Samoaja tutustuu tarpojien tapaan toimia ja harjoittelee vastuun kantamista. Hän on esimerkkinä nuoremmille partiolaisille.

Valikko

Tarpojia johtamassa


Tavoite:

Samoaja tutustuu tarpojien tapaan toimia ja harjoittelee vastuun kantamista. Hän on esimerkkinä nuoremmille partiolaisille.

Kuvaus:

Samoaja tutustuu tarpojien maailmaan vastaamalla itselleen sopivan kokoisesta tarpojien johtamistehtävästä.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Ihmissuhteet Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja johtaa suunnittelua ja huolehtii tarvittavista välineistä. Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on auttaa samoajia löytämään itselleen sopivia johtamistehtäviä. Luotsi toimii tarvittaessa samoajan taustatukena hänen tehdessään johtamistehtävää.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Isona pienemmälle

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Järjestämme tarpojille ensiapuharjoituksen, jossa on myös tilanneharjoitus ja sen purku. Jos ette itse johda tarpojaryhmää, ottakaa yhteyttä johonkin lippukunnan tarpojaryhmään ja sopikaa, milloin saatte tulla pitämään kokonaisuutenne. Sopikaa samalla, mitä asioita tarpojien on tarkoitus harjoituksesta oppia. Suunnitelkaa ja valmistelkaa kokonaisuutenne etukäteen. Varatkaa riittävästi aikaa myös siihen. Luotsilta voi tarvittaessa pyytää apua. Kun järjestämänne harjoitus on ohi, käyttäkää hetki sen miettimiseen, miten harjoitus sujui ja oliko jotain, joka kannattaa seuraavalla kerralla tehdä eri tavalla.

Suunnittelemme opetuspelin tarpojille. Miettikää ensin, minkä asian haluatte tarpojille pelin avulla opettaa. Pelin avulla voi opettaa oikeastaan mitä vain kivilajeista tähtiin tai jokamiehenoikeuksista partioperinteisiin. Muistakaa ottaa pelin suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon kohderyhmänne. Pelin voi toteuttaa sähköisessä ympäristössä, lautapelinä, maastopelinä tai miten vain parhaaksi katsotte. Kun pelinne on valmis, markkinoikaa sitä ainakin oman lippukuntanne tarpojaryhmille. Koettakaa päästä mukaan seuraamaan myös sitä, miten pelin pelaaminen toimii käytännössä. Kyselkää samalla tarpojilta, mitä mieltä he ovat pelistä. Pyytäkää myös tarpojaluotsilta palautetta pelistä.

Suunnittelemme ja toteutamme koulutuskokonaisuuden tarpojille kokouksessa tai retkellä. Ottakaa yhteyttä tarpojajohtajiin. Selvittäkää, minkälaisen asian opettamiseen vartiot kaipaavat apua. Tarpojien ohjelmassa on monia erilaisia opeteltavia asioita, valitkaa niistä jokin. Sopikaa yhdessä luotsinne tai tarpojajohtajien kanssa johtamistehtävänne tavoitteet ja aikataulu. Varatkaa riittävästi aikaa kokonaisuuden suunnitteluun ja etukäteisvalmisteluihin. Usein sama asia kannattaa käydä lävitse monella eri tavalla. Esitelkää suunnitelmanne etukäteen luotsille tai seikkailijaryhmän johtajalle. Käyttäkää myös kokonaisuutenne jälkeen aikaa siihen, että arvioitte miten johtamistehtävänne onnistui.

Lisää vinkki

Liite