. Akelan tehtävänä on auttaa sudenpentuja ajankohdan pähkäilyssä ohjaavin kysymyksin, esimerkiksi tarvitaanko askeleen tekemisessä päivänvaloa, kannattaako se sijoittaa ennen vai jälkeen lauman retken ja niin edelleen. 

Lauma käy lävitse akelan ohjaamana koko kauden kalenterin ja sijoittaa kyseiset askeleet siihen. Jos samaan ajankohtaan ehdotetaan kahta askelta, akela ohjaa sudenpennut pohtimaan, onnistuisiko molempien asioiden toteuttaminen samalla kertaa tai kumman askeleen siirtäminen toiseen ajankohtaan on näppärämpi ratkaisu.

Kun toimintasuunnitelmaan on saatu kaikki askel-laput sijoitettua, ottaa akela siitä vielä kuvan itselleen ja kirjoittaa suunnitelman puhtaaksi jokaisella kotiin jaettavaksi.

Aktiviteetti: Hyvien johtamistekojen taulu

Lippukunta ottaa kevään ajaksi tavoitteeksi huomata lippukunnan jäsenten hyvät johtamisteot. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa niin, että jokin ryhmistä tai joku johtajista kokoaa kolon seinälle listan kaikista lippukunnan jäsenistä. Isommassa lippukunnassa tämä kannattaa toteuttaa ryhmittäin tai ikäkausittain. Listaan on tarkoitus saada mahtumaan kunkin henkilön kohdalle tarroja tai kynämerkintöjä, eli jonkinlainen tila tai rivi nimen ympärillä on tarpeen. Nuorimmissa ikäkausissa sama voidaan toteuttaa myös kunkin omaan Jäljet-kirjaan tai aktiviteettikorttiin.

Kunkin kokoontumisen päätteeksi esimerkiksi sisaruspiirissä johtaja tai kukin vuorollaan nostaa esille jonkun ryhmän jäsenen tekemän hyvän johtamisteon. Tärkeää on huomata hyvien johtamistekojen moninaisuus; teot voivat liittyä kaikkiin partion johtamismallin osa-alueisiin. Esimerkkejä hyvistä johtamisteoista voivat olla vaikkapa onnistunut ohjeen antaminen, yksin jääneen kaverin mukaan ottaminen, hyvän tavoitteen asettaminen tai kolon siivouksen ohjeistaminen. Tavoite siis on, että hyvät teot tulevat näkyviksi ja jokainen oppii havainnoimaan toisten toimintaa ja kehumaan toista. Samalla jokainen oppii myös kiinnittämään huomiota omaan tapaansa toimia. Erityisesti nuoremmilla ikäkausilla johtajaa tarvitaan vahvasti avuksi sanoittamaan onnistumisia. Johtajan on hyvä myös huolehtia, että kaikki saavat positiivista palautetta onnistumisistaan. Kun jostakusta on kerrottu positiivinen palaute, laitetaan hänen kohdalleen hyvien johtamistekojen tauluun merkintä tai tarra. Ryhmänjohtajaikäisten kohdalla hyviä johtamistekoja voidaan nostaa myös lippukunnan johtajiston sosiaalisen median ryhmiin. 

 • Leikki: Kehut
 • Iltahiljentymistarina: Enni Rukajärvi

 

Helmikuu: Minäkin osaan

Helmikuussa arvioidaan omaa toimintaa ja huomataan se kaikki, mitä jo osataan. Partiossa opittua voi ja kannattaa hyödyntää muun muassa työnhaussa.

Aktiviteetti: Osaamiskortit

Osaamiskortit ovat kortteja, joiden avulla sudenpentu pystyy paremmin havaitsemaan, mitä hän osaa ja mitä hän on esimerkiksi koloillan aikana oppinut. Kortteja voi käyttää myös ryhmän osaamista ja oppimista havainnoimaan. Johtaja tulostaa kortit lauman käyttöön. Halutessaan hän voi myös laminoida ne, jotta ne on helpompi ottaa mukaan vaikkapa retkelle. 

