Valikko

Ohjelmapainotus 2020

Minäkin johdan!

Vuoden 2020 ohjelmapainotus suuntaa kaikkien katseet johtamistaitoihin. Tavoitteena on, että vuoden mittaan jokainen partiolainen tunnistaa partiossa oppimiaan johtamiseen liittyviä taitoja ja osaa kertoa niistä myös muille. Tavoitteena on myös, että jokainen meistä partiossa mukana olevista aikuisista ymmärtää, mitä ja miten johtamistaitoja partiossa opitaan, sillä onhan johtamistaitojen opettelu kaikessa partiotoiminnassa läsnä!

Minäkin johdan! –painotus rakentuu vuosikellon ympärille: kunkin toimintakauden kuukauden kohdalle on koottu yksi tai useampi aktiviteetti, jotka nostavat esille johtamistaitojen eri puolia. Aktiviteetit nousevat partio-ohjelmasta, esimerkiksi tammikuussa sudenpennut suunnittelevat lauman toimintaa yhdessä ja ottavat käyttöön nokkapennun pestin. Eri ikäkausille sopivien aktiviteettien lisäksi painotus esittelee erilaisia aikuisille suunnattuja materiaaleja ja työkaluja. Lisäksi painotus vinkkaa kuhunkin kuukauteen yhden johtamiseen liittyvän leikin ja iltahiljentymistarinan.

 

Ohjelmapainotuksen ikäkausisivut:

Muuta materiaalia: