Samoaja osaa rakentaa rauhaa ympäristöissään ja yhteisöissään. Samoaja ymmärtää, että rauhanomaisen yhteiskunnan rakentaminen on perusta kestävälle elämälle. Samoaja vahvistaa yhdessä elämisen taitojaan.

Valikko

Rauhan edistäminen


Tavoite:

Samoaja osaa rakentaa rauhaa ympäristöissään ja yhteisöissään. Samoaja ymmärtää, että rauhanomaisen yhteiskunnan rakentaminen on perusta kestävälle elämälle. Samoaja vahvistaa yhdessä elämisen taitojaan.

Kuvaus:

Samoajat harjoittelevat neuvottelu- ja sovittelutaitojaan. Samoajat opettelevat ratkaisemaan konflikteja rauhanomaisin keinoin. 

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kolo
Taitoalueet Arjen taidot Kestävä kehitys Vaikuttaminen Vuorovaikutustaidot
Kesto 1 – 2 tuntia
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja suunnittelee toteutuksen. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa tarvittaessa aktiviteetin suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kestävää elämää

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Saamme yhden appelsiinin, jonka kaikki meistä haluavat. Yksi vartion jäsenistä tai luotsi voi toimia sovittelijana. Yritämme keksiä mahdollisimman monta ja hyvää perustelua, miksi kenenkäkin tulisi saada appelsiini. Tehtävänä on sovittelijan avulla löytää ratkaisu, joka sopii kaikille.  Muokattu Ahtisaari-päivien harjoituksesta 

Keksimme kuvitteellisen riitatilanteen, joka voisi vartiomme jäsenten välille syntyä. Pohdimme roolit ja leikimme roolileikin niin, että kaksi vartion jäsentä toimivat sovittelijoina. Sovimme yhdessä, koska leikki päättyy ja lopulta puramme leikin luotsin avustuksella. 

Pelaamme roolipelinä konfliktiratkaisusimulaation. Ohjeet löytyvät Ahtisaari-päivät-sivustolta: http://ahtisaaripaiva.fi/osallistu/opetusmateriaalit/konfliktinratkaisusimulaatio/ 

Tutustumme YK-liiton Rauhasta sanottua -liitteeseen https://www.ykliitto.fi/sites/www.ykliitto.fi/files/media/rauhasta_sanottua.pdf ja pohdimme rauhan merkitystä. Mietimme niiden avulla tapoja edistää rauhaa jokapäiväisessä arjessa. 

Pohdimme, mitä konflikti tarkoittaa. Kirjoitamme post it –lapuille mahdollisimman monta sanaa, jotka tulevat mieleemme sanasta konflikti. Kokoamme kaikki sanat yhteen ja yhdistämme samat sanat. Pyrimme vähentämään ensin sanat puoleen yhdessä keskustellen, valitsemme vain meidän mielestä osuvimmat kuvaukset. Kun olemme saaneet puolet kasaan, pyrimme taas vähentämään sanat puoleen. Jatkamme näin, kunnes, perustellen ja keskustellen päädymme vain muutamaan sanaan, jotka meidän mielestämme kuvaavaat sanaa konflikti kaikista parhaiten. 

Pohdimme, mitä rauha tarkoittaa. Kirjoitamme post it –lapuille mahdollisimman monta sanaa, jotka tulevat mieleemme sanasta rauha. Käymme keskustelua siitä, mitä rauha meille tarkoittaa. Seuraavaksi pohdimme, mitä tarvitsemme, jotta voimme elää rauhassa.  

Lisää vinkki

Liite