Tarkoitus on, että kortteja käytetään säännöllisesti osana kokouksia. Ne eivät siis ole vain kerran huvi, vaan pysyvä osa ryhmän toimintaa.

Osaamiskortit voi ladata täältä.

 

 • Leikki: Pysäytys
 • Iltahiljentymistarina: Kuningas Yrjö VI

 

Maaliskuu: Pestit ja näkyvyys

Maaliskuussa keskitytään siihen, millainen hyvän johtajan ajatellaan olevan. Lisäksi tarkastellaan, millaisia pestejä on partiossa.

 

Aktiviteetti: Media

Lauma jakautuu pienempiin ryhmiin. Kunkin ryhmän tehtävänä on kirjoittaa lippukunnan lehteen tai sosiaalisen median kanaviin pieni esittely jostakusta lippukunnan johtajasta. Ryhmä miettii ensinnä hyviä haastattelukysymyksiä. Akela on tässä tarvittaessa apuna. Tämän jälkeen ryhmä kutsuu haastateltavan kokoukseensa vieraaksi tai soittaa hänelle kokouksesta. Ryhmä kokoaa haastattelusta jutun, jonka se julkaiseenakelan avustuksella. Jos mahdollista, ryhmä ottaa myös kuvan haastattelun tueksi. Tavoitteena on, että haastattelussa nousee esille erilaisia johtamiseen liittyviä teemoja. Akelan kannattaa vinkata tästä jo etukäteen haastateltaville. Tämä aktiviteetti sopii hyvin osaksi esimerkiksi Toimittaja tai Media -jälkeä.

Aktiviteetti: Millaisessa maailmassa haluamme elää?

Kuva (alla) 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, joihin YK:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet vuonna 2015

Tehtävä:

 1. Ryhmä jakautuu 4-5 hengen porukoihin.
 2. Kukin porukka valitsee kuvasta viisi tavoitetta, jotka heidän mielestään ovat tärkeimpiä lasten ja nuorten kannalta omassa elinympäristössäsi.
 3. Kukin ryhmä valitsee äänestämällä tavoitteista tärkeimmän.
 4. Ryhmä miettii minuutin ajan millä tavalla he voisivat arjessaan auttaa tavoitteen saavuttamisessa.
 5. Lopuksi käydään koko ryhmän kanssa läpi valitut tavoitteet ja jokaisen omat vaikutuskeinot tavoitteen saavuttamiseksi.

Lähteet:

 • Leikki: Otsalappu
 • Iltahiljentymistarina: Supercell

 

Huhtikuu: Mestari-kisälli

Huhtikuussa opetetaan asioita toisille. Jokainen meistä omaa jonkin taidon, jonka voi opettaa kaverille, huoltajalle tai partiojohtajalle.

Aktiviteetti: Uusi taito kavereille

Ryhmä jakautuu pareihin. Kukin pareista opettaa vuorollaan muulle ryhmälle jonkin uuden taidon, jota muut eivät vielä osaa. Taito voi olla vaikkapa itsensä esittely vieraalla kielellä, jokin partiotaito tai uusi leikki.

Aktiviteetti: Uusi taito huoltajille

Ryhmä järjestää kokoontumisen, johon kutsutaan myös huoltajat. Tarkoituksena on, että lapset opettavat aikuisille jonkin vuoden aikana oppimansa taidon. Ryhmä kannattaa jakaa riittävän pieniin osiin, jotta kaikki pääsevät varmasti osallistumaan.

 • Leikki: Siansaksaa
 • Iltahiljentymistarina: Leena Peltonen-Palotie

 

Toukokuu: Palaute ja kiitos

Toukokuussa harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista. Kiittäminen kuuluu myös partioon. Toukokuussa jaetaan kiitosta oman ryhmän ja ryhmän toimintaa tukeneiden kesken.

Aktiviteetti: Partiopaita

Ryhmä tutustuu partiopaidan merkkeihin. Sudenpennut laittavat silmänsä kiinni ja johtaja peittää yhden merkeistä. Sudenpennut avaavat silmänsä ja yrittävät muistaa mikä merkeistä on peitetty. Kun sudenpentu on muistanut oikean merkin, saa hän vielä kertoa mitä siitä muistaa. Muut auttavat tarvittaessa.

