Samoaja syventää ymmärrystään ja kokemustaan pienryhmästä. Samoaja on esimerkki nuoremmille partiolaisille. Hän rakentaa käsitystä itsestään. Hän myös omaksuu arvioinnin osaksi toimintaansa. Samalla samoaja harjoittelee luomaan erilaisia ihmissuhteita.

Valikko

Isona pienemmälle

Samoaja syventää ymmärrystään ja kokemustaan pienryhmästä. Samoaja on esimerkki nuoremmille partiolaisille. Hän rakentaa käsitystä itsestään. Hän myös omaksuu arvioinnin osaksi toimintaansa. Samalla samoaja harjoittelee luomaan erilaisia ihmissuhteita.

Samoaja saa kokemusta erikokoisten vastuutehtävien hoitamisesta sekä partiossa että sen ulkopuolella. Tarkoituksena on, että samoaja toteuttaa useammassa ikäkaudessa jonkin johtamistehtävän.

Valinnaiset