Tämä aktiviteetti on tarkoitettu viimeisen vuoden samoajille. Samoaja tutustuu täysi-ikäisyyteen ja aikuisuuteen liittyviin vastuisiin ja vapauksiin sekä partion seuraavaan ikäkauteen.

Valikko

Aikuisuuden kynnyksellä


Tavoite:

Tämä aktiviteetti on tarkoitettu viimeisen vuoden samoajille. Samoaja tutustuu täysi-ikäisyyteen ja aikuisuuteen liittyviin vastuisiin ja vapauksiin sekä partion seuraavaan ikäkauteen.

Kuvaus:

Samoaja tietää täysi-ikäisyyden tuovan mukanaan oikeuksia mutta myös velvollisuuksia. Hän tietää seuraavan ikäkauden olevan vaeltaja.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: arjen-taidot Itsestä huolehtiminen Partiokulttuuri
Kesto:
Kasvatustavoitteet: itsetuntemus Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on selvittää, mitä muutoksia täysi-ikäisyys tuo samoajan elämään. Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävä on auttaa vartionjohtajaa tiedonhankinnassa ja aktiviteetin järjestämisessä. Johtaja tai luotsi hankkii paikalle tarvittavia vaeltajia tai aikuisia tai järjestää tilaisuuden, jossa samoajat voivat kysellä vaeltajilta tai aikuisilta mieltä askarruttavia asioita.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minä ja muut

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Vaeltajaksi. Viimeisenä samoajavuonna tutustumme vaeltajaohjelmaan ja sen ensimmäiseen projektiin. Vaeltajaluotsi tai joku vaeltajaikäinen voi tulla kertomaan lippukunnan vaeltajatoiminnasta ja samoajavartio voi tehdä jonkun itselleen soveltuvan vaeltaja-aktiviteetin. Vaeltajaryhmä voi esitellä oman toteutuneen projektinsa kannustuksena uuden ryhmän projektille. Myös retki tai illanvietto vaeltajien kanssa toimii esittelynä. Mikäli lippukunnassa ei ole vaeltajaryhmää, voi apua pyytää toisen lippukunnan vaeltajilta.

Tutustun varusmiespalvelukseen. Viimeisen vuoden samoajat tutustuvat asevelvollisuuteen ja siihen liittyviin vaihtoehtoihin. Luotsi voi alustaa illan, mutta paras keskustelija on asevelvollisuuden juuri suorittanut vaeltaja, joka tulee kertomaan armeijasta ja vastaamaan samoajien kysymyksiin.

Vaakakuppivertailu. Listaamme täysi-ikäisyyden hyviä ja huonoja puolia. Vertaamme listoja keskenämme. Tämän jälkeen haastattelemme aikuista tai aikuisia ja kysymme heiltä mielipidettä samoista asioista. Aktiviteetti kannattaa tehdä leirillä tai kololla niin, että paikalla on muitakin aikuisia kuin luotsi.

Oikeuksia ja velvollisuuksia. Listaamme ensin tietämiämme oikeuksia ja velvollisuuksia, joita 18-vuotiaalla on. Vertaamme listoja keskenämme. Selvitämme kiistanalaisia kohtia esimerkiksi finlexin avulla. Pyydämme myös lippukunnan vaeltajia tai aikuisia kommentoimaan listaa.

dsgfadsgfsadfsafdsafdsadf

Lisää vinkki

Lisää liite