Samoaja tuntee itsensä paremmin ihmisenä. Hän tiedostaa, millainen persoona hän itse on ja miten se vaikuttaa siihen, miten hyvin hän tulee toimeen muiden ihmisten kanssa. Samoaja osaa muuttaa omaa käyttäytymistään tilanteen vaatimalla tavalla.

Valikko

Minä sosiaalisessa ympäristössä


Tavoite:

Samoaja tuntee itsensä paremmin ihmisenä. Hän tiedostaa, millainen persoona hän itse on ja miten se vaikuttaa siihen, miten hyvin hän tulee toimeen muiden ihmisten kanssa. Samoaja osaa muuttaa omaa käyttäytymistään tilanteen vaatimalla tavalla.

Kuvaus:

Samoaja tarkastelee itseään ryhmän jäsenenä. Hän pohtii omaa persoonallisuuttaan ja sitä, miten se vaikuttaa hänen toimiessaan sosiaalisessa ympäristössä. Samoaja muuttaa tarvittaessa omaa käytöstään ja arvioi muutoksen vaikutuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona Vierailukohteessa
Taitoalueet Itsestä huolehtiminen Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Ihmissuhteet Itsetuntemus Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa aktiviteetti. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa harjoitusten ja kokemusten purkamisessa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minä itse

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Kirjoitamme jokainen omalle paperille ryhmittymiä joihin kuulumme, esimerkiksi partiolaistet, oma lippukunta, oma vartio, tytöt, oma perhe, jalkapallojoukkua, suomalaiset ja niin edelleen. Lähdemme sen jälkeen pohtimaan, kuinka suuri rooli ryhmällä on meissä itsessämme ja siinä keitä olemme. Mitkä ryhmät ovat tärkeitä oman identiteetin kanalta ja mitkä yhdentekeviä? Otamme jokainen käyttöön sata helmeä, makaronia tai muuta vastaavaa pientä esinettä kuvastamaan prosentteja.  Jaamme esineet sen mukaan, kuinka tärkeänä osana omaa identiteettiämme pidämme kuhunkin ryhmään kuulumista. Kun jokainen on tehnyt oman jakonsa, vertailemme tuloksia keskenämme. Oliko partio jollekulle suuremmassa osassa kuin toiselle? Entä sukupuoli? Entä perhe tai kaveriporukka?

Kirjoitamme jokainen omalle paperille 10 itseämme kuvaavaa asiaa, jotka ovat meille tärkeitä. Kun lista on valmis, valitsemme jokainen vielä omista sanoistamme kolme itsellemme tärkeintä ominaisuutta tai arvoa. Tämän jälkeen esittelemme kukin vuorollamme muille yhden minuutin ajan mitä olemme kirjoittaneet. Kun jokainen meistä on esitellyt oman paperinsa, käymme keskustelun seuraavien kysymysten pohjalta: Tekikö joku jonkun havainnon vartion jäsenten esittelystä? Miten vartion jäsenet haluavat määritellä itseään? Mitä muille on tärkeä tietää sinusta? Onko se miten sinut määritellään vaikuttanut siihen, miten sinun odotetaan käyttäytyvän? Kirjoittiko joku sukupuolensa listalle? Entä ikä? Harrastukset? Miksi/ miksi ei? Lähde: DDS

Teemme samoajavartiossamme ”roolianalyysin”. Jokainen kirjoittaa lapulle, millaisessa roolissa näkee vartion muut jäsenet. Rooli voi olla esimerkiksi johtaja, sivustaseuraaja, huumorimies, kannustaja, kiusaaja, huolehtija, porukan ”liima”. Laput laitetaan koriin ja nostetaan sieltä yksi kerrallaan. Lapussa oleva rooli ja nimi luetaan ääneen ja annetaan sille henkilölle, ketä rooli kuvaa. Lopussa keskustellaan siitä, millaisia rooleja ryhmässä kaiken kaikkiaan on, miksi on hyvä olla monipuolisesti erilaisia rooleja ja miltä samoajista tuntui saada ryhmäläisiltään palautetta omasta toiminnastaan. Luotsi auttaa keskustelussa ja huolehtii siitä, että harjoitus on turvallinen koko vartiolle. Tämän voi toteuttaa myös arvailemalla kenelle nostettu rooli voisi kuulua. Samalla saadaan aikaan keskustelua siitä, miten pääteltiin, että juuri tämä rooli sopii tälle henkilölle. 

Muutan omaa käytöstäni jonkin/ joidenkin toimintatapojen kohdalla myönteiseen suuntaan vähintään viikoksi. Autan esimerkiksi kotona tavallista enemmän kotitöissä, olen koulussa erityisen aktiivinen viittaaja, yritän tutustua ihmiseen kenestä en ole aiemmin juuri pitänyt tai olen erityisen kohtelias ja avulias vieraille ihmisille. Havainnoin, miten toimintamuutokseni vaikuttaa muihin ihmisiin. Voin myös pyytää samassa koulussa olevia partiokavereita tarkkailemaan toimintaani ja antamaan palautetta. Raportoin tulokset vartiossani.

Annamme palautetta toisillemme. Jokainen samoaja valmistautuu antamaan yhden positiivisen palautteen ja yhden kehittävän palautteen jokaiselle ryhmänsä jäsenelle. Samoaja saa samalla harjoitusta sekä palautteen antamisesta että sen saamisesta. Kun toinen samoaja antaa palautetta, ei palautteen vastaanottaja saa kommentoida tai vastata tähän mitenkään, vaan hän vain kiittää palautteesta. Kun kaikki ovat saaneet palautteen kaikilta, puretaan yhdessä, miltä palautteen antaminen ja vastaanottaminen tuntui. Oliko vaikea sanoa toiselle kehittävää palautetta? Oliko vaikea vastaanottaa toiselta kehittävää palautetta? Sainko sellaista positiivista palautetta, joka yllätti?

Lisää vinkki

Liite