Samoaja tietää, mikä tekee partiosta partiota tutustumalla partion arvoihin käytännön tasolla.

Valikko

Pohdin partion arvoja


Tavoite:

Samoaja tietää, mikä tekee partiosta partiota tutustumalla partion arvoihin käytännön tasolla.

Kuvaus:

Samoaja pohtii omaa ja lippukunnan aatemaailmaa.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Katsomustaidot Partiokulttuuri
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Maailmankatsomus
Teemat Kiusaaminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on valmistella koloillat ja tarvittaessa ottaa luotsin avustuksella yhteyttä yhdessä sovittuihin tahoihin. Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on auttaa vartionjohtajaa löytämään palvelutempauskohteita. Arvokeskusteluissa luotsin tehtävänä on kertoa samoajille lippukunnan käytänteistä ja tarvittaessa myös aikuisen näkemyksistä.

Lisätiedot

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Laitamme esille taulut, joissa on tekstit: Suhde itseen (Duty to self) Suhde toiseen (Duty to others) Duty to God Suhde ympäristöön Suhde yhteiskuntaan Osassa tauluista on tarkoituksella myös englanninkielinen teksti. Ne ovat partion maailmanjärjestöjen määrittelemiä. Suomenkielisissä on puolestaan suomalainen näky partiosta. Mitä huomioita teksteistä tulee mieleemme? Pyydämme luotsiamme valmistautumaan keskustelemaan siitä, että miksi maailmanliitoilta puuttuu suhde ympäristöön ja toisaalta miksi suomalaisilta puuttuu Duty to God… Tärkeätä on, että muistamme sen, että partioliike ei ole uskonnoton vaan partioon kuuluu positiivinen asenne elämän totuuden etsintään ja avoimuus uskontoja kohtaan. Myöskään maailmalla ei ajatella, että partioon ei kuulu luontosuhde, vaikka asioita sanoitetaan toisin. Muistelemme samoajien partioihanteet ja tehtävänämme on sijoittaa partioihanteet siihen tauluun, jonka alle ajattelemme kyseisen ihanteen kuuluvan. Voi olla, että jokaisen taulun alle ei ihannetta tule ja jonkun alle tulee useampi. Käymme samalla keskustelua siitä, miksi haluamme sijoittaa kunkin ihanteen niin kuin haluamme.

Listaamme yhdessä tai pyydämme luotsia listaamaan erilaisia lippukunnan toimintaan liittyviä arvoväittämiä. Hyvää apua listauksen tekemiseen saa esimerkiksi Helppo tulla –tunnuksen esille nostamista tapahtuman järjestämiseen liittyvistä valinnoista. Kuvittelemme kokoustilaamme janan ja asettaudumme janalle sen perusteella, mitä mieltä olemme eri väittämien toteutumisesta omassa lippukunnassa. Jokaisen tehtävänä on myös perustella oma mielipiteensä. Onko joku arvo tärkeämpi kuin muut arvot? Monessa lippukunnassa myös lippukunnanjohtaja haluaa kuulla samoajien näkemyksiä lippukunnan arvoista. Lippukunnanjohtajan voi myös kutsua koloiltaan mukaan kertomaan omia näkemyksiään ja kertomaan tarkemmin lippukunnan linjauksista.  

Järjestämme yhdessä arvohuutokaupan. Listaamme erilaisia arvoja (esim. ahkeruus, kauneus, hyvyys). Tämän jälkeen jaamme esimerkiksi jonkun lautapelin rahat tasan ja käymme kauppaa niillä. Jokaisen tavoitteena on hankkia itselleen tärkeimpinä pitämänsä arvot. Arvokaupan voi myös aloittaa jakamalla kaikki keksityt arvot määrällisesti tasan jokaiselle ja sen jälkeen käymällä vaihtokauppaa vartiotovereiden kanssa. Kun olemme saaneet arvot jaetuksi, pohdimme miten omat arvomme sopivat yhteen partion arvojen kanssa. Ovatko meidän mielestämme tärkeimmät arvot myös partion keskeisimpiä arvoja? Koko arvohuutokaupan voi myös järjestää partioarvojen kanssa.

