Samoaja omaksuu liikunnan osaksi arkeaan. Samoaja tietää, millainen merkitys liikunnalla on hänen terveyteensä, vireystasoonsa ja mielialaansa.

Valikko

Laatua liikuntaan


Tavoite:

Samoaja omaksuu liikunnan osaksi arkeaan. Samoaja tietää, millainen merkitys liikunnalla on hänen terveyteensä, vireystasoonsa ja mielialaansa.

Kuvaus:

Samoaja harrastaa liikuntaa ja yrittää löytää itselleen sopivan liikuntamuodon. Samoaja pohtii suhdettaan liikuntaan ja arvioi, millainen olo hänellä on ennen ja jälkeen liikuntasuorituksen.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona Vierailukohteessa
Taitoalueet Itsensä johtamisen taidot Itsestä huolehtiminen
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Terveys ja turvallisuus
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on suunnitella ja järjestää kokous. Vartionjohtaja ottaa selvää liikuntamahdollisuuksista ja tiedottaa muita samoajia, jos kokoukseen tarvitsee erikoisvarusteita. Luotsin tehtävä: Luotsi keskustelee samoajien kanssa liikunnasta ja sen merkityksestä hyvinvoinnille. Luotsi auttaa tarvittaessa vartionjohtajaa käytännön järjestelyissä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Laatua elämään

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Seuraan viikon ajan kuinka paljon liikun huomaamattani eli teen hyötyliikuntaa. Vertailemme toistemme hyötyliikunnan määrää ja laatua sekä mietimme, miten voisimme lisätä hyötyliikuntaa omassa arjessamme. Ideoita liikunnan lisäämiseksi saamme muun muassa toisiltamme tai netistä.

Kokeilemme jotain uutta liikuntalajia. Luotsi auttaa tarvittaessa käytännön järjestelyissä.

Menemme vartiomme kanssa yhdessä kuntosalille ja pyydämme salihenkilökuntaa esittelemään meille laitteita ja sopivia työskentelysarjoja.

Käymme yhdessä kävely/hölkkälenkillä jokaisen kokouksen jälkeen kuukauden ajan.

Teemme oman tai etsimme netistä meille sopivan kuntotestin ja testaamme omaa kuntoamme sillä. Halutessamme teemme kuntotestin uudelleen muutaman kuukauden-puolen vuoden kuluttua ja vertaamme tuloksia. Mikä vaikutti tuloksiin?

Lisää vinkki

Liite