Samoaja liikkuu luonnossa kiinnittäen huomiota luonnon monimuotoisuuteen ja merkitykseen ihmisille.

Valikko

Liikkeelle luontoon!


Tavoite:

Samoaja liikkuu luonnossa kiinnittäen huomiota luonnon monimuotoisuuteen ja merkitykseen ihmisille.

Kuvaus:

Samoaja lähtee liikkeelle luontoon yksin tai yhdessä muun vartion kanssa. Luontoretki on vähintään 3h kestävä ja sen aikana tehdään muutakin kuin kävellään sovittu reitti yhdessä, esimerkiksi tunnistetaan lintuja tai luontopolun kasveja.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: luonto Retkeily
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Luontosuhde
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja kannustaa vartiotaan lähtemään luontoon ja tuoda vartiolle valittavaksi erilaisia reittejä. Luotsin tehtävä: Luotsi tukee vartionjohtajaa reittivaihtoehtojen valinnassa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Meidän luontomme

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Lataamme kännykkään jonkin reittisovelluksen, joka esittelee esimerkiksi jääkauden merkkejä tai muinaishautoja. Tutustumme ohjelman esittelemiin kohteisiin ensin itse ja järjestämme sen jälkeen aiheeseen liittyvän retken muille partiolaisille.

Tutustumme geokätköilyyn ja sen sääntöihin. Lähdemme geokätköilemään luonnon helmaan. Valitsemme sellaisia kätköjä, jotka sijaitsevat merkittävissä luontokohteissa.

Otamme luontokuvia kameralla tai maalaamme vesiväreillä luonnon helmassa. Tehkää ensin pidennetty retki luontoon ja miettikää, mikä siellä olisi kuvaamisen tai maalaamisen arvoista. Keskittykää myös yksityiskohtiin ja miettikää niiden merkitystä itsellenne ja luonnolle. Nämä aktiviteetit voi myös yhdistää ottamalla kuvia ja maalaamalla kuvien perusteella sisätiloissa. Kuva voi olla yleiskuva luonnosta mutta erilaisempia teoksia saa kuvaamalla tai maalaamalla pienempiä yksityiskohtia. Kaikilla voi olla esimerkiksi sama kuva/maisema pohjana, mutta jokainen maalaa siitä mieleisensä yksityiskohdan. Tämän aktiviteetin voi tehdä yksin, mutta ryhmän kanssa toimiminen antaa enemmän vaihtoehtoja ja ajatuksia.

Osallistumme opastetulle luontoretkelle. Mainoksia retkistä löytyy eri muun muassa Suomen Luonnonsuojeluliiton tai BirdLife Suomen sivuilta. Voitte myös pyytää jonkun luonto- tai lintuharrastajan pitämään teille oman retken. Valitkaa retkipaikaksi joku itsellenne tuntemattomampi retkeilyalue.

Metsäosaajan osaamismerkki:

HAMK Metsätalous -toteutusvinkki

Lähtekää retkelle metsään ja etsikää matkan varrelta erilaisia monimuotoisen luonnon tunnusmerkkejä. Näitä voivat olla muun muassa erilaiset käävät, lahopuut metsässä tai monipuolinen lajisto. Selvittäkää jälkikäteen myös mitä erilaiset lajit kertovat metsän monimuotoisuuden tilasta.

Metsäosaajan osaamismerkki:

HAMK Metsätalous -toteutusvinkki

Lisää vinkki

Lisää liite