Samoaja ymmärtää sukupuolen moninaisuutta ja seksuaalisuuden erityispiirteitä. Samoaja uskaltaa ilmaista sukupuoltaan haluamallaan tavalla.

Valikko

Vapaus olla minä


Tavoite:

Samoaja ymmärtää sukupuolen moninaisuutta ja seksuaalisuuden erityispiirteitä. Samoaja uskaltaa ilmaista sukupuoltaan haluamallaan tavalla.

Kuvaus:

Samoaja perehtyy sukupuolen ja seksuaalisuuden monipuolisuutta käsitteleviin teemoihin. Samoaja pohtii omaa seksuaalisuuttaan.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona Vesillä Muu
Taitoalueet Itsestä huolehtiminen Vaikuttaminen
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Kesto 1 – 2 tuntia
Kasvatustavoitteet Elämänhallinta Itsetuntemus Toisten kunnioittaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Johtajan tehtävä:

Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävä on tarjota turvallinen ja luottamuksellinen tila keskustelulle. Luotsi kutsuu tarvittaessa paikalle asiantuntijan puhumaan aiheesta samoajien kanssa. 

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minä itse

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Pelaamme Seta ry:n julkaisemaa Normipyöritys-peliä. Sen löytyy osoitteesta https://seta.fi/tue/normipyoritys-oheismateriaali/ Peli käsittelee nimensä mukaisesti yhteiskunnassamme vallitsevia normeja.  

Katsomme Artor Jesus Inkerön videoteoksen Swole, joka kertoo kehon muokkaamisesta. Video löytyy osoitteesta https://mediataidekasvattaa.fi/oppimateriaalit/queer-bodies-2/teos-artor-jesus-inkero-swole/ Pohdimme videon jälkeen vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaisina maskuliinisuus ja miehisyys näyttäytyvät tässä teoksessa? Entä feminiinisyys ja naiseus?
  • Millaisia erilaisia maskuliinisuuksia on olemassa? Voiko mies olla feminiininen? Voiko nainen olla maskuliininen? Voiko lihaksikas ihminen olla feminiininen?
  • Mitä tarkoittaa macho? Entä machomies? Ja machonainen?
  • Videossa miehisyyttä rakennetaan lihaskiloilla. Milloin keho on valmis? Miten pitkälle kauneusihanteita voi seurata?
  • Minkälaisia kauneusihanteita meillä on? Miten ne istuvat yhteiskunnan sukupuoli- ja kehonormeihin? Koemmeko ristiriitaa oletusten ja odotusten sekä oman hyvinvoinnin välillä? Miten itsestä voi pitää huolta?
Lähde: AV-Arkki

Tuomme jokainen mukanamme tapaamiseen mainoksia, joita olemme nähneet lehdissä, internetissä ja TV:ssä (TV-mainoksia saattaa löytyä  Youtubeen tallennettuina.) Mainoksissa tulisi olla joko kauneusihanteilla, seksillä, seksikkäillä mielikuvilla myytäviä tuotteita tai sukupuolistereotyyppejä vahvistavia tai ilmentäviä kuvia.   

Jakaudumme ryhmiin. Jokainen ryhmä ottaa muutaman mainoksen tutkittavaksi. Tehtävänämme on pohtia muutaman minuutin ajan ryhmässä seuraavia asioita: Kenelle mainos/lehti on suunnattu ja miksi? Millaisia tunteita mainos/lehti haluaa herättää katsojassa? Mitä mainoksella myydään? Millaisina mainoksen ihmiset/aikakauslehden sivuilla esiintyvät ihmiset esitetään? Miten seksuaalisuus tai sukupuoli näyttäytyy mainoksissa? Mitä yhteistä mainosten ihmisillä on? Millaisia ihmisiä kuvat kuvastavat? Millaisia mielikuvia seksikkyydestä tai ihmissuhteista kuvastot luovat?   

Kun olemme keskustelleet muutaman minuutin mainoksista tai kuvista lehdissä, keskustelemme yhdessä, millaisia ajatuksia pienryhmissä syntyi. Keskustelemme siitä, millaiset asiat tai ihmiset jäivät kuvastojen ulkopuolelle ja miksi. Mitä mainokset jättävät kertomatta tai mitä kuvista puuttui? Mietimme myös, miksi tietynlaisia ihmisiä tai asioita jätetään pois?  Millaisiin asioihin mainokset vaikuttavat? 

