Samoaja omaksuu liikunnan osaksi arkeaan. Samoaja tietää, millainen merkitys liikunnalla on hänen terveyteensä, vireystasoonsa ja mielialaansa.

Valikko

Laatua liikuntaan


Tavoite:

Samoaja omaksuu liikunnan osaksi arkeaan. Samoaja tietää, millainen merkitys liikunnalla on hänen terveyteensä, vireystasoonsa ja mielialaansa.

Kuvaus:

Samoaja harrastaa liikuntaa ja yrittää löytää itselleen sopivan liikuntamuodon. Samoaja pohtii suhdettaan liikuntaan ja arvioi, millainen olo hänellä on ennen ja jälkeen liikuntasuorituksen.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: itsensa-johtamisen-taidot Itsestä huolehtiminen
Johtamistaito: Itsensä johtamisen taidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Osaaminen ja ongelmanratkaisu Terveys ja turvallisuus
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on suunnitella ja järjestää kokous. Vartionjohtaja ottaa selvää liikuntamahdollisuuksista ja tiedottaa muita samoajia, jos kokoukseen tarvitsee erikoisvarusteita. Luotsin tehtävä: Luotsi keskustelee samoajien kanssa liikunnasta ja sen merkityksestä hyvinvoinnille. Luotsi auttaa tarvittaessa vartionjohtajaa käytännön järjestelyissä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Laatua elämään

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Teemme oman tai etsimme netistä meille sopivan kuntotestin ja testaamme omaa kuntoamme sillä. Halutessamme teemme kuntotestin uudelleen muutaman kuukauden-puolen vuoden kuluttua ja vertaamme tuloksia. Mikä vaikutti tuloksiin?

Käymme yhdessä kävely/hölkkälenkillä jokaisen kokouksen jälkeen kuukauden ajan.

Menemme vartiomme kanssa yhdessä kuntosalille ja pyydämme salihenkilökuntaa esittelemään meille laitteita ja sopivia työskentelysarjoja.

Kokeilemme jotain uutta liikuntalajia. Luotsi auttaa tarvittaessa käytännön järjestelyissä.

Seuraan viikon ajan kuinka paljon liikun huomaamattani eli teen hyötyliikuntaa. Vertailemme toistemme hyötyliikunnan määrää ja laatua sekä mietimme, miten voisimme lisätä hyötyliikuntaa omassa arjessamme. Ideoita liikunnan lisäämiseksi saamme muun muassa toisiltamme tai netistä.

Lisää vinkki

Lisää liite