Toteutamme vartiomme kanssa pitkäkestoisen palvelutempauksen jossakin lähialueen kohteessa, esimerkiksi ulkoilutamme kolmen kuukauden ajan viikoittain kunnan palvelukodin asukkaita. Pohdimme luotsin kanssa tempauksen aikana ja sen jälkeen, miksi partiolaiset tekevät palvelutempauksia ja miten oma tempauksemme on vaikuttanut meihin. Esimerkiksi seurakunnat tai SPR osaavat antaa vinkkejä apua tarvitsevista henkilöistä.

Suunnittelemme ja toteutamme palvelutempauksen yhdessä nuorempien partiolaisten kanssa. Mietimme ennen tempausta yhdessä, miksi tempaus tehdään ja miksi sen tekevät juuri partiolaiset. Tempauksia voivat olla esimerkiksi sudenpentujen laulukeikka vanhainkotiin, tarpojien toteuttama haravointitalkoo sotaveteraanin puutarhassa tai seikkailijoiden vanhuksille laulama Lucia-esitys.

Tutustumme eri maiden partiojärjestöjen ja paikallistahojen tekemiin hyväntekeväisyysprojekteihin. Esimerkkejä projekteista löytyy esimerkiksi Messenger of Peace -sivustolta sekä googlaamalla eri maiden partiojärjestöjä ja partio-ohjelmia. Kannattaa myös kysyä, jos joku vartion tuntemista partiolaisista tuntee ulkomaalaisia partiolaisia. Parhaiten projekteista osaavat kertoa niitä itse tehneet. Arvokasta tietoa hyväntekeväisyysprojekteista ulkomailla saattaa myös olla ulkomaanprojektin tehneellä vaeltajavartiolla. Esittelemme erilaisia projekteja toisillemme ja pohdimme samalla, onko joku projekteista sellainen, että sen voisi toteuttaa myös omalla paikkakunnalla.

Laitamme esille taulut, joissa on tekstit:   Suhde itseen (Duty to self)  Suhde toiseen (Duty to others)  Duty to God  Suhde ympäristöön  Suhde yhteiskuntaan  Osassa tauluista on tarkoituksella myös englanninkielinen teksti. Ne ovat partion maailmanjärjestöjen määrittelemiä. Suomenkielisissä on puolestaan suomalainen näky partiosta. Mitä huomioita teksteistä tulee mieleemme? Pyydämme luotsiamme valmistautumaan keskustelemaan siitä, että miksi maailmanliitoilta puuttuu suhde ympäristöön ja toisaalta miksi suomalaisilta puuttuu Duty to God…   Tärkeätä on, että muistamme sen, että partioliike ei ole uskonnoton vaan partioon kuuluu positiivinen asenne elämän totuuden etsintään ja avoimuus uskontoja kohtaan. Myöskään maailmalla ei ajatella, että partioon ei kuulu luontosuhde, vaikka asioita sanoitetaan toisin.   Muistelemme samoajien partioihanteet ja tehtävänämme on sijoittaa partioihanteet siihen tauluun, jonka alle ajattelemme kyseisen ihanteen kuuluvan. Voi olla, että jokaisen taulun alle ei ihannetta tule ja jonkun alle tulee useampi. Käymme samalla keskustelua siitä, miksi haluamme sijoittaa kunkin ihanteen niin kuin haluamme.  

Pohdimme, miten partio näkyy meidän lippukunnassamme. Onko lippukunnassamme ollut esimerkiksi johtajia, joista on tullut eläviä legendoja? Miten he ovat vaikuttaneet lippukuntamme tapojen ja käytäntöjen muodostumiseen? 

Pohdimme partiofilosofiaa. Mikä on partiofilosofia? Mitä sillä tarkoitetaan? Onko niitä erilaisia?  

Tutustumme partioaatteen syntyyn ja historiaan. Ketkä henkilöt ovat vaikuttaneet partioaatteen muotoutumiseen? Mikä on partioaatteen keskeisin sanoma? Luemme katkelmia B-P:n ensimmäisestä partiopojan kirjasta (scouting for boys) ja pohdimme, mikä on pysynyt samanlaisena, mikä erilaisena.  

Lisää vinkki

Liite