Perhe osallistuu lippukunnan päiväretkelle. Perhe tietää mitä partioretkellä tehdään.

Valikko

Lippukunnan päiväretki


Tavoite:

Perhe osallistuu lippukunnan päiväretkelle. Perhe tietää mitä partioretkellä tehdään.

Kuvaus:

Perhepartioryhmä osallistuu lippukunnan päiväretkelle. Perhepartioryhmä tekee retkellä omaa ohjelmaansa sekä osallistuu retken yhteiseen ohjelmaan lippukunnan muiden partiolaisten kanssa.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Vierailukohteessa
Kesto 1 - 4 tuntia
Johtajan tehtävä: Johtaja huolehtii siitä, että jokainen perhe saa lippukunnan kutsun retkelle. Johtaja avaa tarvittaessa kutsussa olevia partioon liittyviä käsitteitä ja varusteita. Perhepartiojohtaja huolehtii siitä, että lippukunnan muu johtajisto tietää perhepartiolaisten mukaantulosta ja heidän roolistaan retkellä liittyen esimerkiksi aikatauluihin. Johtaja kartoittaa etukäteen, millaista yhteistyötä retken ohjelman kanssa tehdään ja miltä osin perhepartiolla on omaa ohjelmaa. On hyvä muistaa pitää ero sudenpentuohjelman ja perhepartio-ohjelman välillä, jotta perhepartioryhmästä sudenpentuihin siirtyville lapsille riittää tekemistä jatkossakin. Johtaja suunnittelee kyseisen ohjelman yhdessä perhepartioryhmän aikuisten kanssa. Retken aikana johtaja taustoittaa perhepartiolaisille, mitä retkellä oikein tapahtuu ja miksi.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Osana lippukuntaa

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Perhepartioryhmä osallistuu lippukunnan kevätretkelle. Mahdollisuuksien mukaan perhepartioryhmä voi olla apuna esimerkiksi retken huoltoon liittyvissä tehtävissä samalla kun perhepartioon kuuluvat lapset tekevät omaa ohjelmaansa. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi erilaiset muonitukseen liittyvät avustavat tehtävät.

Perhepartioryhmä osallistuu lippukunnan syysretkelle. Mahdollisuuksien mukaan perhepartioryhmä voi järjestää leiriläisille esimerkiksi luontopolun jonkun rastin samalla kun perhepartioon kuuluvat lapset tekevät omaa ohjelmaansa rastin lähettyvillä.

Lisää vinkki

Liite