Samoaja tutustuu sudenpentujen tapaan toimia ja harjoittelee vastuun kantamista. Hän on esimerkkinä nuoremmille partiolaisille.

Valikko

Sudenpentuja johtamassa


Tavoite:

Samoaja tutustuu sudenpentujen tapaan toimia ja harjoittelee vastuun kantamista. Hän on esimerkkinä nuoremmille partiolaisille.

Kuvaus:

Samoaja tutustuu sudenpentujen maailmaan vastaamalla itselleen sopivan kokoisesta sudenpentujen johtamistehtävästä.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja johtaa suunnittelua ja huolehtii tarvittavista välineistä. Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on auttaa samoajia löytämään itselleen sopivia johtamistehtäviä. Luotsi toimii tarvittaessa samoajan taustatukena hänen tehdessään johtamistehtävää.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Isona pienemmälle

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Järjestämme sudenpennuille retken sovitun teeman ympärille. Ottakaa yhteyttä lippukuntanne akeloihin ja kysykää, voisitteko organisoida sudenpennuille retken. Muistakaa olla ajoissa liikkeellä. Sopikaa akelan kanssa retken tavoitteista, teemasta, mainonnasta ja siitä, kuka huolehtii mistäkin asiasta retken aikana. Suunnittelun lisäksi aikaa kannattaa varata suunnitelmien etukäteistoteutukseen. Aiheita retken teemaksi löytyy esimerkiksi sudenpentujen jäljistä, saduista tai vaikka partiotaidoista. Antakaa akelan lisäksi luotsin olla mukana kuuntelemassa suunnitteluanne, häneltä voitte saada hyviä vinkkejä asian toteutukseen. Käykää retken jälkeen akelan kanssa tapahtuma lävitse ja keskustelkaa siitä, miten retki meni ja mitä te opitte.

Teemme sudenpennuille partiomaisen nukketeatteri-, pöytäteatteri- tai lasten teatteriesityksen. Miettikää yhdessä luotsinne, lippukunnan akeloiden tai sudenpentuvastaavan kanssa esityksellenne tavoite, jonka vuoksi esitys järjestetään. Varsinaisen esityksen suunnittelun lisäksi huolehtikaa myös mainonnasta, esityspaikan varaamisesta ja muista vastaavista käytännön toimista. Luotsia voi käyttää apuna järjestelyissä. Esityksen jälkeen käyttäkää hetki aikaa tapahtuman arviointiin.

Opetamme sudenpennuille uuden asian. Ottakaa yhteyttä lippukunnan sudenpentuvastavaan tai akeloihin. Selvittäkää, minkälaisen asian opettamiseen laumat kaipaavat apua. Suunnitelkaa etukäteen, miten asian opetatte. Usein sama asia kannattaa käydä lävitse monella eri tavalla. Esimerkiksi merimiessolmua voi opetella monessa eri pisteessä vaikkapa tarinan avulla, snörenillä solmuja tehden, solmu-ukkelin askartelemalla ja solmuviestissä kisaamalla. Esitelkää suunnitelmanne etukäteen luotsille tai sudenpenturyhmän johtajalle. Käyttäkää myös opetustuokionne jälkeen aikaa siihen, että arvioitte miten johtamistehtävänne onnistui.

Lisää vinkki

Liite