Samoaja hallitsee ajankäyttöään ja elää tasapainoista arkea. Samoaja osaa toimia muuttuvassakin toimintaympäristöissä.

Valikko

Itsensä johtaminen haltuun


Tavoite:

Samoaja hallitsee ajankäyttöään ja elää tasapainoista arkea. Samoaja osaa toimia muuttuvassakin toimintaympäristöissä.

Kuvaus:

Samoaja opettelee huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan arjessa. Hän harjoittelee sopeutumaan muuttuviin elämäntilanteisiin tai toimintaympäristöihin. Samoaja motivoituu ratkaisemaan arjen ongelmia. 

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Retki Ikäkausitapaaminen
Taitoalueet Arjen taidot Itsensä johtamisen taidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Kesto 30-60min
Kasvatustavoitteet Elämänhallinta Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja pyytää luotsia vetämään kyseisen aktiviteetin. Vartionjohtaja ja luotsi pohtivat etukäteen yhdessä, mitä asioita kyseisen vartion olisi hyvä harjoitella ja mihin keskittyä.  Luotsin tehtävä: Luotsi valitsee yhdessä vartionjohtajan kanssa ryhmälle sopivan tavan toteuttaa aktiviteetti. Valinnassa kannattaa painottaa niitä haasteita, joita juuri kyseinen ryhmä arjessaan kohtaa. Tämä aktiviteetti sopii parhaiten luotsin vetämäksi. Luotsi valitsee aktiviteetin toteutuspaikaksi omalle ryhmälleen sopivan ympäristön. Keskustelu on harjoituksissa isossa roolissa, mutta siitä saa mielenkiintoisempaa, kun paikkana on esimerkiksi nuotio, saunan laude tai pienemmissä ryhmissä tapahtuva kävelylenkki.  

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Arki hallussa

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Pärjäisitkö omin avuin 72 tuntia? Opettelemme varautumaan ja harjoittelemme pärjäämään kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Testaamme, minkälainen varautuja olemme ja pelaamme 72 tuntia -peliä: https://72tuntia.fi/. Voimme testata varautumista käytännössä ryhmämme kämppäretkellä. 

Pelaamme Amnestyn Mun rajat –opetusmateriaalin sananselityspeliä. Peilaamme käsitteitä omaan elämäämme ja pohdimme, miten pitää kiinni itsemääräämisoikeudesta. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/amnesty-fi/2014/04/MUN-RAJAT_TYOKIRJA_TA_lores-3.pdf 

Arvioimme omaa elämäntilannettamme Esy -menetelmällä. Luotsi tulostaa valmiiksi jokaiselle oman elämäntilanteen selvittämisen ympyrän ja arviointilomakkeet. Käymme yhdessä läpi, miten omaa elämää ja arkea arvioidaan ja millaisiin asioihin omassa elämässä voi vaikuttaa.   Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö https://docplayer.fi/36947352-Elamantilanteen-esy-selvittamisen-ympyra.html 

Tarkastelemme omaa ajan käyttöämme kellotaulun avulla. Luotsi voi tulostaa kaikille tyhjän kellotaulun tai voimme piirtää itse. Merkitsemme kellotaulukaavioon totuudenmukaisesti, miten aika jakautuu vuorokauden aikana pakollisten tehtävien ja vapaasti valittavien toimintojen kesken. Pohdimme: Miten paljon minulla on aikaa, jonka käytöstä saan itse päättää? Miten pakolliset ja vapaaehtoiset toiminnot rytmittyvät? Miten nukun? Miten syön? Miten huolehdin itsestäni? Piirrämme tauluun miten käytän aikaani.   Seuraavaksi piirrämme toisen kellon: Ihannekellotaulun. Piirrämme tähän kellotauluun, miten haluaisimme käyttää aikaamme. Muista jättää riittävästi tilaa luppoajalle, jolloin voit vain olla. Tarvitsemme kaikki sellaista aikaa arjessamme.    Seuvaaksi laajennamme katsontamme viikkokalenteriin. Teemme itsellemme viikkoaikataulun, joka tukee hyvää arkea. Kirjaamme viikkoaikatauluun ensin pakolliset menosi ja hoidettavat velvollisuudet. Tämän jälkeen suunnittelemme jo valmiiksi mukavia hetkiä, rentoutumista ja kivaa tekemistä päiviin. Kun asioita kirjaa ylös, ne jäävät paremmin mieleen ja niitä tulee todennäköisemmin tehtyä. Muista jättää kalenteriisi riittävästi tilaa myös luppoajalle: liian täysi ja täyteen ahdettu kalenteri ei tue hyvää arkea!   Palaamme vielä tekemäämme viikkoaikatauluun, kun viikko on ohi. Toteutuivatko suunnitelmat vai tuliko eteen muutoksia? Millaisia? Muistamme, että muutokset ovat osa elämää. Hyvään arkeen kuuluu suunnitelmallisuus, mutta tilaa on löydyttävä myös elämän sattumuksille.   Lähde: Nyyti ry, Ole oman elämäsi tähti -opas elämäntaidoista  

