Samoaja innostuu retkeilystä ja osaa retkeillä. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa retken itsenäisesti. Samoaja ymmärtää turvallisuuden merkityksen retken onnistumisessa. Samoaja osaa käyttää ja huolehtia omista ja lippukunnan retkeilytarvikkeista.

Valikko