Samoaja tuntee itsensä paremmin ihmisenä. Hän tiedostaa, millainen persoona hän itse on ja miten se vaikuttaa siihen, miten hyvin hän tulee toimeen muiden ihmisten kanssa. Samoaja osaa muuttaa omaa käyttäytymistään tilanteen vaatimalla tavalla.

Valikko

Minä sosiaalisessa ympäristössä


Tavoite:

Samoaja tuntee itsensä paremmin ihmisenä. Hän tiedostaa, millainen persoona hän itse on ja miten se vaikuttaa siihen, miten hyvin hän tulee toimeen muiden ihmisten kanssa. Samoaja osaa muuttaa omaa käyttäytymistään tilanteen vaatimalla tavalla.

Kuvaus:

Samoaja tarkastelee itseään ryhmän jäsenenä. Hän pohtii omaa persoonallisuuttaan ja sitä, miten se vaikuttaa hänen toimiessaan sosiaalisessa ympäristössä. Samoaja muuttaa tarvittaessa omaa käytöstään ja arvioi muutoksen vaikutuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona Vierailukohteessa
Taitoalueet Itsestä huolehtiminen Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Ihmissuhteet Itsetuntemus Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa aktiviteetti. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa harjoitusten ja kokemusten purkamisessa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minä itse

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Kirjoitamme jokainen omalle paperille 10 itseämme kuvaavaa asiaa, jotka ovat meille tärkeitä. Kun lista on valmis, valitsemme jokainen vielä omista sanoistamme kolme itsellemme tärkeintä ominaisuutta tai arvoa. Tämän jälkeen esittelemme kukin vuorollamme muille yhden minuutin ajan mitä olemme kirjoittaneet. Kun jokainen meistä on esitellyt oman paperinsa, käymme keskustelun seuraavien kysymysten pohjalta: Tekikö joku jonkun havainnon vartion jäsenten esittelystä? Miten vartion jäsenet haluavat määritellä itseään? Mitä muille on tärkeä tietää sinusta? Onko se miten sinut määritellään vaikuttanut siihen, miten sinun odotetaan käyttäytyvän? Kirjoittiko joku sukupuolensa listalle? Entä ikä? Harrastukset? Miksi/ miksi ei? Lähde: DDS

Kirjoitamme jokainen omalle paperille ryhmittymiä joihin kuulumme, esimerkiksi partiolaistet, oma lippukunta, oma vartio, tytöt, oma perhe, jalkapallojoukkua, suomalaiset ja niin edelleen. Lähdemme sen jälkeen pohtimaan, kuinka suuri rooli ryhmällä on meissä itsessämme ja siinä keitä olemme. Mitkä ryhmät ovat tärkeitä oman identiteetin kanalta ja mitkä yhdentekeviä? Otamme jokainen käyttöön sata helmeä, makaronia tai muuta vastaavaa pientä esinettä kuvastamaan prosentteja.  Jaamme esineet sen mukaan, kuinka tärkeänä osana omaa identiteettiämme pidämme kuhunkin ryhmään kuulumista. Kun jokainen on tehnyt oman jakonsa, vertailemme tuloksia keskenämme. Oliko partio jollekulle suuremmassa osassa kuin toiselle? Entä sukupuoli? Entä perhe tai kaveriporukka?

Lisää vinkki

Liite