Ohje merkkien kiinnittämiseen

Aktiviteetti: Kiitos

Kukin sudenpentu tulee vuorollaan johtajan kanssa ”yleisön” eteen. Sudenpentu ja johtaja sanovat molemmat toiselleen ääneen kiitoksen jostain vuoden mieleen jääneestä hyvästä asiasta tai teosta. Aikuisen on hyvä antaa muutama esimerkki kiitoksesta ennen kuin aloitetaan. Kun kiittämistä on aikuisen kanssa harjoiteltu, voidaan samaa tehdä vielä sudenpentujen kesken niin, että sudenpennut kulkevat vapaasti ja kiittävät vuorollaan jokaista ryhmän jäsentä.

 • Leikki: Palautetta pelikorteilla
 • Iltahiljentymistarina: Muumimamma

Elokuu: Minne päädytään

Elokuussa suunnataan katseet kohti tulevaa. Kesän aikana on saatettu siirtyä ikäkaudesta toiseen ja on aika ottaa uusia askeleita partiopolulla. Lisäksi lippukunnassa huolehditaan siitä, että pestikeskustelut on käyty.

 

Aktiviteetti: Oma partiopolkuni metsän materiaaleista

Sudenpennut rakentavat metsään omat partiopolkunsa. Rakennusmateriaaleina voi käyttää kaikkea luonnosta löytyvää ja mielikuvitus on rajana polun kuvaamiselle. Akelan kannattaa kuitenkin näyttää alkuun hieman mallia, jotta kaikki sudenpennut pääsevät vauhtiin. Esimerkiksi mukavaa leiriä voi kuvata rakentamalla oksista kyseisen leirin leiriportin pienoismallin, retkeä uimahalliin puolestaan vesilätäköllä. Kun partipolku on menneen taipaleen osalta valmis, siirtyvät sudenpennut visioimaan tulevaa. Mitä kaikkea kivaa voisi lauman kanssa tehdä tulevana vuotena? Entäpä mitä partiossa voi kokea seikkailijana?

Aktiviteetti: Haaveiden partio

Partiota on tänä vuonna ollut 110 vuotta Suomessa. Yli sataan vuoteen mahtuu monenlaista erilaista tapaa tehdä partiota. Millaista on partiossa seuraavan 110 vuoden päästä? Jokainen lauman jäsen piirtää tai maalaa oman kuvan siitä, millaista on partiossa tulevaisuudessa. Piirros voidaan maalata myös yhteiselle isolle paperille. Lauma voi pohtia samalla, mitä omassa ryhmässä kannattaa tehdä jo tänä vuonna, jotta sadan vuoden päähän ulottuvat tulevaisuuden visiot toteutuvat. Kuvat kannattaa kiinnittää kolon seinälle tai jakaa sosiaalisessa mediassa.

 

 • Leikki: Apinat
 • Iltahiljentymistarina: Roni Bäck

 

Syyskuu: Päivän hyvä työ

Syyskuussa vaikutetaan lähipiirissä oleviin ihmisiin. Jokainen tekee arjessaan pienempiä ja suurempia johtamistekoja.

 

Aktiviteetti: Haaste

Ryhmä haastaa esimerkiksi kunnanvaltuuston tai vaikka jonkin paikallisen harrastusryhmän tekemään kanssaan hyvän työn. Työ voi olla esimerkiksi roskien keruuta tai jokin oman paikkakunnan yhteistä hyvää tuottava teko.

Aktiviteetti: Hyvä työ -kortti

Ryhmä ideoi ja tekee itselleen hyvien töiden kortin ja täyttää sitä syyskuun ajan. Hyviä töitä voi toteuttaa niin ryhmän kokoontumisissa kuin muulloinkin. Hyvä työ voi olla konkreettinen auttamisteko tai vaikkapa ympäristön kannalta paremman valinnan tekeminen.

 

 • Leikki: Rallirata
 • Iltahiljentymistarina: The Beatles

 

Lokakuu: Elämänhallinta

Lokakuussa keskitytään elämänhallinnan taitoihin ja terveisiin elämäntapoihin. Itsen tunteminen ja itsestä huolehtiminen ovat perusta hyvälle johtajuudelle.

