Samoajavartio ottaa hiljentymisen luontevaksi osaksi omaa toimintaansa. Samoaja oppii hiljentymistä.

Valikko

Meidän vartio hiljentyy


Tavoite:

Samoajavartio ottaa hiljentymisen luontevaksi osaksi omaa toimintaansa. Samoaja oppii hiljentymistä.

Kuvaus:

Samoajavartio pohtii itselleen luontevaa tapaa hiljentyä ja harjoittelee olemaan hiljaisuudessa.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: katsomustaidot Partiokulttuuri
Johtamistaito: Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Maailmankatsomus
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on ohjata hiljentymisen toteutusta. Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on kannustaa samoajia aktiviteetin tekemiseen ja perustella heille, miksi on hyvä välillä harjoitella myös hiljentymistä.

Lisätiedot

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Teemme vartiollemme oman hiljentymisvälineen, jota käytämme ryhmämme säännöllisissä hiljentymisissä. Kyseinen esine voi olla esimerkiksi hiljentymisvihko, juurakosta tehty retkikrusifiksi, kassi, joka pitää sisällään kynttilän ja vinkkivihon hiljentymisiin tai jotakin muuta vastaavaa omalle vartiolle sopivaa.

Olen hiljaa vuorokauden. Tämän aktiviteetin ei ole tarkoitus olla mykkäliljan kaltainen sosiaalinen tapahtuma, vaan pikemminkin retriittityyppinen itseen ja omiin ajatuksin keskittyminen. Opastusta retriittiin saa esimerkiksi seurakunnalta tai buddhalaisesta yhteisöstä. Aktiviteetin pystyy toteuttamaan kotona, mutta parhaimmillaan se toimii luonnossa tai muussa rauhoittavassa ympäristössä, jossa on mahdollista keskittyä hiljentymiseen.

Etsimme ja nimeämme samoajavartion oman hiljentymispaikan lähiluonnosta. Etsimme itsellemme mieluisan hiljentymispaikan luonnosta. Paikka voi olla esimerkiksi kolon lähimetsässä tai jossakin muussa helposti tavoitettavassa rauhallisessa paikassa. Paikan löydyttyä vartio voi pohtia, halutaanko sinne kerätä esimerkiksi luonnonesineiden kokoelmaa tai rakentaa jokin pieni hiljentymistä auttava esine, esimerkiksi risti. Vartio voi myös sopia, että jokainen käy viikon aikana kerran yksin hiljentymispaikassa. Tarkoitus on tehdä paikassa käymisestä säännöllinen tapa, ei kertaluontoinen vierailu.

Lisää vinkki

Lisää liite