Samoajan tulevaisuuden suunnitelmat selkiytyvät ja hänelle muodostuu parempi käsitys siitä, mitä kohti hän on matkalla.

Valikko

Mikä minusta tulee isona?


Tavoite:

Samoajan tulevaisuuden suunnitelmat selkiytyvät ja hänelle muodostuu parempi käsitys siitä, mitä kohti hän on matkalla.

Kuvaus:

Samoaja tutustuu 3-5 erilaiseen ammattiin. Samoaja pohtii tulevaisuuden suunnitelmiaan ja sitä, mihin ammattiin voisi haluta. Samoaja selvittää, millainen koulutus ammattiin tarvitaan ja missä tätä voi opiskella.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: arjen-taidot itsensa-johtamisen-taidot
Johtamistaito: Itsensä johtamisen taidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa aktiviteetti luotsin avustuksella. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa vartionjohtajaa aktiviteetin suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä. Luotsi etsii kokoukseen tai tapaamiseen tarvittavat ammattikuntien edustajat. Luotsi auttaa samoajia pohtimaan omaa tulevaisuuttaan ja uravalintojaan.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minä itse

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Tutustumme erilaisiin urapolkuihin. Kyselemme tutuilta aikuisilta (esim. omilta vanhemmilta tai lippukunnan työssä olevilta aikuisilta), millaisia urapolkuja heillä on ollut ja piirrämme tästä urapolkukartan.

Teemme MOL:n sivuilta löytyvän AVO-ammattitestin.

Pyydämme meitä kiinnostavien ammattikuntien edustajia kokoukseemme ja haastattelemme heitä. Haastattelun voi toteuttaa myös käymällä haastateltavan työpaikalla ja samalla nähdä millaisessa työympäristössä haastateltava työskentelee.

Käymme tutustumassa eri ammattikuntien työpaikoilla. Tällaisia paikkoja voi löytyä vartion jäsenten vanhemmilta, johtajiston jäseniltä tai muilta tutuilta.

Tehkää tutustumisretki metsäkoulutusta järjestävään oppilaitokseen.

Metsäosaajan osaamismerkki:

HAMK Metsätalous -toteutusvinkki

 

Metsäteollisuus ry:ltä löytyy erilaisia metsäalan ammattiesittelyitä. Katso esimerkiksi Metsäteollisuus ry:n Mahdollisuuksien Metsä -julkaisu.  Haastatelkaa valitsemaasi metsäalan ammattilaista. Sellainen saattaa löytyä ihan lähipiiristä.

 

Metsäosaajan osaamismerkki:

HAMK Metsätalous -toteutusvinkki

 

Tutustukaa metsäalan opintoihin erilaisten tarinoiden kautta. Opiskeluvaihtoehtoja löydä esimerkiksi Metsäopetus.fi-sivustolta. Selvittäkää, opiskeleeko kukaan tuttu metsäalaa ja haastatelkaa häntä.

Metsäosaajan osaamismerkki:

HAMK Metsätalous -toteutusvinkki

 

Tunnistamme omaa ja toisten osaamista ja vahvuusalueita taitobingon avulla. Keksimme omat säännöt pelille tai pelaamme liitteessä olevan ohjeen mukaan.

Lähde: OSATA-hanke 2018

Tiedostot
application/pdf Taitobingo

Lisää vinkki

Lisää liite