Samoaja liikkuu luonnossa kiinnittäen huomiota luonnon monimuotoisuuteen ja merkitykseen ihmisille.

Valikko

Liikkeelle luontoon!


Tavoite:

Samoaja liikkuu luonnossa kiinnittäen huomiota luonnon monimuotoisuuteen ja merkitykseen ihmisille.

Kuvaus:

Samoaja lähtee liikkeelle luontoon yksin tai yhdessä muun vartion kanssa. Luontoretki on vähintään 3h kestävä ja sen aikana tehdään muutakin kuin kävellään sovittu reitti yhdessä, esimerkiksi tunnistetaan lintuja tai luontopolun kasveja.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Metsässä
Taitoalueet Luonto Retkeily
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Luontosuhde
Teemat Metsä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja kannustaa vartiotaan lähtemään luontoon ja tuoda vartiolle valittavaksi erilaisia reittejä. Luotsin tehtävä: Luotsi haastaa samoajat valitsemaan sellaisen retkikohteen, jossa he aidosti tulevat oppimaan uutta. Hän kannustaa samoajia ottamaan yhteyttä asiantuntevaan oppaaseen tai ottamaan mukaan lajioppaan tai lajitunnistusta helpottavan sovelluksen. Luotsi ohjeistaa samoajia havainnoimaan retkellä myös ihmisen tekemiä jälkiä. Retken jälkeen luotsi ohjaa samoajia pohtimaan, miten retken reitti tulee muuttamaan seuraavan viidenkymmenen vuoden aikana. Miten ihminen vaikuttaa omilla toimillaan asiaan, entäpä ilmastonmuutos?

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Meidän luontomme

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Lähdemme retkelle metsään ja etsimme matkan varrelta erilaisia monimuotoisen luonnon tunnusmerkkejä. Näitä voivat olla muun muassa erilaiset käävät, lahopuut metsässä tai monipuolinen lajisto. Selvitämme jälkikäteen myös mitä erilaiset lajit kertovat metsän monimuotoisuuden tilasta. Metsäosaajan osaamismerkki: HAMK Metsätalous -toteutusvinkki

Liikkeelle luontoon -retkiopas Teemme jostakin meille tutustua reitistä ”oppaan” tai raportin. Otamme kuvia ja mietimme kuvatekstit. Mietimme mikä reitin varrella olisi kuvaamisen arvoista ja tärkeää huomioida siellä liikkuessa. Keskitymme myös yksityiskohtiin ja mietimme niiden merkitystä itsellemme ja luonnolle. Kiinnitämme huomiota luonnon monimuotoisuuteen (eläimet ja kasvit) ja raportoimme niistä oppaassa/ raportissa. Julkaisemme valmiin tuotoksemme lippukunnan sivuilla ja/tai sosiaalisen median kanavissa. Sitä voi tarjota myös esimerkiksi kunnan nettisivuille tai muuhun vastaavaan sivustoon.

Tutustumme kaupunkiluontoon. Suunnittelemme oman kuntamme tai kaupunkimme keskusta-alueelle luontopolun, jonka varrelta bongaamme eri eläin-, kasvi- ja lintulajeja. Etsimme näistä tietoa luontopolkuamme varten: opettelemme miten linnut ääntelevät ja pesivät, pohdimme miten kettu, orava tai peltojänis selviytyy kaupungissa, selvitämme mitkä puista ja muista kasveista ovat istutettuja ja mitkä luonnonvaraisia. Vesistön läheisyydessä voimme myös tutustua niihin kalalajeihin, joita tiedämme ko. vesistöstä löytyvän. Keväällä tai syksyllä voimme vetää oman kaupunkiluontokierroksemme nuoremmille ikäkausille tai perhepartiolaisille. 

Lisää vinkki

Liite