Valikko

Leikkivinkit

Tammikuu: Kehut

Jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa paperille nimensä ja teippaa paperin selkäänsä. Sen jälkeen jokainen käy kirjoittamassa kaikkien muiden papereihin jonkun kyseistä ryhmäläistä kuvaavan positiivisen asian. Johtaja osallistuu leikkiin ja voi samalla tarkistaa, että kaikki kirjoitetut asiat ovat positiivisia. Varsikin vanhemmissa ikäkausissa johtaja voi ohjeistaa palautteen kirjoittajia keskittymään kunnolla positiivisen palautteen antoon. Mukava –kommenttien sijaan tavoitteena on kuvata niitä positiivisia ominaisuuksia tai taitoja, joita kyseisellä henkilöllä on.  

 

Helmikuu: Pysäytys

Ryhmä jaetaan pareihin ja parit etsivät itselleen sopivan paikan. Toinen parista on etenijä ja toinen pysäyttäjä ja he asettuvat muutaman metrin päähän toisistaan. Etenijä etenee hitaasti kohti pysäyttäjää, kunnes pysäyttäjä keksii ja antaa jonkin sanattoman pysähtymiskäskyn. Pysähtymiskäsky voi olla esimerkiksi kädenojennus tai katse. Tätä toistetaan muutaman kerran erilaisin pysähtymiskäskyin ja viimeisellä kerralla pysäyttäjä huutaa ”Pysähdy!”. Tämän jälkeen pari vaihtaa rooleja. Lopuksi keskustellaan koko ryhmän kesken siitä, mikä oli paras tapa saada pysähtymään. 

 

Maaliskuu: Otsalappu

Ryhmä valitsee joukostaan vapaaehtoisen, jonka otsaan sidotaan huivilla lappu, johon on kirjoitettu jokin hyvän johtajan ominaisuus tai tunnetun johtaja nimi. Otsalapun saanut ryhmäläinen yrittää selvittää mistä ominaisuudesta tai kenestä henkilöstä (voi olla myös satuhahmo) on kysymys, esittämällä muille kysymyksiä, joihin muut saavat vastata vain joko kyllä tai ei. 

 

Huhtikuu: Siansaksaa

Ryhmän johtaja antaa yhdelle ryhmän jäsenelle sopivantasoisen toimintaohjeen, jonka tämä kertoo muille. Ohjeen kertoja saa puhua ainoastaan siansaksaa, elehtiä, ilmehtiä ja osoitella, muttei saa puhua tunnistettavaa kieltä tai liikkua paikaltaan. Tehtävänä voi olla esimerkiksi saada muut menemään sisaruspiiriin tai kävelemään viereiseen huoneeseen takaperin silmät kiinni. 

 

Toukokuu: Palautetta pelikorteilla

Tarpojat asettuvat piiriin ja johtaja kiertää jokaisen luona korttipakan kanssa. Kukin nostaa vuorollaan yhden pelikortin. Kortin väristä ja numerosta riippuen jokaisen tulee kertoa seuraavia asioita:  

  • punainen 1 – 6 = jotain positiivista itsestä musta  
  • 1 – 6 = jotain kehitettävää itsessä punainen  
  • 7 – 13 = jotain positiivista ryhmästä musta  
  • 7 – 13 = jotain kehitettävää ryhmässä.  

Lähde: MLL-Toimitaan yhdessä! Nuorten osallistava koulutus.  

Pelin lopuksi on hyvä purkaa ryhmäläisten tuntemuksia palautteen antamisesta ja saamisesta.  

 

Elokuu: Apinat

Yksi ryhmän jäsenistä valitaan tutkijaksi ja hän poistuu toiseen tilaan. Muut valitsevat keskuudestaan johtaja-apinan ja tutkija kutsutaan takaisin. Johtaja-apinan tehtävä on näyttää tutkijan huomaamatta jokin toiminto mitä kaikki tekevät (esimerkiksi jalan raapiminen, viheltäminen, silmien sulkeminen) ja muiden pitää matkia häntä. Tutkija yrittää saada selville kuka apinoista on johtaja. 

