Samoaja osaa järjestää tehokkaan tempauksen yhteisen ympäristön hyväksi.

Valikko

Pientä mutta suurta


Tavoite:

Samoaja osaa järjestää tehokkaan tempauksen yhteisen ympäristön hyväksi.

Kuvaus:

Samoaja tekee konkreettisia tekoja lähiympäristönsä hyväksi. Teon ei tarvitse olla iso, mutta siihen pitää saada mukaan muitakin kuin oma samoajavartio tai johdettava ryhmä.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona Vierailukohteessa
Taitoalueet Kestävä kehitys Luonto
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Vastuu elinympäristöstä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja määrittelee yhdessä ryhmänsä kanssa millaisen ympäristöteon ryhmä tai yksittäinen samoaja haluaa tehdä. Vartionjohtaja jakaa samoajille vastuutehtävät tapahtuman toteuttamiseksi. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa kohteen määrittelyssä ja opastaa eteenpäin löytämään ulkopuolista apua tarvittaessa, esimerkiksi lupa-asioissa. Luotsi auttaa myös markkinoinnissa, mikäli tempaukselle halutaan medianäkyvyyttä ja osallistujia.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kestävää elämää

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Otamme selvää, onko paikkakunnallamme ympäristöön, ilmastoon tai luonnonsuojeluun liittyviä mielenosoituksia ja osallistumme sellaiselle, joka tuntuu meidän vartiollemme sopivalta. Tutustumme maailmanlaajuisiin nuorten järjestämiin mielenosoituksiin ympäristö-, luonto- tai ilmastoaiheista, esimerkiksi Fridays for Future. Mikäli mitään ei ole paikkakunnallamme, voimme myös järjestää mielenosoituksen itse juuri meille tärkeästä ympäristö-, luonto- tai ilmastoaiheesta. Huomioimme mielenosoituksiin liittyvän ilmoitusvelvollisuuden paikalliselle poliisille 5vrk ennen mielenosoitusta. 

Vesipula on yksi maailman suurista ongelmista. Ihminen tarvitsee 20 litraa vettä vuorokaudessa. Yli miljardilla ihmisellä ei ole tarpeeksi puhdasta vettä. Lähdemme kaupungille. Otamme mukaan vesikanisterin, jossa on 20 litraa vettä sekä seitsemän ämpäriä. Ämpärit merkataan seuraavilla teksteillä: 1. juoma ja ruoka 2. vessa 3. tiskaaminen 4. vaatteiden pesu 5. henkilökohtainen hygienia 6 siivous 7. muuta. Pyydämme ohikulkijoita kaatamaan vettä ämpäreihin sen mukaan mitä ajattelevat, miten käyttäisivät veden. Keskustelemme siitä, mitä he ajattelivat kun jakoivat veden. Kerromme, että Suomessa käytetään noin 140 litraa vettä/hlö/vrk. Mitä ohikulkijat ajattelevat siitä? Onko se kohtuullista? Miten jokainen voisi vähentää vedenkäyttöään? Netistä löytyy laskureita, joiden avulla voi laskea oman vesijalanjäljen. Lähde: Scouterna

Kuvittelemme, ettemme ole käyneet kolon lähistössä aikaisemmin. Otamme paperit, kynät ja kamerat. Tutustumme ympäristöön turistin silmin. Otamme valokuvia. Teemme muistiinpanoja. Kysymme neuvoa ohikulkijoita. Kun harjoitus on ohi, puramme kokemuksemme. Mitä uutta opimme tutusta paikasta? Mitä voisimme tehdä alueen parantamiseksi? Teemme tarkemmat suunnitelmat alueen jonkin ongelman poistamiseksi tai pienentämiseksi ja toteutamme suunnitelmamme. Lähde: WAGGGS

Järjestämme lippukunnan roskatalkoot, haravointitalkoot tai muun viihtyisyyttä lisäävän ympäristötapahtuman. Kohteena voi olla oma kolo tai kämppä, mutta samoajavartio voi koordinoida myös jonkun yrityksen tai yhteisön lippukunnalle antamaa tehtävää alueen siivouksesta.

Määrittelemme ryhmässämme muutoksen, jota tavoitellaan, esimerkiksi sähkön- tai vedenkulutuksen vähentäminen kololla ja keinot, joilla tavoitteeseen pyritään. Mukaan hankkeeseen halutaan koko lippukunta ja muutoksesta tulee pysyvä. Käynnistämme toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi ja arvioimme toteutumista projektin päätyttyä. Vihreä lippu -hankkeista löytyy hyviä esimerkkejä.

Selvitämme lippukuntamme ympäristövaikutuksia, esimerkiksi sähkön- ja vedenkulutusta sekä syntyvää roskamäärää. Teemme kolme toteuttamiskelpoista ehdotusta lippukunnan toiminnan ympäristörasituksen vähentämiseksi ja esittelemme ne lippukunnan hallitukselle tai johtajistolle. Kun ehdotuksia lähdetään toteuttamaan, osallistumme ja ohjaamme muita tarvittaessa. Apua ympäristövaikutusten tarkasteluun saa esimerkiksi Kirkon ympäristödiplomi -materiaalista. Löydät Suomen YK-liiton sivuilta taulukoita ja tilastoja aiheeseen, sivuja päivitetään aktiivisesti ja tietoa on paljon.

Tutustumme ja osallistumme luonnonsuojeluprojektiin, joka toteutetaan paikkakunnallamme. Samoajavartio voi ottaa vastuuta isommasta palasesta projektissa eikä olla vain talkooapuna, jos mahdollista. Sopivia projekteja ovat luonnonsuojelualueiden huoltotyöt ja kulttuurimaisemien huolto tai kuntakohtaiset projektit. Kaupungin puutarhuri tai metsänhoitoyhdistys on hyvä taho aloittaa projektin etsintä luotsin avustuksella.

Teemme kantaa ottavan tai informatiivisen ympäristöaiheisen valokuvasarjan, videon tai jutun paikallislehteen, Partio-lehteen tai sosiaaliseen mediaan. Herätämme aiheesta keskustelua ja vaikutamme kannanotollamme vaikkapa kuvatun puiston siisteyteen.

Vietämme viikon pihistellen energiaa. Pidämme kirjaa teoistamme ja vertailemme merkintöjämme kokouksessa. Pyrimme saamaan myös muita perheenjäseniämme mukaan pihistelyymme. Otamme myös selvää, miten kotioloissa voisi hyödyntää tuuli- tai aurinkoenergiaa tai maalämpöä.

Lisää vinkki

Liite