Lähde: rfsu 

Tämä harjoitus on henkilökohtainen eikä sitä tarvitse jakaa kenenkään toisen kanssa. Jokainen meistä keskittyy omaan tekemiseen ja antaa työrauhan muille. Jokainen meistä tarvitsee paperin ja kynän. Harjoituksen aluksi on hyvä muistaa, että jokainen meistä on ainutkertainen eikä toista samanlaista ole. Jokaisella meistä on paljon hyviä ominaisuuksia, joista kannattaa iloita ja olla ylpeä. On tärkeää pitää itsestään ja nähdä oma sekä toisten elämä arvokkaana. Joskus voi tuntua vaikealta nähdä mitään hyvää itsessä tai ei ehkä kehtaa sanoa itsestään hyviä asioita. Silti asiaan pysähtyminen on tärkeää ja on hyvä löytää asioita, joista itsessään pitää. Nämä asiat voivat muuntua päivästä toiseen, siksi jokainen vastaa kysymyksiin itsekseen. Luotsi lukee kysymykset ääneen ja jokainen meistä kirjoittaa nopeita vastauksia niihin. Kysymykset:

  • Mitkä kolme asiaa ovat sinussa parasta? Ominaisuus voi liittyä ulkoiseen ominaisuuteesi tai persoonallisuuden piirteisiisi.
  • Mistä olet ylpeä? Voit kirjoittaa asian, jonka joku on sanonut, olet tehnyt vai onko se jokin persoonallisuuden piirteesi?
  • Mikä on vaikein tai haastavin asia, jonka olet tehnyt ja josta olet selvinnyt?
  • Mikä on parasta kehossasi? Mikä on kaunein kohta sinussa?
  • Kuvaile itseäsi kolmella positiivisella sanalla.
Kirjoitustehtävän jälkeen kerromme, miltä tehtävän tekeminen tuntui. Oliko se helppoa vai vaikeaa? Miksi?  Pohdimme myös yhdessä, miksi omasta itsestään saattaa olla vaikeaa kertoa hyviä ominaisuuksia.  Mitä tapahtuu, jos ihminen näkee itsestään vain negatiivisia puolia tai kritisoi itseään kaiken aikaa? Lähde: rfsu

Kirjoitamme jokainen paperilapulle sellaisen biisin nimen, joka saa meidät hyvälle tuulelle. Taitamme laput kaksin kerroin ja luoti poimii niistä kolme. Hän laittaa ne kappale kerrallaan soimaan. Kuuntelemme ensimmäisen kappaleen. Jokainen meistä kertoo kappaleen kuuntelun jälkeen, miltä biisiä tuntui kuunnella. Kuuntelemme seuraavan kappaleen. Jokainen meistä ottaa ennen kuuntelua uuden paperin. Kirjoitamme kukin biisin ajan tajunnanvirtaa paperille, eli kirjoitamme mitä ikinä mieleen tulee. Olennaista on, että kirjoitamme koko ajan ja jos ei meinaa keksiä kirjoitettavaa, toistaa mitä tahansa sanaa kirjoittamalla sen uudestaan ja uudestaan.  Kun kappale on päättynyt, ympyröimme tekstistä 3 sanaa. Kukin meistä lukee nämä sanat ääneen. Mietimme, miten ääneen sanonut sanat liittyvät hyvinvointiin ja iloisuuteen.  

Kuuntelemme vielä viimeisen kappaleen. Kuuntelun jälkeen pohdimme luotsin johdolla, mistä kappale meidän mielestämme kertoo. Ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia, sillä jokainen saa kuulla kappaleet oman elämänsä ja oman mielikuvituksensa kautta. Se on musiikin taika. Keskustelemme lopuksi, miten epävarmuudelle kävisi, jos nämä kolme kappaletta kuuntelisi epävarmuutta tuntiessaan. Kuuntelemme loput kappaleet myöhemmin toistaen samat tehtävät. Jos kirjoittaminen ei ole vartiomme juttu, voimme myös kirjoittamisen sijaan piirtää mieleen tulevia kuvioita ja kuvia kappaleiden soidessa.  

Lähde: rsfu 

Asetumme janalle sen mukaan, olemmeko väitteiden kanssa samaa vai eri mieltä. Pyrimme myös perustelemaan oman sijoittumisemme janalla. 

Väitteet: 1. Moni asia elämässä on sidoksissa siihen mitä sukupuolta on.  2. Miehet ovat taitavampia korjaajia ja remontoijia kuin naiset. 3. Ulkonäköpaineet ovat naisilla suuremmat kuin miehillä.  4. Miehet eivät ole yhtä tunteellisia kuin naiset.  5. Tytöt kertovat ja juttelevat asioistaan enemmän ystävilleen kuin pojat.  6. Naiset eivät halua yhtä paljon seksiä kuin miehet.  7. Jos on heteroseksuaali, ei omaa seksuaalisuuttaan tarvitse miettiä. 8. Sukupuolen epätyypillinen ilmaisu voi aiheuttaa väkivallan uhkaa. 9. Haluaisin joskus olla päivän toista sukupuolta.  10. Nainen tai mies saa pukeutua miten haluaa.  12. Sukupuolet ovat maailmassa tasa-arvoisia ja yhdenveroisia. 