Pysähdymme pohtimaan, mistä elementeistä hyvä arki/päivä muodostuu. Mitkä ovat tärkeitä asioita sujuvassa arjessa? Jakaudumme pareiksi, joissa keskustelemme siitä, mitä on hyvä arki. Vaihtoehtoisesti keskustelemme yhdessä siitä, millainen on hyvä päivä. Teemme aiheesta posterin leikkaamalla lehdistä kuvia tai itse kartonkiin piirtämällä tai verkkomuotoisen tallenteen, esimerkiksi Padlet-työkalulla (www.padlet.com). Esittelemme oman tuotoksemme tai vain katselemme tuotoksia ja käymme läpi, mitä on tuotettu.   Jatkamme yhteisesti vielä keskustelua aiheesta, esimerkiksi: Mitä ajatuksia heräsi? Onko hyvä arki vain upeita hetkiä vai kuuluuko siinä olla tylsyyttä?   Lähde: Nyyti ryOpas elämäntaitojen ohjaamiseen 

Katsomme videosarjan nuorten talousosaamisen edistämiseksi. Pohdimme rahankäyttöämme nyt ja peilaamme nykyistä rahankäyttöämme tulevaisuuteen. Mistä rahaa saa? Mihin rahaa menee?  https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/nuorten-talousosaaminen-videosarja/ 

Pohdimme erilaisia arjen ongelmatilanteita ja vastaamme seuraaviin kysymyksiin, joiden kautta opimme pohtimaan ratkaisuja ja omaa tapaamme kohdata ongelmia.  Mikä on ongelma? Miten ongelman voisi ratkaista? Mitä erilaisia tapoja ratkaisuksi voi keksiä? Mitä seurauksia erilaisilla ratkaisuvaihtoehdoilla on? Mitä sitten tapahtuu? Mikä ratkaisuvaihtoehto kannattaa valita? Mistä tulee hyvä mieli? Mikä on reilua? Mikä on turvallista? Kysymysten lähde: Väestöliitto 

Pohdimme globaalin pandemian vaikutuksia omaan elämäämme. Teemme varasuunnitelman, Plan B:n, tulevalle viidelle vuodelle. Mitä, jos pandemiat ovat uusi normaali? Miten elää hyvää ja laadukasta elämää pandemian aiheuttamista rajoitteista huolimatta? Mitkä asiat elämässä ovat minulle tärkeitä? Miten saan ne toteutumaan suunnitelmassani pandemian vallitessakin? 

Pohdimme erilaisten sairauksien ja rajoitteiden vaikutusta nuoren elämään partioharrastuksen kautta. Minkälainen ympäristö partio on nuorelle, jolla on jokin liikkumisrajoite (esimerkiksi nuori istuu pyörätuolissa tai ) tai toiminnallinen rajoite (esimerkiksi nuori on sokea tai kuuro) tai kehitysvamma (vaikeus ymmärtää tai oppia uusia asioita)? Pohdimme, mitä tapahtuisi omalle harrastamisellemme, mikäli meille tapahtuisi jokin tapaturma tai sairastuisimme arkeamme rajoittavasti? Mietimme partion Helppo tunnus –kriteerien avulla, kuinka helppoa partioon on oikeasti tulla ja mitä voisimme kaikki tehdä toisin, jotta partioon olisi oikeasti helppo tulla.  

Lisää vinkki

Liite