Samoaja ymmärtää erilaisten majoitteiden soveltuvuuden erilaisissa olosuhteissa ja osaa valita majoitteen oikein kulloisellekin retkelle. Samoaja ymmärtää majoitteiden huollon merkityksen niiden käytettävyyden kannalta. Samoaja rohkaistuu kokeilemaan uusia tapoja majoittua luonnossa.

Valikko

Majoitteet


Tavoite:

Samoaja ymmärtää erilaisten majoitteiden soveltuvuuden erilaisissa olosuhteissa ja osaa valita majoitteen oikein kulloisellekin retkelle. Samoaja ymmärtää majoitteiden huollon merkityksen niiden käytettävyyden kannalta. Samoaja rohkaistuu kokeilemaan uusia tapoja majoittua luonnossa.

Kuvaus:

Samoaja yöpyy erilaisissa majoitteissa luonnossa eri vuodenaikoina.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: Retkeily turvallisuus
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Luontosuhde
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja selvittää etukäteen testaukseen sopivia majoitteita. Vartionjohtaja huolehtii retken järjestelyistä. Ei ole tarkoitus, että vartionjohtaja järjestää retken yksin vaan hän delegoi retken järjestämiseen liittyviä tehtäviä myös muille vartion jäsenille. Vartionjohtaja kysyy tarvittaessa luotsilta neuvoa. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa samoajia hankkimana tarvittavat majoitteet esimerkiksi toiselta lippukunnalta tai retkivarustelainaamolta mikäli lippukunnalla ei itsellään ole kyseisiä majoitteita. Luotsi kannustaa samoajia kokeilemaan rohkeasti uusia tapoja majoittua. Luotsi neuvoo samoajia majoitteiden pystytyksessä/rakentamisessa ja huollossa. Kun samoajat ovat lähdössä retkelle, luotsi varmistaa, että samoajat ovat ottaneet kaiken tarvittavan ja turvallisuuden huomioon. Luotsi osallistuu tarvittaessa itse retkelle.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Lähdetaan retkelle

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Toteutamme ryhmällemme vuoden aikana neljä erilaista maastoyötä eri vuodenaikoina. Majoitumme eri tavoin eri retkillä ja kokeilemme vähintään yhtä kaikille uutta tapaa majoittua.

Otamme selvää erilaisista talvimajoitteista ja kokeilemme vähintään kahta erilaista lumimajoitetta, kuten iglua ja lumiluolaa. Iglun ja lumiluolan tekoon löytyy ohjeita ja vinkkejä netistä esimerkiksi hakusanoilla “iglu teko ohje” ja “lumiluola teko ohje” sekä talviretkeilyä käsittelevästä kirjallisuudesta, esimerkiksi Olli Aulion Suuri retkeilykirja.

Osaan pystyttää ja huoltaa kolme erilaista majoitetta, esimerkiksi laavun, erätoverin ja kaminateltan ja yövyn ainakin yhden yön kussakin majoitteessa.

Lisää vinkki

Lisää liite