Valikko

Sudenpennut

Tammikuu: Huomaa hyvä

Tammikuussa huomataan toisen ihmisen hyvät johtamistaidot. Ryhmät suunnittelevat yhdessä tulevan kevään toimintansa ja samalla tarkistavat, että käytössä on vertaisjohtajuus ikäkauden partio-ohjelman kuvaamalla tavalla. 

 

Aktiviteetti: Sudenpentu nokkapentuna 

Akeloiden tehtävänä on toiminnan johtaminen ja turvallisuuden luominen, mutta jokaisella lapsella on laumassa oma tehtävänsä. Tehtävässä toimiessaan sudenpentu harjoittelee vastuun ottamista ja pieniä johtamistehtäviä. Hän saa tehtävästä itseluottamusta ja ryhmäytyy osaksi laumaa.  

Sudenpentulaumassa luottamustehtäviä laumaillassa hoitavaa partiolaista kutsutaan nokkapennuksi. Nokkapennun tehtävässä toimivaa vaihdetaan kuukausittain tai viikoittain. Nokkapentu toimii akelan apuna ja voi johtaa esimerkiksi jonkin leikin koloillan aikana, johtaa lauman seremoniat tai sytyttää ja sammuttaa kynttilän. Kukin sudenpentu toimii vuorollaan nokkapentuna. Jokainen sudenpentu toimii nokkapentuna oman osaamisensa mukaan. 

Lauman aloittaessa akela johtaa kaikki nokkapennullekin kuuluvat tehtävät. Näin sudenpennut saavat mallin siitä, kuinka tilanteessa tulee toimia. Aluksi ajatus lapsesta akelan avustajana voi tuntua akelasta oudolta. Johtaja saattaa ajatella, että on paljon helpompaa tehdä asiat itse, koska silloin ne hoituvat siististi. Partion nousujohteisuus näkyy kuitenkin jo sudenpennuissa: pienten tehtävien avulla kasvetaan isompiin. Akelan on luotettava sudenpennun haluun hoitaa tehtävä tunnollisesti akelan tuella ja avulla. Kun sudenpentu toimii ensimmäistä kertaa luottamustehtävässään, tarvitsee hän akelalta tukea ja kannustusta sekä luottamusta omaan selviytymiseensä. Sudenpennulle tilanne on jännittävä. Kun hän onnistuu, uskaltaa hän hoitaa toimen seuraavan kerran itsenäisemmin. Isojen sudenpentujen kanssa monet pienet askareet ovat paljon helpompia, koska sudenpennut ovat oppineet toimimaan nokkapennun tehtävissä. 

Akelan pestistä löytyy lisää tietoa Akelan oppaasta  

 

Aktiviteetti: Lauman toimintasuunnitelma 

Akela valmistelee etukäteen lauman kokoukseen kalenteripohjan, johon on kirjoitettuna kaikki kauden kokousajankohdat. Hän on kirjoittanut näkyville myös mahdolliset juhla- ja liputuspäivät, koulujen lomat, lippukunnan tapahtumat ja muut vastaavat. Sudenpentujen iän mukaan nämä asiat voidaan tutkia myös yhdessä kokouksen alkajaisiksi.  

Toimintasuunnitelman kirjoittamisen alkajaisiksi sudenpennut äänestävät, mitä jälkiä he haluavat kuluvan kauden aikana tehdä. Akela on voinut tehdä jäljistä jo etukäteen pientä karsintaa, jotta jälkiä tulee vuoden mittaan tehtyä tasapuolisesti kaikkien kasvatustavoitteiden osa-alueilta. Kun jäljet on valittu, kirjoitetaan jäljen askeleet tiivistettyinä irrallisille papereille. Tämän jälkeen seuraa varsinainen toimintasuunnitelmaosuus. Kukin sudenpentu saa itselleen yhden lapun. Vaihtoehtoisesti sudenpentupari saa lapun tai kaksi lappua. Sudenpentujen tehtävänä on miettiä, mihin kohtaan kautta kyseinen askel parhaiten soveltuu toteutettavaksi. Akelan tehtävänä on auttaa sudenpentuja ajankohdan pähkäilyssä ohjaavin kysymyksin, esimerkiksi tarvitaanko askeleen tekemisessä päivänvaloa, kannattaako se sijoittaa ennen vai jälkeen lauman retken ja niin edelleen.  

