Samoaja tietää, mikä tekee partiosta partiota tutustumalla partion arvoihin käytännön tasolla.

Valikko

Pohdin partion arvoja


Tavoite:

Samoaja tietää, mikä tekee partiosta partiota tutustumalla partion arvoihin käytännön tasolla.

Kuvaus:

Samoaja pohtii omaa ja lippukunnan aatemaailmaa.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Katsomustaidot Partiokulttuuri
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Maailmankatsomus
Teemat Kiusaaminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on valmistella koloillat ja tarvittaessa ottaa luotsin avustuksella yhteyttä yhdessä sovittuihin tahoihin. Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on auttaa vartionjohtajaa löytämään palvelutempauskohteita. Arvokeskusteluissa luotsin tehtävänä on kertoa samoajille lippukunnan käytänteistä ja tarvittaessa myös aikuisen näkemyksistä.

Lisätiedot

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Laitamme esille taulut, joissa on tekstit:   Suhde itseen (Duty to self)  Suhde toiseen (Duty to others)  Duty to God  Suhde ympäristöön  Suhde yhteiskuntaan  Osassa tauluista on tarkoituksella myös englanninkielinen teksti. Ne ovat partion maailmanjärjestöjen määrittelemiä. Suomenkielisissä on puolestaan suomalainen näky partiosta. Mitä huomioita teksteistä tulee mieleemme? Pyydämme luotsiamme valmistautumaan keskustelemaan siitä, että miksi maailmanliitoilta puuttuu suhde ympäristöön ja toisaalta miksi suomalaisilta puuttuu Duty to God…   Tärkeätä on, että muistamme sen, että partioliike ei ole uskonnoton vaan partioon kuuluu positiivinen asenne elämän totuuden etsintään ja avoimuus uskontoja kohtaan. Myöskään maailmalla ei ajatella, että partioon ei kuulu luontosuhde, vaikka asioita sanoitetaan toisin.   Muistelemme samoajien partioihanteet ja tehtävänämme on sijoittaa partioihanteet siihen tauluun, jonka alle ajattelemme kyseisen ihanteen kuuluvan. Voi olla, että jokaisen taulun alle ei ihannetta tule ja jonkun alle tulee useampi. Käymme samalla keskustelua siitä, miksi haluamme sijoittaa kunkin ihanteen niin kuin haluamme.  

Pohdimme, miten partio näkyy meidän lippukunnassamme. Onko lippukunnassamme ollut esimerkiksi johtajia, joista on tullut eläviä legendoja? Miten he ovat vaikuttaneet lippukuntamme tapojen ja käytäntöjen muodostumiseen? 

Pohdimme partiofilosofiaa. Mikä on partiofilosofia? Mitä sillä tarkoitetaan? Onko niitä erilaisia?  

Tutustumme partioaatteen syntyyn ja historiaan. Ketkä henkilöt ovat vaikuttaneet partioaatteen muotoutumiseen? Mikä on partioaatteen keskeisin sanoma? Luemme katkelmia B-P:n ensimmäisestä partiopojan kirjasta (scouting for boys) ja pohdimme, mikä on pysynyt samanlaisena, mikä erilaisena.  

Laitamme esille taulut, joissa on tekstit: Suhde itseen (Duty to self) Suhde toiseen (Duty to others) Duty to God Suhde ympäristöön Suhde yhteiskuntaan Osassa tauluista on tarkoituksella myös englanninkielinen teksti. Ne ovat partion maailmanjärjestöjen määrittelemiä. Suomenkielisissä on puolestaan suomalainen näky partiosta. Mitä huomioita teksteistä tulee mieleemme? Pyydämme luotsiamme valmistautumaan keskustelemaan siitä, että miksi maailmanliitoilta puuttuu suhde ympäristöön ja toisaalta miksi suomalaisilta puuttuu Duty to God… Tärkeätä on, että muistamme sen, että partioliike ei ole uskonnoton vaan partioon kuuluu positiivinen asenne elämän totuuden etsintään ja avoimuus uskontoja kohtaan. Myöskään maailmalla ei ajatella, että partioon ei kuulu luontosuhde, vaikka asioita sanoitetaan toisin. Muistelemme samoajien partioihanteet ja tehtävänämme on sijoittaa partioihanteet siihen tauluun, jonka alle ajattelemme kyseisen ihanteen kuuluvan. Voi olla, että jokaisen taulun alle ei ihannetta tule ja jonkun alle tulee useampi. Käymme samalla keskustelua siitä, miksi haluamme sijoittaa kunkin ihanteen niin kuin haluamme.

Lisää vinkki

Liite