 

Syyskuu: Rallirata

Ryhmä jaetaan 2-7 hengen joukkueisiin. Joukkueen jäsenet menevät jonoon ja laittavat kätensä edessä olevan harteille. Jonon viimeinen on ohjaaja ja muiden silmät sidotaan. Tarkoituksena on kulkea mahdollisimman tarkasti ja nopeasti läpi radan, jolle on aseteltu erilaisia kierrettäviä esteitä. 

Ohjaaja lähettää etummaiselle jonon jäsenelle viestin oikeasta suunnasta taputtamalla edessään olevaa olkapäille ja tämä puolestaan välittää viestin seuraavalle ja niin edelleen. 

Taputus molemmille hartioille tarkoittaa eteenpäin, hartioiden puristaminen jarrutusta ja hartioista vetäminen peruuttamista. Jos ohjaaja haluaa jononsa kääntyvän vasemmalle, hän taputtaa pelkästään vasenta hartiaa ja jos oikealle, niin hän taputtaa vain oikeaa hartiaa.  

Leikin jälkeen johtaja johdattaa ryhmän miettimään, mistä koostui onnistunut jonon eteneminen. Mitä taitoja tarvittiin ja mitkä asiat toimivat hidasteina jonon liikkumiselle. 

 

Lokakuu: Tuki ja turva

Kukin ryhmän jäsenistä kertoo vuorollaan pelottavasta tai vaikeasta tilanteesta mihin voisi joutua. Sitten hän kertoo myös kenet ryhmän jäsenistä pyytäisi tällöin turvaksi ja avukseen ja minkä vuoksi. Johtajan on hyvä katsoa, että kaikki pääsevät osallistumaan joko kertojana tai turvaksi valittuna. 

 

Marraskuu: Salainen ystävä

Jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa nimensä lappuun, taittelee sen ja laittaa arvonta-astiaan. Kukin vuorollaan nostaa yhden lapun näyttämättä sitä muille ja saa näin itselleen salaisen ystävän seuraavan kuukauden ajaksi. Jos ryhmäläinen nostaa oman lappunsa, hän laittaa sen takaisin ja nostaa uuden lapun. Salainen ystävä kehuu ja auttaa ystäväänsä, mutta yrittää kuitenkin tehdä sen niin, ettei jää kiinni. 

 

Joulukuu: Vinkki-tutustumisleikki

Leikkiin tarvitaan pariton määrä osallistujia ja tuoleja puolet leikkijöiden lukumäärästä plus yksi. Johtaja järjestää tuolit ympyrään. Hän jakaa osallistujat kahteen ryhmään siten, että toiseen ryhmään tulee yksi enemmän kuin toiseen. Pienemmässä ryhmässä olevat istuvat tuoleille. Suuremman ryhmän jäsenet seisovat tuolien takana. Siis myös tyhjän tuolin takana seisoo joku. Johtaja selittää harjoituksen säännöt: Tyhjän tuolin takana seisovan pelaajan täytyy yrittää antaa vinkki jollekin tuolilla istuvalle leikkijälle. Sen, joka huomaa saaneensa vinkin, täytyy yrittää siirtyä tyhjälle tuolille ilman, että hänen takanaan seisova pelaaja ehtii koskettaa häntä. Jos tuolin takana seisoja ehtii koskettaa, leikkijän täytyy palata tuolilleen ja vinkkaajan täytyy yrittää vinkata jollekin toiselle. Jos vinkin saanut ehtii livahtaa, tyhjän tuolin takana seisovasta leikkijästä tulee uusi vinkkaaja. Leikkijä ei saa jättää saamaansa vinkkiä huomiotta, vaan aina vinkin saatuaan on yritettävä vaihtaa tuolia. Lähde: www.alli.fi/monikulttuurisuus/kasikirja/