Samoaja oppii hyödyntämään partiossa oppimiaan taitoja myös muussa ympäristössä.

Valikko

Vetäjänä partion ulkopuolella


Tavoite:

Samoaja oppii hyödyntämään partiossa oppimiaan taitoja myös muussa ympäristössä.

Kuvaus:

Samoaja toimii ohjaamis- tai johtamistehtävässä partioharrastuksen ulkopuolella.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Metsässä Ulkona Vierailukohteessa
Taitoalueet Organisointitaidot Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on auttaa samoajia löytämään itselleen sopivia johtamistehtäviä. Luotsi toimii tarvittaessa samoajan taustatukena hänen tehdessään johtamistehtävää.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Isona pienemmälle

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Toimin tukioppilaana tai tutorina. Osallistun tukioppilaille tai tutoreille järjestettävään koulutukseen ja toimin kyseisessä tehtävässä nuorempia oppilaita tukien ja auttaen. Samoaja keskustelee luotsin kanssa siitä, mitä partiossa hyödynnettäviä taitoja samoaja oppi tutorina toimiessaan ja mitkä partiossa opitut taidot auttoivat tutorin tehtävissä.

Järjestämme partiopäivän ala- tai yläkoululaisille. Päivä voi olla esimerkiksi partioviikolla tai koulujen järjestämillä harrastemessuilla tai vastaavassa tapahtumassa. Suunnitelkaa ja toteuttakaa kohderyhmälle sopivia pisteitä, joissa he pääsevät tekemään hauskalla tavalla partioon liittyviä juttuja. Luotsia voi käyttää apuna suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa. Muistakaa miettiä etukäteen itsellenne tavoitteet ja pohtia jäkikäteen tavoitteiden toteutumista.

Järjestämme partiopäivän tai -illan jollekin partion ulkopuoliselle ryhmälle. Ryhmä voi olla esimerkiksi paikallisen urheiluseuran joukkue tai kunnanhallitus, siis joku partiota aikaisemmin tuntematon porukka. Se voi olla myös jonkun samoajavartionne jäsenen toiseen harrastukseen liittyvä ryhmä. Suunnitelkaa ja toteuttakaa tälle ryhmälle partiomainen päivä tai ilta. Miettikää etukäteen kokonaisuudellenne tavoitteet yhdessä ryhmän edustajan kanssa. Usein partiota tuntemattomille toiveet partioillasta ovat hyvin erilaiset kuin itse partiota harrastaville. Miettikää siis yhdessä, mitä päivä tai ilta pitää sisällään. Se voi olla esimerkiksi toimintarata metsässä, makkaran grillausta polttopuiden tekemisen ja nuotion sytyttämisen jälkeen tai vaikka pieni rastirata lähipururadalla ryhmäyttävine tehtävineen. Luotsilta saatte tarvittaessa apua suunnitteluun ja toteutukseen.

Osallistun seurakunnan isoskoulutukseen ja toimin rippikoululeirillä isosena. Samoaja keskustelee luotsin kanssa siitä, mitä partiossa hyödynnettäviä taitoja samoaja oppi isosena toimiessaan ja mitkä partiossa opitut taidot auttoivat isosen tehtävissä.

Lisää vinkki

Liite