Valikko

Aloitus

Kaikki erilaisia?

Aktiviteetin tavoite on, että partiolainen arvostaa erilaisuutta. Partiolainen tutkii erilaisuutta ja samanlaisuutta. Samalla hän oppii tunnistamaan omat ja muiden erityistaidot sekä arvostamaan niitä. Ainakin toinen toimintavinkeistä toteutetaan.

  • Ryhmä listaa kokouksen alussa asioita, joiden osalta kaikki maailman ihmiset ovat erilaisia. Kuinka monta eri asiaa mieleen juolahtaa? Mitä eroja ihmisistä löytyy? Listauksen jälkeen ryhmä leikkii ”Samanlaisuuden hedelmäsalaattia”: Ryhmä seisoo piirissä. Keskellä oleva kertoo yhden ominaisuutensa. Kaikki, joilla on sama ominaisuus, vaihtavat paikkaa keskenään ja keskellä oleva yrittää päästä jonkun paikalle. Ilman paikkaa jäänyt jää keskelle ja kertoo vuorostaan yhden ominaisuutensa. Oliko helppoa keksiä ominaisuuksia, jotka saivat kaikki leikkijät liikkeelle? Missä asioissa olemme kaikki samanlaisia?
  • Mitkä ovat kenellekin ominaisia piirteitä? Jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa paperille itseään kuvaavia asioita. Listauksen jälkeen johtaja lukee papereita sekalaisessa järjestyksessä ääneen ja ryhmä yrittää tunnistaa, kenestä on kyse. Löytyykö jokaisesta jotain ainutlaatuista helposti, vai onko tehtävä vaikea? Johtajan tehtävä on huolehtia, ettei kenenkään arkoja paikkoja tai heikkouksia tuoda liikaa esille eikä kukaan tunne itseään pilkatuksi.

Ennakkoluulot

Aktiviteetin tavoite on, että partiolainen tietää, mitä ennakkoluulot ovat ja mistä ne johtuvat. Ryhmä pohtii, onko jokaisella ennakkoluuloja. Millaisia ennakkoluuloja itseen kohdistuu? Ryhmä toteuttaa ainakin yhden toimintavinkeistä. Ensimmäinen vinkki sopii parhaiten nuorimmille ja toinen vähän vanhemmille. Kolmas sopii hyvin kaikille.

  • Jokainen piirtää kuvan ulkomaalaista ihmisestä. Kuvan viereen kirjoitetaan kaksi kuvan henkilölle ominaista asiaa. Lopuksi koko ryhmä vertailee kaikkien piirroksia keskenään. Mitä samankaltaisuuksia kuvista löytyy? Mistä samankaltaisuus johtuu? Entä mistä erot johtuvat? Tarkoituksena on huomata, että meillä ihmisillä on vahvoja käsityksiä toisista ihmisistä, vaikka emme tunne heitä. Kenties kaikki ovat piirtäneet henkilölle tietynlaiset vaatteet tai valinneet hänelle saman luonteenpiirteen. Esimerkkinä ennakkoluuloista voidaan käyttää partiolaisia. Ne, jotka eivät harrasta partiota, olettavat usein että kaikki partiolaiset pitävät samoista asioista. Me partiolaiset kuitenkin tiedämme, että olemme kaikki erilaisia. (Partio-ohjelma/Sudenpennut: Maailma - Ymmärrän, että ihmiset ovat erilaisia, mutta samanarvoisia)
  • Ryhmä keskustelee yhdessä kokemuksistaan ennakkoluuloista. Minkälaisia ennakkoluuloja ryhmän jäsenillä on ollut esimerkiksi toisiaan, lippukunnan muita jäseniä tai esimerkiksi julkisuuden henkilöitä kohtaan? Entä tietääkö joku, millaisia ennakkoluuloja häntä itseään kohtaan on ollut jollakulla? Miksi ihmisillä on ennakkoluuloja? Alustuskeskustelun jälkeen ryhmä  valmistelee tarinan tai näytelmän, joka kertoo ennakkoluuloista.
  • Ryhmän jäsenet kuvittelevat tilanteen, jossa jokainen muuttaa kerrostaloon ja saa  itse valita neljä muuta taloon muuttavaa perhettä annetuista vaihtoehdoista. Jokaisen tehtävänä on perustella, miksi valitsi juuri nämä tietyt naapurit. Tarkemmat ohjeet ja lista mahdollisista naapuriperheistä löytyvät liitteestä.    (Partio-ohjelma/Samoajat: Maailmankatsomusta muodostamassa - Ennakkoluulot)