Lähde: rfsu 

Katsomme videon tästä linkistä: https://www.youtube.com/watch?v=P8K-sVpUrKs  tai  etsimme videon YouTubesta nimellä: Moninaisuus on meissä! Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus nuorten elämässä. Kirjoitamme sen jälkeen jokainen kirjeen nuoremmalle itselle, jossa pohdimme sukupuolta, erilaisuutta, moninaisuutta sekä asioita, joita näihin liittyy. Annamme ohjeita ja vinkkejä nuoremmalle itselle, jotta hän voisi kasvaa omaa ja muiden sukupuolta arvostavaksi sekä itseensä tyytyväisesti suhtautuvaksi ihmiseksi. 

Lähde: rfsu 

Ajoittain on hyvä miettiä, mitä asioita itsessä arvostaa. Sen voi tehdä myös itsen haastattelun avulla. Vartionjohtaja tai luotsi varaa meille oheiset kysymykset listaksi. Menemme jokainen omaan rauhalliseen paikkaan esimerkiksi metsässä ja pohdimme vastaukset kysymyksiin. Kysymysten järjestyksen voi jokainen valita itse. Vastaukset kannattaa kirjata muistiin. Jos pitää visuaalisesta ilmeestä, ne voi esimerkiksi laittaa oman nimen keskelle paperia ja vastaukset kukan terälehdiksi ympärille.  

Kysymykset: 1. Mikä elämässäsi on parasta? 2. Ketkä ovat ystäviäsi? Mitä heissä arvostat? Mikä heissä on parasta? 3. Mitä hyvää on läheisverkostoissasi? 4. Mistä asioista/luonteenominaisuuksista olet saanut hyvää palautetta? Mitä arvostat itsessäsi? 5. Mikä on parasta perheessäsi? 6. Kerro jokin huippukokemuksesi, josta et luopuisi mistään hinnasta. 7. Mikä on mielitekemistäsi ja mistä asioista tai tekemisestä pidät? 8. Miten rentoudut ja nollaat ajatuksesi? 9. Mikä mielestäsi on kaunista seksuaalisuudessa? 10. Mikä on elämänohjeesi, joka kantaa sinua eteenpäin tai auttaa selviytymään edessä olevista haasteista? 11. Mikä on parasta, ihaninta tai hienointa sukupuolessasi? 12. Mikä on sinun unelmasi, haaveesi?  

Lähde: rfsu muokannut Hansen Maija. 2004. Olipa kerran perhe... –materiaalista 

Piirrämme paperille tytön. Kirjoitamme hahmon ympärille mahdollisimman monta adjektiivia, jotka kuvaavat tyttöä. Piirrämme seuraavaksi pojan ja kirjoitamme sen ympärille mahdollisimman montaa adjektiivia.  

Harjoituksen tavoitteena ei ole jakaa vain omia henkilökohtaisia mielipiteitä siitä, millainen kenenkin tulisi ja ei tulisi olla, vaan tarkoituksena on tunnistaa normeja ja keskustella niistä määreistä ja odotuksista, joita yhteiskunta vahvasti asettaa niin miehiin kuin naisiin.  

Kun olemme kirjanneet eri ominaisuuksia, mietimme, miksi tietyt asiat liitetään tiettyyn sukupuoleen. Minkälaista olisi, jos tiukkoja normeja ei olisikaan, ja ei olisi oikeanlaista tapaa olla poika, tyttö tai jokin muu? Voisiko normien väljentäminen ennaltaehkäistä kiusaamista? Miten välttämätöntä on määritellä tiettyjä ominaisuuksia sukupuolen mukaan? Mitä meistä jokainen voisi itse tehdä, jotta omassa koulussa ahtaat normit väljenisivät? 

Muokattu Setan materiaalista 

Havainnoimme mainontaa kaupoissa, kauppakeskuksissa, nettikauppojen sivuilla tai esimerkiksi bussipysäkeillä. Kirjaamme muistiin näkemäämme parin viikon ajan. Keskustelemme tämän jälkeen siitä, mitä tuotteita mainostetaan sukupuolittamatta tuotteiden oletettua käyttäjäkuntaa ja minkä tuotteiden mainonta on suunnattu eri sukupuolille. Minkälaisia leluja on tarjolla tytöille ja pojille? Entä työkalu- ja toimistotarvikkeet, kenelle ne on mainonnan perusteella suunnattu?  Mitä eroja näkyy tytöille ja pojille suunnatuissa vaatteissa? Onko eroja väreissä, muodoissa, kuoseissa, kuvioissa tai jossain muussa? Voisiko tyttö ostaa vaatteita poikien osastolta? Entä poika tyttöjen osastolta?  

Laajennamme keskustelua sukupuolen ilmaisuun. Miksi yhteiskuntamme haluaa, että tytöt ja pojat pukeutuvat eri tavalla? Mitä hyötyä siitä on ja kenelle? Mitä haittaa siitä on ja kenelle? Mitä jos pukeutumista rajoittavat normit kapenisivat entistä enemmän? Entä jos normeja purettaisiin? Mikä olisi ideaali tilanne? Onko mitään, mitä voisimme itse tehdä? 

Lähde: Seta ry 

Lisää vinkki

Liite