 

Aktiviteetti: Laadukas retki

Lauma pohtii lähistöltä sopivia kohteita esimerkiksi seuraavalla kokoontumiskerralla toteutettavalle retkelle ja valitsee niistä sopivimman.

Lauma pohtii myös yhdessä minkälaisia eväitä retkelle kannattaa ottaa. Tarkoituksena ei ole asettaa mitään mustavalkoisia sääntöjä syömisille, vaan ennemminkin miettiä minkälaiset eväät olisivat hyvät ja mitä varten. Kyllä sinne mukaan herkkujakin mahtuu.

Retken jälkeen lauma keskustelee yhdessä mitä kaikkia hyviä vaikutuksia (metsä)retkellä oli.

 Aktiviteetti: Uni/Kirjavinkkaus

Monilla on tapana ennen nukkumaanmenoa rauhoittua lukemalla tai joillekin onnekkaille vielä luetaan ääneen. Lauma tekee vinkkilistan suosikkikirjoistaan ja sovitun ajanjakson jälkeen lauma kokoaa yhteen, moniko on lukenut/heille on luettu muiden suosittelemia kirjoja ja mitä niistä piti. Johtajankin kannattaa antaa pari erityyppistä kirjavinkkiä, jotta kaiken tasoisille lukijoille löytyy sopivaa luettavaa.

 

 • Leikki: Tuki ja turva
 • Iltahiljentymistarina: Juliette Gordon Low

 

Marraskuu: Millainen johdettava olen

Marraskuussa tutustutaan partion päättäjiin ja päätöksentekoon. Samalla mietitään, millaisia johdettavia itse olemme.

 

Aktiviteetti: Lippukunnan johtajat tutuiksi

Akela kutsuu lauman vieraaksi lippukunnan eri pesteissä toimivia henkilöitä. Pienessä lippukunnassa mukaan voi kutsua vieraan vaikkapa naapurilippukunnasta. Sudenpentujen tehtävänä on haastetalla vieraita ja selvittää, mitä heidän partiotehtäviinsä kuuluu. Samalla sudenpennut voivat pohtia, mikä pesti heitä kiinnostaisi tulevaisuudessa.

Aktiviteetti: Lippukunnan pestit tutuiksi

Lauma pohtii yhdessä, mitä erilaisia johtamistehtäviä lippukunnasta löytyy. Lauma jakautuu pentueihin ja kukin pentue valitsee yhden tai kaksi lauman keksimistä johtamispesteistä. Kukin lauma valmistelee ja esittää pienen näytelmän, jossa kerrotaan, mitä tehtäviä kyseiseen partiopestiin kuuluu. Akelan tehtävänä on jälkikäteen tarvittaessa täydentää sudenpentujen näkemystä pestin sisällöstä. Samalla sudenpennut voivat pohtia, mikä pesti heitä kiinnostaisi tulevaisuudessa.

Aktiviteetti: Minä johdettavana

Sudenpennut arvioivat omaa osaamistaan ryhmän jäsenenä toimimisessa. Akela osoittaa kolon pihalla janan paikan. Janan toisessa päässä on kohta “täysin samaa mieltä” ja toisessa “täysin eri mieltä”. Akela lukee väittämiä ja kukin sudenpentu asettuu siihen kohtaa janaa, jonka kokee parhaiten sopivan itseensä kyseisen ajanjakson puitteissa. Akelan on siis syytä korostaa, että kyse ei ole sudenpennun ominaisuudesta, vaan osaamisesta tiettynä ajanjaksona. Väitteitä voivat olla esimerkiksi:

 • Puhun toisille ystävällisesti.
 • Maltan kuunnella toisia.
 • Odotan vuoroani.
 • Noudatan yhteisiä ohjeita.
 • Huolehdin omasta tehtävästäni.
 • Autan toisia.
 • Ratkaisen riidat puhuen.
 • Siedän pettymyksiä.
 • Iloitsen toisten onnistumisesta.

