Samoaja syventää ymmärrystään ja kokemustaan pienryhmästä. Samoaja on esimerkki nuoremmille partiolaisille. Hän rakentaa käsitystä itsestään ja harjoittelee luomaan erilaisia ihmissuhteita. Hän omaksuu arvioinnin osaksi toimintaansa.

Valikko

Isona pienemmälle

Samoaja syventää ymmärrystään ja kokemustaan pienryhmästä. Samoaja on esimerkki nuoremmille partiolaisille. Hän rakentaa käsitystä itsestään ja harjoittelee luomaan erilaisia ihmissuhteita. Hän omaksuu arvioinnin osaksi toimintaansa.

Samoaja saa kokemusta erikokoisten vastuutehtävien hoitamisesta sekä partiossa että sen ulkopuolella. Tarkoituksena on, että samoaja toteuttaa useammassa ikäkaudessa jonkin johtamistehtävän.

Valinnaiset