Perhe osallistuu lippukunnan yöretkelle. Perhe tietää mitä partioretkellä tehdään.

Valikko

Lippukunnan yöretki


Tavoite:

Perhe osallistuu lippukunnan yöretkelle. Perhe tietää mitä partioretkellä tehdään.

Kuvaus:

Perhepartioryhmä osallistuu lippukunnan yöretkelle. Perhepartioryhmä tekee retkellä omaa ohjelmaansa sekä osallistuu retken yhteiseen ohjelmaan lippukunnan muiden partiolaisten kanssa.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Ulkona
Kesto
Johtajan tehtävä: Johtajan tehtävään kuuluu toimia linkkinä lippukunnan ikäkausien ja perhepartion välillä. Johtaja pohtii, millä tavalla perhepartio osallistuu lippukunnan yöretkelle (Riittääkö majoitustilaa kaikille? Osallistuuko perhepartioryhmä vain päiväosuuteen?) Johtaja huolehtii siitä, että jokainen perhe saa lippukunnan kutsun retkelle. Johtaja avaa tarvittaessa kutsussa olevia partioon liittyviä käsitteitä ja varusteita. Perhepartiojohtaja huolehtii siitä, että lippukunnan muu johtajisto tietää perhepartiolaisten mukaantulosta ja heidän roolistaan retkellä liittyen esimerkiksi aikatauluihin. Johtaja kartoittaa etukäteen, millaista yhteistyötä retken ohjelman kanssa tehdään ja miltä osin perhepartiolla on omaa ohjelmaa. On hyvä muistaa pitää ero sudenpentuohjelman ja perhepartio-ohjelman välillä, jotta perhepartioryhmästä sudenpentuihin siirtyville lapsille riittää tekemistä jatkossakin. Johtaja suunnittelee kyseisen ohjelman yhdessä perhepartioryhmän aikuisten kanssa. Retken aikana johtaja taustoittaa perhepartiolaisille, mitä retkellä oikein tapahtuu ja miksi.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Retkeilytaidot

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Perhepartioryhmän ohjelma koostuu teltassa majoittumiseen ja ruokailuihin liittyvistä aktiviteeteista. He osallistuvat mahdollisuuksien mukaan myös yhteiseen iltaohjelmaan, lipunnostoon ja vastaaviin. Perhepartion omaksi ohjelmaksi sopii retkioloissa hyvin esimerkiksi nuotioon, majanrakennukseen tai luonnossa liikkumisen taitoihin liittyvät aktiviteetit.

Perhepartioryhmä osallistuu lippukunnan syysretkelle. Retken aikana perhepartioon osallistujat majoittuvat teltoissa.

Perhepartioryhmä osallistuu lippukunnan talviretkelle. Jos muu lippukunnan väki majoittuu teltoissa, voi perhepartioryhmä nukkua sisätiloissa. Perhepartion aikuiset voivat halutessaan osallistua esimerkiksi kipinämikon tehtäviin ja saada näin kamiinatelttakokemusta.

Lisää vinkki

Liite