Akela ohjaa sudenpentuja miettimään, miten kyseisiä taitoja voi harjoitella partiossa ja siten tulla niissä taitavammaksi.

 

 • Leikki: Salainen ystävä
 • Iltahiljentymistarina: Martti Ahtisaari

 

Joulukuu: Tunnista arvosi

Joulukuussa tunnistetaan omia arvoja. Taitavan johtajan on tunnistettava omat arvonsa, jotta hän pystyy toimimaan ja johtamaan niiden mukaisesti. Partio on hyvä esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta.

 

Aktiviteetti: Yhteiskunnallinen sankari

Akela kertoo tai lukee osana hiljentymistä tarinan yhteiskunnallisesta sankarista. Sudenpennut pohtivat yhdessä, miksi hän on toiminut niin kuin hän on toiminut. Akela voi nostaa esiin esimerkiksi, että joillakin on ollut vahva uskonnollinen vakaumus toiminnan taustalla, esimerkiksi Martin Luther King, Gandhi, Äiti Teresa. Sudenpennut pohtivat, mikä ajaa sankarin ajamaan asiaansa, kuten tasa-arvon puolustaminen tai köyhästä ja sairaasta huolehtiminen. Sudenpennut pohtivat, minkä ”ongelman” puolesta olisivat valmiita olemaan sankareita ja miksi.

Aktiviteetti: Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä

Sudenpennun ihanteena on rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä. Mitä metsä sudenpennulle merkitsee? Tämän tehtävän avulla sudenpentu voi itse pohtia mikä hänelle on metsässä tärkeää. Johtaja etsii esimerkiksi Youtubesta metsäaiheisen rentoutumisäänitteen (esim. hakusanalla forest sounds), joka laitetaan taustalle soimaan. Äänitteellä voi olla esimerkiksi linnun laulua, tikan koputusta yms. metsän ääniä. Sudenpennut sulkevat hetkeksi silmänsä ja miettivät mitä ajatuksia heille tulee mieleen. Tämän jälkeen piirretään ajatukset paperille. Akela pyytää kaikkia esittelemään piirustuksensa. Lopuksi kysytään vielä jokaiselta yksi asia, jonka voi tehdä metsän hyvinvoinnin eteen. Saman harjoituksen voi tehdä myös vaikkapa meri-teemalla.

Aktiviteetti: Sudenpennun väitepeli

Akelan tekemissä pelikorteissa on väitteitä, joiden avulla on tarkoitus saada sudenpennut käsittelemään lupauksen, ihanteiden ja tunnuksen sisältöä. Väitekortit laitetaan pussiin tai lattialla teksti alaspäin. Tämän jälkeen pennut heittävät vuorollan noppaa ja ottavat kortin, jos saavat nopalla parillisen numeron. Pennut vastaavat väitekortteihin: olen samaa mieltä tai toimisin samoin, olen eri mieltä ja en osaa sanoa. Kun kortin nostanut on sanonut oman vastauksensa, voi jokainen kertoa esimerkiksi värillistä paperia nostamalla oman mielipiteensä ja väitteestä voidaan myös keskustella yhdessä. Akela kannustaa sudenpentuja perustelemaan vastauksensa. Väitteistä voidaan olla myös eri mieltä. Niihin ei aina myöskään ole yhtä oikeaa ratkaisua. Akelan kannattaa antaa sudenpentujen pohtia itse eikä tyrkyttää omasta mielestään oikeaa ratkaisua. Sen sijaan hän voi auttaa antamalla konkreettisen esimerkin. Peliä kannattaa pelata vain sen aikaa, kun pennut jaksavat eskittyneesti kuunnella toisiaan. Esimerkkejä väitteistä: – Tiedän, että tein väärin, mutta se ei haittaa, koska kaikki muutkin tekivät. – Jos en saa olla parhaan kaverini kanssa, en ala ollenkaan. – Olen lauman paras sudenpentu, koska osaan nopeimmin ulkoa sudenpentujen lupauksen. – Löysin kolon lattialta pienen tavaran. Saan pitää sen, koska löysin sen.

 

 • Leikki: Vinkki
 • Iltahiljentymistarina: Malala Yousafzai