Samoaja pohtii omaa elämänkatsomustaan. Hän tutustuu itselleen tuntemattomiin uskontoihin ja ideologioihin sekä vertailee omaa elämänkatsomustaan niihin. Hän peilaa omia arvojaan partion arvoihin ja muodostaa omaa käsitystään oikeasta ja väärästä.

Valikko