Lauma käy lävitse akelan ohjaamana koko kauden kalenterin ja sijoittaa kyseiset askeleet siihen. Jos samaan ajankohtaan ehdotetaan kahta askelta, akela ohjaa sudenpennut pohtimaan, onnistuisiko molempien asioiden toteuttaminen samalla kertaa tai kumman askeleen siirtäminen toiseen ajankohtaan on näppärämpi ratkaisu. 

Kun toimintasuunnitelmaan on saatu kaikki askel-laput sijoitettua, ottaa akela siitä vielä kuvan itselleen ja kirjoittaa suunnitelman puhtaaksi jokaisella kotiin jaettavaksi. 

 

Aktiviteetti: Hyvien johtamistekojen taulu 

Lippukunta ottaa kevään ajaksi tavoitteeksi huomata lippukunnan jäsenten hyvät johtamisteot. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa niin, että jokin ryhmistä tai joku johtajista kokoaa kolon seinälle listan kaikista lippukunnan jäsenistä. Isommassa lippukunnassa tämä kannattaa toteuttaa ryhmittäin tai ikäkausittain. Listaan on tarkoitus saada mahtumaan kunkin henkilön kohdalle tarroja tai kynämerkintöjä, eli jonkinlainen tila tai rivi nimen ympärillä on tarpeen. Nuorimmissa ikäkausissa sama voidaan toteuttaa myös kunkin omaan Jäljet-kirjaan tai aktiviteettikorttiin. 

Kunkin kokoontumisen päätteeksi esimerkiksi sisaruspiirissä johtaja tai kukin vuorollaan nostaa esille jonkun ryhmän jäsenen tekemän hyvän johtamisteon. Tärkeää on huomata hyvien johtamistekojen moninaisuus; teot voivat liittyä kaikkiin partion johtamismallin osa-alueisiin. Esimerkkejä hyvistä johtamisteoista voivat olla vaikkapa onnistunut ohjeen antaminen, yksin jääneen kaverin mukaan ottaminen, hyvän tavoitteen asettaminen tai kolon siivouksen ohjeistaminen. Tavoite siis on, että hyvät teot tulevat näkyviksi ja jokainen oppii havainnoimaan toisten toimintaa ja kehumaan toista. Samalla jokainen oppii myös kiinnittämään huomiota omaan tapaansa toimia. Erityisesti nuoremmilla ikäkausilla johtajaa tarvitaan vahvasti avuksi sanoittamaan onnistumisia. Johtajan on hyvä myös huolehtia, että kaikki saavat positiivista palautetta onnistumisistaan. Kun jostakusta on kerrottu positiivinen palaute, laitetaan hänen kohdalleen hyvien johtamistekojen tauluun merkintä tai tarra. Ryhmänjohtajaikäisten kohdalla hyviä johtamistekoja voidaan nostaa myös lippukunnan johtajiston sosiaalisen median ryhmiin.  

 

 • Leikki: Kehut 
 • Iltahiljentymistarina: Enni Rukajärvi 

 

Helmikuu: Minäkin osaan

Helmikuussa arvioidaan omaa toimintaa ja huomataan se kaikki, mitä jo osataan. Partiossa opittua voi ja kannattaa hyödyntää muun muassa työnhaussa. 

 

Aktiviteetti: Osaamiskortit 

Osaamiskortit ovat kortteja, joiden avulla sudenpentu pystyy paremmin havaitsemaan, mitä hän osaa ja mitä hän on esimerkiksi koloillan aikana oppinut. Kortteja voi käyttää myös ryhmän osaamista ja oppimista havainnoimaan. Johtaja tulostaa kortit lauman käyttöön. Halutessaan hän voi myös laminoida ne, jotta ne on helpompi ottaa mukaan vaikkapa retkelle.  

Tarkoitus on, että kortteja käytetään säännöllisesti osana kokouksia. Ne eivät siis ole vain kerran huvi, vaan pysyvä osa ryhmän toimintaa. 

Osaamiskortit voi ladata tästä (pdf-tiedosto).

 

 • Leikki: Pysäytys 
 • Iltahiljentymistarina: Kuningas Yrjö VI 

 

Maaliskuu: Pestit ja näkyvyys

Maaliskuussa keskitytään siihen, millainen hyvän johtajan ajatellaan olevan. Lisäksi tarkastellaan, millaisia pestejä on partiossa.

