Samoaja tuntee itsensä paremmin ihmisenä. Hän tiedostaa, millainen persoona hän itse on ja miten se vaikuttaa siihen, miten hyvin hän tulee toimeen muiden ihmisten kanssa. Samoaja osaa muuttaa omaa käyttäytymistään tilanteen vaatimalla tavalla.

Valikko

Minä sosiaalisessa ympäristössä


Tavoite:

Samoaja tuntee itsensä paremmin ihmisenä. Hän tiedostaa, millainen persoona hän itse on ja miten se vaikuttaa siihen, miten hyvin hän tulee toimeen muiden ihmisten kanssa. Samoaja osaa muuttaa omaa käyttäytymistään tilanteen vaatimalla tavalla.

Kuvaus:

Samoaja tarkastelee itseään ryhmän jäsenenä. Hän pohtii omaa persoonallisuuttaan ja sitä, miten se vaikuttaa hänen toimiessaan sosiaalisessa ympäristössä. Samoaja muuttaa tarvittaessa omaa käytöstään ja arvioi muutoksen vaikutuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka: muu sisällä
Taitoalueet: Itsestä huolehtiminen Sosiaaliset taidot
Johtamistaito: Itsensä johtamisen taidot Vuorovaikutustaidot
Kesto: 30 min
Kasvatustavoitteet: ihmissuhteet itsetuntemus ryhmassa-toimiminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa aktiviteetti. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa harjoitusten ja kokemusten purkamisessa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minä itse

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Annamme palautetta toisillemme. Jokainen samoaja valmistautuu antamaan yhden positiivisen palautteen ja yhden kehittävän palautteen jokaiselle ryhmänsä jäsenelle. Samoaja saa samalla harjoitusta sekä palautteen antamisesta että sen saamisesta. Kun toinen samoaja antaa palautetta, ei palautteen vastaanottaja saa kommentoida tai vastata tähän mitenkään, vaan hän vain kiittää palautteesta. Kun kaikki ovat saaneet palautteen kaikilta, puretaan yhdessä, miltä palautteen antaminen ja vastaanottaminen tuntui. Oliko vaikea sanoa toiselle kehittävää palautetta? Oliko vaikea vastaanottaa toiselta kehittävää palautetta? Sainko sellaista positiivista palautetta, joka yllätti?

Muutan omaa käytöstäni jonkin/ joidenkin toimintatapojen kohdalla myönteiseen suuntaan vähintään viikoksi. Autan esimerkiksi kotona tavallista enemmän kotitöissä, olen koulussa erityisen aktiivinen viittaaja, yritän tutustua ihmiseen kenestä en ole aiemmin juuri pitänyt tai olen erityisen kohtelias ja avulias vieraille ihmisille. Havainnoin, miten toimintamuutokseni vaikuttaa muihin ihmisiin. Voin myös pyytää samassa koulussa olevia partiokavereita tarkkailemaan toimintaani ja antamaan palautetta. Raportoin tulokset vartiossani.

Teemme samoajavartiossamme ”roolianalyysin”. Jokainen kirjoittaa lapulle, millaisessa roolissa näkee vartion muut jäsenet. Rooli voi olla esimerkiksi johtaja, sivustaseuraaja, humoristi, kannustaja, kiusaaja, huolehtija, porukan ”liima”. Laput laitetaan koriin ja nostetaan sieltä yksi kerrallaan. Lapussa oleva rooli ja nimi luetaan ääneen ja annetaan sille henkilölle, ketä rooli kuvaa. Lopussa keskustellaan siitä, millaisia rooleja ryhmässä kaiken kaikkiaan on, miksi on hyvä olla monipuolisesti erilaisia rooleja ja miltä samoajista tuntui saada ryhmäläisiltään palautetta omasta toiminnastaan. Luotsi auttaa keskustelussa. Tämän voi toteuttaa myös arvailemalla kenelle nostettu rooli voisi kuulua. Samalla saadaan aikaan keskustelua siitä, miten pääteltiin, että juuri tämä rooli sopii tälle henkilölle.

Lisää vinkki

Lisää liite