Samoaja kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan itselleen sopivan kokoisen vastuutehtävän. Samoaja osaa johtaa itsensä ikäisiä nuoria.

Valikko

Ikätovereita johtamassa


Tavoite:

Samoaja kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan itselleen sopivan kokoisen vastuutehtävän. Samoaja osaa johtaa itsensä ikäisiä nuoria.

Kuvaus:

Samoaja harjoittelee pienryhmän johtamista samoajavartiossa tai muussa itsensä ikäisten nuorten ryhmässä.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Kaveritaidot Organisointitaidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Ihmissuhteet Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on auttaa jokaista samoajaa löytämään itselleen sopivia johtamistehtäviä. Luotsi toimii tarvittaessa samoajan taustatukena hänen tehdessään johtamistehtävää.   

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Isona pienemmälle

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Toimin oman vartioni vartionjohtajana tehdessämme samoajaohjelmaa. Huolehdin aktiviteetin tai aktiviteettien suunnittelusta, tapaamisen tiedotuksesta, tarvittavien välineiden tai materiaalien hankinnasta ja muista etukäteisvalmisteluista sekä tapaamisen toteuttamisesta.  

Järjestämme lippukunnassamme tai alueellamme jonkin uudenlaisen tapahtuman samoajille. Mietimme, minkälaiseen samoajatapahtumaan haluaisimme osallistua ja järjestämme sellaisen lippukuntamme tai alueemme samoajille. Jos tapahtuma on isommalle porukalle kuin omalle ryhmälle, varaamme vapaan ajankohdan riittävän aikaisin. Mietimme yhdessä luotsin kanssa tapahtumalle tavoitteet ja muistamme myös jälkikäteen tutkailla tavoitteiden onnistumista. Varaamme riittäväsi aikaa tapahtuman suunnitteluun ja sekä valmistelutöihin, esimerkiksi mahdollisiin ruokahankintoihin, paikkavarauksiin ja mainostuksiin. Myös jälkityöt vaativat oman aikansa. Tapahtuman aikana me olemme sen johdossa. Pyydämme tarvittaessa luotsilta apua tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen.                   

Järjestän yksin tai parin kanssa samoajien retken. Retken järjestäjä huolehtii retken ennakkovalmisteluista, ohjelmasta retkellä sekä retken jälkeen tapahtuvista toimenpiteistä. Retki voi olla esimerkiksi oman samoajaryhmän retki tai alueen samoajaretki. Ohjelma voi olla osallistujille yllätys tai sitä voidaan osittain suunnitella yhdessä. Tärkeää kuitenkin on, että retken järjestäjä on päävastuussa retken järjestelyistä. Retken jälkeen on hyvä käydä lävitse sitä, miten retki kokonaisuudessaan onnistui. Luotsia voi käyttää apuna eri vaiheissa.

Lisää vinkki

Liite