Samoaja tekee työtä yhteisen hyvän eteen. Samoaja ymmärtää huollon merkityksen.

Valikko

Keväthuolto


Tavoite:

Samoaja tekee työtä yhteisen hyvän eteen. Samoaja ymmärtää huollon merkityksen.

Kuvaus:

Samoaja tekee yksin tai yhdessä vartionsa kanssa veneeseen huolto- tai korjaustoimenpiteen, jota alus kaipaa. Samoaja oppii huollon tärkeyden ja oppii tuntemaan veneen tekniikkaa.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: vesilla-liikkuminen
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja selvittää lippukunnan vastuukipparilta tai konepäälliköltä, mikä olisi tarpeellinen työ veneellä tehtäväksi. Vartionjohtaja pyytää häneltä tarvittavat työohjeet, tarvikkeet ja materiaalit. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa vartionjohtajaa tehtävänannon hankkimisessa. Luotsi huolehtii siitä, että huoltotoimenpide sovitetaan samoajan osaamistasoon siten, että samoaja oppii sopivasti uutta asiaa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Försti

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Jos lippukunnallamme ei ole omaa alusta, voimme tehdä aktiviteetin myös valmistamalla jonkin käyttökelpoisen meriesineen.

Muistamme pyytää vastuukipparilta tai konepäälliköltä riittävät ohjeet huollon toteuttamiseksi. Tarvittaessa pyydämme hänet mukaan talkookertaan.

Lisää vinkki

Lisää liite