Samoaja tuntee kestävän kehityksen eri osa-alueet. Hän toimii aktiivisesti sen eteen, että hänen oma toimintaympäristönsä on sitoutunut kestävään kehitykseen.

Valikko

Kestävän kehityksen perusta


Tavoite:

Samoaja tuntee kestävän kehityksen eri osa-alueet. Hän toimii aktiivisesti sen eteen, että hänen oma toimintaympäristönsä on sitoutunut kestävään kehitykseen.

Kuvaus:

Samoaja tutustuu kestävän kehityksen perusteisiin ja YK:n Agenda2030 –toimintaohjelmaan, johon Suomi on sitoutunut. 

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kolo
Taitoalueet Kestävä kehitys Vaikuttaminen
Kesto 1,5 - 5 tuntia
Kasvatustavoitteet Vastuu elinympäristöstä Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Johtajan tehtävä:  Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on toteuttaa tämä aktiviteetti samoajien kanssa ja tutustua kestävän kehityksen tavoitteisiin samoajien kanssa. Luotsin tehtävä on myös innostaa samoajat toteuttamaan muitakin taskun aktiviteetteja. 

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kestävää elämää

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Visualisoimme maailmaa vuonna 2030, kun kestävän kehityksen tavoitteisiin on päästy. Miltä näyttää maailma vuonna 2030 samoajan silmin? Entä miltä näyttää maailma, jos tavoitteisiin ei päästä, vaan ajaudutaan jopa pahempaan? Piirrämme tauluksi tai kuvitamme sähköiselle alustalle tulevaisuuden maiseman vastakohdat. 

Koostamme yhdessä vaikuttavan puheen, kirjoituksen, esityksen tai videon toimista, joita on tehtävä ja asioista joiden on muututtava kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja esittelemme omia ehdotuksiamme tavoitteeseen pääsemiseksi. Julkaisemme tuotoksemme esimerkiksi lippukuntamme some-kanavissa, paikallislehdessä tai muussa vastaavassa. 

Otamme pareittain muutaman tavoitteen, johon perehdymme. Pohdimme, miten tavoitteen toteutuminen ja toteutumattomuus vaikuttaa omaan elämäämme. Esittelemme toisillemme ajatuksemme eri tavoitteista.  

Tutustumme työelämää koskeviin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Pohdimme esimerkiksi oman kesätyömme kautta, miten tavoitteisiin (työsopimus, perehdytys, tauotus, työtodistus, palkanmaksu, ongelmien esiintuomisen mahdollisuus, sama palkka samanarvoisesta työstä, turvallinen työympäristö, nuorten työllistyminen) päästään ja miten tavoitteita voidaan edistää. Selvitämme, mistä nuoret voivat saada apua ongelmatilanteissa. 

Tutustumme Kestävästi partiossa –tunnukseen. https://www.partio.fi/nyt/kestavasti-partiossa/ Pohdimme, mitä tekoja lippukunnassamme vielä tarvittaisiin, jotta tunnuksen kriteerit täyttyisivät. Vaikutamme aktiivisesti siihen, että lippukuntamme hankkisi Kestävästi partiossa –tunnuksen. 

Katsomme UNICEFin kolmiosaisen Maailman suurin oppitunti youtube-videosarjan: Maailman suurin oppitunti, osa 1 Maailman suurin oppitunti, osa 2 Maailman suurin oppitunti, osa 3 ja pohdimme, miten voimme yhdessä saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. 

Tutustumme kaikkiin Agenda2030 -tavoitteisiin tekemällä muistipelin tai sanaselityspelin. 

Lisää vinkki

Liite