Samoaja kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan itselleen sopivan kokoisen vastuutehtävän. Samoaja osaa johtaa itsensä ikäisiä nuoria.

Valikko

Ikätovereita johtamassa


Tavoite:

Samoaja kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan itselleen sopivan kokoisen vastuutehtävän. Samoaja osaa johtaa itsensä ikäisiä nuoria.

Kuvaus:

Samoaja harjoittelee pienryhmän johtamista samoajavartiossa tai muussa itsensä ikäisten nuorten ryhmässä.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: kaveritaidot organisointitaidot Partiokulttuuri vuorovaikutustaidot
Johtamistaito: Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: ihmissuhteet Ryhmässä toimiminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja johtaa tarvittaessa suunnittelua ja huolehtii tarvittavista välineistä ja varauksista. Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on auttaa samoajia löytämään itselleen sopivia johtamistehtäviä. Luotsi toimii tarvittaessa samoajan taustatukena hänen tehdessään johtamistehtävää.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Isona pienemmälle

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Järjestän yksin tai parin kanssa samoajien retken. Retken järjestäjä huolehtii retken ennakkovalmisteluista, ohjelmasta retkellä sekä retken jälkeen tapahtuvista toimenpiteistä. Retki voi olla esimerkiksi oman samoajaryhmän retki tai alueen samoajaretki. Ohjelma voi olla osallistujille yllätys tai sitä voidaan osittain suunnitella yhdessä. Tärkeää kuitenkin on, että retken järjestäjä on päävastuussa retken järjestelyistä. Retken jälkeen on hyvä käydä lävitse sitä, miten retki kokonaisuudessaan onnistui. Luotsia voi käyttää apuna eri vaiheissa.

Järjestämme lippukunnassamme tai alueellamme jonkin uudenlaisen tapahtuman samoajille. Miettikää, minkälaiseen samoajatapahtumaan haluaisitte osallistua ja järjestäkää sellainen lippukuntanne tai alueenne samoajille. Jos tapahtuma on isommalle porukalle kuin omalle ryhmällenne, varatkaa vapaa ajankohta riittävän aikaisin. Miettikää yhdessä luotsinne kanssa tapahtumallenne tavoitteet ja muistakaa myös jälkikäteen tutkailla tavoitteiden onnistumista. Varatkaa riittäväsi aikaa tapahtuman suunnitteluun ja sekä valmistelutöihin, esimerkiksi mahdollisiin ruokahankintoihin, paikkavarauksiin ja mainostuksiin. Myös jälkityöt vaativat oman aikansa. Tapahtuman aikana te olette sen johdossa. Pyytäkää tarvittaessa luotsiltanne apua tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen.

Lisää vinkki

Lisää liite