Koodaa itse parempi.

Valikko

Ekosysteemi ja palvelut

Haluatko koodata nykyistä sivustoa paremman sivuston? Mobiili-optimoidumman tai tehokkaammalla haulla varustetun? Tai muutoin vain hyödyntää partio-ohjelman avointa dataa omassa projektissasi?

www.partio-ohjelma.fi on omalla WordPress-instanssilla pyörivä www- ja mobiilifrontti partio-ohjelman esittelyyn. Osa tiedoista on syötetty ko. instanssiin staattisesti, mutta partio-ohjelma ikäkausineen ja aktiviteetteineen luetaan POF-backendistä. Frontin on toteuttanut ja sen ylläpidosta vastaa ohjelmistotalo Geniem. Frontin lähdekoodi on julkaistu partion githubissa, jotta myös luottiskehitys on mahdollista. Pull requestit menevät Geniemin valvovan silmän kautta. Frontilla on staging-ympäristö testausta varten, siihen saa tunnuksia Mikolta (yhteystiedot alla).

POF-backend on partion ohjelmadatan avoin tietovarasto. Se on toteutettu WordPress-instanssina ja tarjoaa JSON-API:n tietojen lukua varten ja toteutusvinkkien syöttämistä varten. Lähitulevaisuudessa backend integroidaan ainakin jäsenrekisteri Kuksaan. Lisäksi tavoitteena on myös luoda muitakin www.partio-ohjelma.fi:n kaltaisia palveluita tai appseja, jotka hyödyntävät backedin ohjelmadataa. Lisätietoja löydät backendin omasta dokumentaatiosta. POF-backendin on toteuttanut Oskari Kokko ja sen lähdekoodi on frontin tavoin julkaistu partio-scout -githubissa luottiskehityksen mahdollistamiseksi. POF-backendiä ylläpitää ja pull requesteja valvoo City Dev Labs. Backendillä on staging-ympäristö testausta varten.

Partion github Partiolla on käytössä oma github-tunnus partio-scout, josta löytyy myös muita vastaavia projekteja sekä käytännön esimerkkejä partion muihin palveluihin (PartioID, Kuksa, Teltta jne.) integroitumisesta. Toiveemme on, että laitat kehitystyösi hedelmät sinne myös muiden käyttöön avoimena lähdekoodina.

Partion kehittäjäyhteisön tavoitat parhaiten omasta facebook-ryhmästään.

Lisätietoja saat projektipäällikkö Mikko Pöriltä, (mikko.pori@partio.fi, +358407374087).