 

Aktiviteetti: Media 

Lauma jakautuu pienempiin ryhmiin. Kunkin ryhmän tehtävänä on kirjoittaa lippukunnan lehteen tai sosiaalisen median kanaviin pieni esittely jostakusta lippukunnan johtajasta. Ryhmä miettii ensinnä hyviä haastattelukysymyksiä. Akela on tässä tarvittaessa apuna. Tämän jälkeen ryhmä kutsuu haastateltavan kokoukseensa vieraaksi tai soittaa hänelle kokouksesta. Ryhmä kokoaa haastattelusta jutun, jonka se julkaiseen akelan avustuksella. Jos mahdollista, ryhmä ottaa myös kuvan haastattelun tueksi. Tavoitteena on, että haastattelussa nousee esille erilaisia johtamiseen liittyviä teemoja. Akelan kannattaa vinkata tästä jo etukäteen haastateltaville. Tämä aktiviteetti sopii hyvin osaksi esimerkiksi Toimittaja tai Media -jälkeä. 

 

Aktiviteetti: Millaisessa maailmassa haluamme elää? 

Kuva (alla) 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, joihin YK:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet vuonna 2015 

Tehtävä: 

 1. Ryhmä jakautuu 4-5 hengen porukoihin. 
 2. Kukin porukka valitsee kuvasta viisi tavoitetta, jotka heidän mielestään ovat tärkeimpiä lasten ja nuorten kannalta omassa elinympäristössäsi. 
 3. Kukin ryhmä valitsee äänestämällä tavoitteista tärkeimmän. 
 4. Ryhmä miettii minuutin ajan millä tavalla he voisivat arjessaan auttaa tavoitteen saavuttamisessa. 
 5. Lopuksi käydään koko ryhmän kanssa läpi valitut tavoitteet ja jokaisen omat vaikutuskeinot tavoitteen saavuttamiseksi. 

Lähteet:

 

 • Leikki: Otsalappu 
 • Iltahiljentymistarina: Supercell 

 

Huhtikuu: Mestari-kisälli

Huhtikuussa opetetaan asioita toisille. Jokainen meistä omaa jonkin taidon, jonka voi opettaa kaverille, huoltajalle tai partiojohtajalle. 

 

Aktiviteetti: Uusi taito kavereille 

Ryhmä jakautuu pareihin. Kukin pareista opettaa vuorollaan muulle ryhmälle jonkin uuden taidon, jota muut eivät vielä osaa. Taito voi olla vaikkapa itsensä esittely vieraalla kielellä, jokin partiotaito tai uusi leikki. 

 

Aktiviteetti: Uusi taito huoltajille 

Ryhmä järjestää kokoontumisen, johon kutsutaan myös huoltajat. Tarkoituksena on, että lapset opettavat aikuisille jonkin vuoden aikana oppimansa taidon. Ryhmä kannattaa jakaa riittävän pieniin osiin, jotta kaikki pääsevät varmasti osallistumaan. 

 

 • Leikki: Siansaksaa 
 • Iltahiljentymistarina: Leena Peltonen-Palotie 

 

Toukokuu: Palaute ja kiitos

Toukokuussa harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista. Kiittäminen kuuluu myös partioon. Toukokuussa jaetaan kiitosta oman ryhmän ja ryhmän toimintaa tukeneiden kesken. 

 

Aktiviteetti: Partiopaita 

Ryhmä tutustuu partiopaidan merkkeihin. Sudenpennut laittavat silmänsä kiinni ja johtaja peittää yhden merkeistä. Sudenpennut avaavat silmänsä ja yrittävät muistaa mikä merkeistä on peitetty. Kun sudenpentu on muistanut oikean merkin, saa hän vielä kertoa mitä siitä muistaa. Muut auttavat tarvittaessa. 

Ohje merkkien kiinnittämiseen

 

Aktiviteetti: Kiitos 

Kukin sudenpentu tulee vuorollaan johtajan kanssa ”yleisön” eteen. Sudenpentu ja johtaja sanovat molemmat toiselleen ääneen kiitoksen jostain vuoden mieleen jääneestä hyvästä asiasta tai teosta. Aikuisen on hyvä antaa muutama esimerkki kiitoksesta ennen kuin aloitetaan. Kun kiittämistä on aikuisen kanssa harjoiteltu, voidaan samaa tehdä vielä sudenpentujen kesken niin, että sudenpennut kulkevat vapaasti ja kiittävät vuorollaan jokaista ryhmän jäsentä. 

 

 • Leikki: Palautetta pelikorteilla 
 • Iltahiljentymistarina: Muumimamma 

 

SYKSYN AKTIVITEETIT TULEVAT TÄLLE SIVULLE VIIMEISTÄÄN LOPPUTALVESTA