Samoajan tulevaisuuden suunnitelmat selkiytyvät ja hänelle muodostuu parempi käsitys siitä, mitä kohti hän on matkalla.

Valikko

Mikä minusta tulee isona?


Tavoite:

Samoajan tulevaisuuden suunnitelmat selkiytyvät ja hänelle muodostuu parempi käsitys siitä, mitä kohti hän on matkalla.

Kuvaus:

Samoaja tutustuu 3-5 erilaiseen ammattiin. Samoaja pohtii tulevaisuuden suunnitelmiaan ja sitä, mihin ammattiin voisi haluta. Samoaja selvittää, millainen koulutus ammattiin tarvitaan ja missä tätä voi opiskella.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona Vierailukohteessa
Taitoalueet Arjen taidot Itsensä johtamisen taidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa aktiviteetti luotsin avustuksella. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa vartionjohtajaa aktiviteetin suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä. Luotsi etsii kokoukseen tai tapaamiseen tarvittavat ammattikuntien edustajat. Luotsi auttaa samoajia pohtimaan omaa tulevaisuuttaan ja uravalintojaan.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minä itse

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tunnistamme omaa ja toisten osaamista ja vahvuusalueita taitobingon avulla. Keksimme omat säännöt pelille tai pelaamme liitteessä olevan ohjeen mukaan. Lähde: OSATA-hanke 2018

Tutustumme metsäalan opintoihin erilaisten tarinoiden kautta. Opiskeluvaihtoehtoja löydämme esimerkiksi Metsäopetus.fi-sivustolta. Selvitämme, opiskeleeko kukaan tuttumme metsäalaa ja haastattelemme häntä. Metsäosaajan osaamismerkki: HAMK Metsätalous -toteutusvinkki  

Teemme tutustumisretken metsäkoulutusta järjestävään oppilaitokseen. Jos läheltämme ei löydy metsäalan oppilaitosta, Metsäteollisuus ry:ltä löytyy erilaisia metsäalan ammattiesittelyitä. Katsomme yhdessä esimerkiksi Metsäteollisuus ry:n Mahdollisuuksien Metsä -julkaisun.  Haastattelemme valitsemaamme metsäalan ammattilaista. Sellainen saattaa löytyä ihan lähipiiristä.   Metsäosaajan osaamismerkki: HAMK Metsätalous -toteutusvinkki  

Tutustumme erilaisiin urapolkuihin. Kyselemme tutuilta aikuisilta (esim. omilta vanhemmilta tai lippukunnan työssä olevilta aikuisilta), millaisia urapolkuja heillä on ollut ja piirrämme tästä urapolkukartan.

Käymme tutustumassa eri ammattikuntien työpaikoilla. Tällaisia paikkoja voi löytyä vartion jäsenten vanhemmilta, johtajiston jäseniltä tai muilta tutuilta.

Pyydämme meitä kiinnostavien ammattikuntien edustajia kokoukseemme ja haastattelemme heitä. Haastattelun voi toteuttaa myös käymällä haastateltavan työpaikalla ja samalla nähdä millaisessa työympäristössä haastateltava työskentelee.

Lisää vinkki

Liite