Samoaja ymmärtää oman lähimetsänsä ja lähiluontonsa merkityksen ihmisten hyvinvointiin ja ymmärtää miksi niitä tulee suojella. Samoaja ymmärtää lisäksi, että metsä tarjoaa toisille elinkeinon. Hän tietää kestävän metsänhoidon perusteet.

Valikko

Autan luontoa


Tavoite:

Samoaja ymmärtää oman lähimetsänsä ja lähiluontonsa merkityksen ihmisten hyvinvointiin ja ymmärtää miksi niitä tulee suojella. Samoaja ymmärtää lisäksi, että metsä tarjoaa toisille elinkeinon. Hän tietää kestävän metsänhoidon perusteet.

Kuvaus:

Suomi on tunnettu metsäteollisuudestaan ja Suomessa on paljon metsiä. Metsä kattaa kaksi kolmasosaa pinta-alastamme. Noin 8 prosenttia metsistä on suojeltuja ja pääosin suojellut metsät sijaitsevat Pohjois-Suomessa. Metsä on uusiutuva luonnonvara, mutta se tarvitsee kestävää hoitoa. Kestävällä metsänhoidolla tarkoitetaan metsien hyödyntämistä vastuullisella tavalla. Metsien monimuotoisuus on tärkeä asia huomioida. Vastuullisessa metsien hoidossa yhdistyvät tasapuolisesti metsien ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Samoaja tutustuu metsänhoitoon ja sen uhkiin ja mahdollisuuksiin. Hän myös miettii itselleen sopivaa tapaa auttaa luontoa. Ensisijaisesti samoajan tulee pohtia mitä hän voi tehdä oman lähialueensa luonnon hyväksi.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona Vierailukohteessa
Taitoalueet Kestävä kehitys Luonto Talous
Johtamistaito johtamistaito.visiointitaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Luontosuhde Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on olla yhteydessä tarvittaviin yhdistyksiin tai kaupungin henkilöstöön ja sopia heidän kanssaan tapa, jolla samoajaryhmä voi toimia. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa johtajaa löytämään kanavat ja keinot, jolla samoajaryhmä voi toimia.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Meidän luontomme

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Osallistumme Itämeripäivään elokuun viimeisenä torstaina ja teemme konkreettisia tekoja Itämeren hyväksi. https://itameripaiva.fi/ 

Pelaamme Itämeren pelastuspeliä ja pohdimme, mitä voimme omalta osaltamme tehdä Itämeren suojelemiseksi. https://www.splashgame.fi/fi-FI/  

 

Lähdemme mukaan vesiensuojelutyöhön. Etsimme esimerkiksi Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistyksen toiminnasta pienvesitalkoita, kampanjoita tai muita vesiensuojelutöitä ja osallistumme vapaaehtoisina niihin.  

Järjestämme vieraslajitalkoot. WWF yhdessä Allergia-, Iho-, ja Astamaliiton kanssa ovat laatineet nuorten vieraslajitalkoo-oppaan. Opas löytyy täältä: https://wwf.fi/mediabank/10961.pdf.  Oppaasta löydätte vinkkejä talkoiden järjestämiseen sekä tietoa haitallisista vieraslajeista.

Tekisimmekö vierailun metsätyömaalle? Metsätyömaalla voi tutustua siihen, minkälaisia toimenpiteitä metsäkoneet metsissä tekevät. Samalla on myös hyvä tilaisuus kysyä miksi erilaisia toimenpiteitä tehdään?

Tutustumme suomalaiseen metsänhoitoon. Paikallinen metsänhoitoyhdistys, metsästysseura tai riistanhoitoyhdistys ovat hyviä tietolähteitä ja niistä voi pyytää myös henkilön kertomaan. Netistä löydät yhteystiedot paikallisiin yhdistyksiin. Metsäretki, jolla tutustutaan käytännön työhön, on suositeltavaa. Myös osallistuminen metsänistutukseen, metsän harvennukseen, hirvenajoon, riistakolmiolaskentaan, hirvitornin rakentamiseen tai riistanruokintapaikan ylläpitoon on mielenkiintoinen kokemus. Metsäosaajan osaamismerkki: HAMK Metsätalous -toteutusvinkki  

Selvitämme, onko lähiseudullamme perinnemaisemaa. Jos on, lähdemme päiväretkelle tai iltaseltaan tutustumaan perinnemaisemaan. Ennen tutustumisretkeä kannattaa etsiä perinnemaisemista tietoa netistä. Osallistumme perinnemaisematalkoihin tai perinnemaiseman ylläpitoon esimerkiksi niittämällä. Yhteistyötä voi viritellä kunnan eri toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Kaupunginmuseo, kotiseutumuseo tai -yhdistys voivat vastata tällaisesta kunnan alueella.

Osallistumme vieraslajien poistamiseen lähiluonnostamme. Voimme esimerkiksi poistaa luonnosta pujoa, jättibalsamia tai jättilupiinia, jotta ympäristön muut kasvit pääsevät kasvamaan. Vieraslajeja ei saa mennä poistamaan luonnosta omalla päätöksellä. Ottakaa yhteyttä esim. kaupungin puutarhayksikköön ja tiedustelkaa sieltä mitä voitte tehdä ja millä tavalla.

Lisää vinkki

Liite