Kirkkoon kuuluva tai kuulumaton samoaja syventää ymmärrystään seurakunnan toiminnasta. Kirkkoon kuuluva samoaja kokee olevansa osa seurakuntaa.

Valikko

Tutustun seurakuntaan


Tavoite:

Kirkkoon kuuluva tai kuulumaton samoaja syventää ymmärrystään seurakunnan toiminnasta. Kirkkoon kuuluva samoaja kokee olevansa osa seurakuntaa.

Kuvaus:

Samoaja tutustuu tarkemmin johonkin itselleen vieraaseen seurakunnan toimintamuotoon.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Vierailukohteessa
Taitoalueet Katsomustaidot Suomalainen kulttuuri
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Maailmankatsomus Toisten kunnioittaminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on valmistella vierailut ja ottaa luotsin avustuksella yhteyttä yhdessä sovittuihin tahoihin. Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on auttaa vartionjohtajaa löytämään sopivia kohteita ja yhteyshenkilöitä. Jos luotsille itselleen seurakunta on tuttu toimintaympäristö, voi hän myös varsinaisen esittelijän lisäksi kertoa omista näkemyksistään seurakunnan toimintaan liittyen.

Lisätiedot

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Kirkolliskokouksen vuonna 2019 tekemän päätöksen mukaan jokaiseen seurakuntaan tulee perustaa nuorten vaikuttajaryhmä. Selvitämme, miten tämä ryhmä lippukuntamme alueen seurakunnassa toimii. Jos ryhmää ei vielä ole, otamme yhteyttä seurakuntaan ja autamme sen perustamisessa. Asetumme ehdolle ryhmän jäseniksi tai vaikutamme muutoin sen kautta, jotta ikäistemme ääni kuuluu paremmin seurakunnan perustyössä ja päätöksenteossa. 

Osallistumme vapaaehtoisena johonkin seurakunnan tapahtumaan tai projektiin. Tarkoitus on valita sellainen kohde, johon lippukunta ei osallistu ja joka on itselle vieras toiminnan muoto. Esimerkkejä hyvistä kohteista on Yhteisvastuu-keräys, jumalanpalveluksen erilaiset tehtävät tai laulutuokio palvelutalossa diakoniatyön kautta.  

Käymme tutustumassa yhdessä seurakunnan työntekijän kanssa johonkin seurakunnan tilaan, joka on meille toiminnaltaan vieras. Tällainen voi olla esimerkiksi ruumishuone tai kirkon vintti.

Tutustumme sairaalapapin työhön. Sairaalapapin ammatti poikkeaa jonkun verran seurakuntatyössä olevan papin toimenkuvasta. Valmistelemme etukäteen sairaalapapille kysymyksiä ja kutsumme hänet mukaan koloiltaamme tai sovimme vierailusta sairaalaan hänen luokseen. Oman seurakunnan työntekijä osaa kertoa oman alueen sairaalapapin yhteystiedot.

Tutustumme netissä Lapsiasiavaikutuksen (LAVA) arviointiin. Etsimme sen jälkeen oman paikallisen seurakunnan hallinnollisen elimen kuten kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston käsittelyssä olevia ajankohtaisia asioita. Pohdimme mitä lausuttavaa partiolaisilla ja nuorilla saattaisi näihin asioihin olla. Muodostamme ryhmämme näkemyksen asiasta ja toimitamme sen kirjallisesti hyvissä ajoin kirkkoherralle/neuvoston puheenjohtajalle. Lain mukaan jokainen päätös pitää arvioida lapsivaikutuksen kannalta, joten vartion näkemys on arvokas..

Seurakunnissa järjestetään joka neljäs vuosi luottamushenkilövaalit, joissa äänioikeutettuja ovat kaikki yli 16-vuotiaat seurakunnan jäsenet. Jos on vaalivuosi, pidämme yhdessä illan, jonka aikana tutustumme ehdokkaisiin. Useiden seurakuntien sivuilta löytyy ehdokaslistojen kuvauksia, lisäksi valtakunnallisesti on tarjolla vaalikoneita ehdokkaisiin tutustumisen avuksi. Ehdokkaita voi myös kutsua koloiltaan esittäytymään ja kertomaan itsestään sekä luottamushenkilöiden tehtävästä. Oman ehdokkaan löydyttyä käymme äänestämässä. Jos aktiviteettia ei tehdä vaalivuonna, kutsumme koloiltaan paikalle jonkun tai jotkut seurakunnan luottamushenkilöt kertomaan seurakuntavaaleista ja luottamushenkilöiden tehtävistä. Tässä yhteydessä kannattaa tuoda esille vastaavaasti millaista partiotyötä seurakunnan alueella tehdään, jos se on ehdokkaalle tuntematonta.

Tutustumme meille vieraaseen seurakunnan työmuotoon, esimerkiksi nuorisotyöhön tai diakoniatyöhön. Tutustumisen voi toteuttaa kutsumalla kyseisen työalan työntekijän koloiltaan vieraaksi ja valmistelemalla hänen työalaan liittyviä kysymyksiä. Seurakunnan toimintamuotoihin pääsee helposti myös tutustumaan osallistumalla niihin. Esimerkiksi diakoniatyön eri puolista saa käsityksen osallistumalla esimerkiksi Yhteisvastuu-keräykseen kerääjän roolissa, ulkoiluttamalla vanhuksia diakoniatoimijoiden kanssa ja tarjoutumalla järjestelyavuksi vähävaraisille tarkoitettuun seurakunnan vaatevarastoon. Kyseisen työalan työntekijä osaa parhaiten kertoa, mitä työmuotoja omassa seurakunnassa on. 

Lisää vinkki

Liite