Samoaja tunnistaa omat ennakkoluulonsa ja ymmärtää, miten ne syntyvät. Samoaja huomaa, että omien ennakkoluulojen muuttaminen on mahdollista, kun hankkii tietoa asiasta ja on avoin. Samoaja tunnistaa luotettavia tiedonlähteitä ja osaa hyödyntää niitä tietoa hakiessaan.

Valikko

Ennakkoluuloja ja -tietoja


Tavoite:

Samoaja tunnistaa omat ennakkoluulonsa ja ymmärtää, miten ne syntyvät. Samoaja huomaa, että omien ennakkoluulojen muuttaminen on mahdollista, kun hankkii tietoa asiasta ja on avoin. Samoaja tunnistaa luotettavia tiedonlähteitä ja osaa hyödyntää niitä tietoa hakiessaan.

Kuvaus:

Samoaja pohtii omia käsityksiään ja ennakkoluulojaan asioista ja ihmisistä ympärillään. Hän pohtii, onko kaverilta tai tuttavalta kuultu sama asia kuin tieto ja opettelee erottamaan tiedon, luulot ja oletukset toisistaan. Samoaja tarkistaa pohjaa tiedoilleen luotettavasta tiedonlähteestä ja harjoittelee samalla tunnistamaan luotettavia lähteitä.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona Vierailukohteessa
Taitoalueet Arjen taidot Medialuku Moninaisuus
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Toisten kunnioittaminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja voi toimia keskustelunjohtajana. Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävä on olla mukana ohjaamassa keskustelua. Luotsi ohjaa kysymyksillään samoajia kyseenalaistamaan ajatuksiaan. Luotsi tukee tiedonhakua ja auttaa pohtimaan keskusteluissa mikä on oikeaa tietoa ja mikä vain ennakkoluuloa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minä ja muut

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Rauhankasvatusinstituutin, Anne Frank Housen ja Helsingin yliopiston julkaisemassaEnnakkoluuloja - minullako? -materiaalissa on pohdittavaa ja tietoa ennakkoluulojen värittämästä historiasta. Materiaali löytyy helpoiten hakemalla hakupalvelusta sen nimellä.

Tutustumme kulttuurieroihin ja yhteistyöhön roolipelin avulla. Kaukaisessa maassa asuvat hulungit. Hulungit ovat jo kauan halunneet rakentaa sillan, jotta pääsisivät Toiselle Puolelle. Valitettavasti he eivät tiedä miten silta rakennetaan. Toisista maista on tullut ryhmä insinöörejä näyttämään miten silta rakennetaan. Insinöörit eivät kuitenkaan itse pysty rakentamaan siltaa, koska se on liian ruumiillista työtä heille. Jaamme vartiomme kahteen osaan. Kaksi kolmasosaa ovat hulungeja ja yksi kolmasosa insinöörejä. Kumpikin ryhmä saa erikseen omat ohjeet. Kun olemme kaikki lukeneet ohjeet, insinööreillä on 15 minuuttia aikaa opettaa hulungeja rakentamaan silta. Tämän jälkeen hulungien pitää rakentaa silta itse. Insinöörit saavat edelleen ohjeistaa hulungeja, muttei koskea rakennelmiin. Rakentamiseen on 30 minuuttia aikaa. Ohjeet Hulungit Asutte maassa nimeltä Hulung, ja olette siten hulungeja. Haluatte rakentaa sillan, mutta ette tiedä miten se tehdään. Olette siksi kutsuneet insinöörejä toisista maista, joiden pitää opettaa teitä rakentamaan silta. Kommunikaatiotapanne: - Kun puhutte jollekulle, pidätte aina kiinni omasta nenästänne. Jos joku ei tee näin, ette kuule mitä hän sanoo ja jätätte hänet siksi. - Hulungi ei koskaan sano ei. Sanotte kyllä, vaikka ajattelisitte ei. - Vain miehet voivat käyttää saksia ja kyniä. Vain naiset voivat käyttää teippiä ja viivottimia. Kaikkia muita työkaluja voivat kaikki käyttää. Mies ei siis koskaan koske teippiin tai viivottimeen ja nainen ei koskaan saksiin tai kynään. - Nämä ovat kirjoittamattomia kulttuurisääntöjä, joista ei puhuta. Ette siis saa selittää näitä sääntöjä muille, eli insinööreille. - Teillä on 15 minuuttia aikaa opetella nämä säännöt. Sen jälkeen on 15 minuuttia aikaa oppia insinööreiltä rakentamaan silta. Lopuksi teillä on 30 minuuttia aikaa rakentaa silta itse. Insinöörit Olette ryhmä insinöörejä eri maista. Työskentelette rakennusyritykselle. Olette siltojen rakentamisen asiantuntijoita. Yrityksenne aikoo toteuttaa siltaprojektin hulungeille maassa Hulung. Teillä on 15 minuuttia aikaa valmistautua tehtävään. Kun olette valmiita, teillä on 15 minuuttia aikaa opettaa hulungeja rakentamaan silta. Tämän jälkeen heillä on 30 minuuttia aikaa rakentaa silta. Ette siinä vaiheessa itse saa koskea rakennelmiin, mutta saatte antaa ohjeita. Silta rakennetaan paperista, teipin, saksien, viivoittimien, kynien ja narun avulla. Silta rakennetaan kahden pöydän väliin. Pöytien välissä on noin 80 cm. Sillan täytyy pystyä kantamaan sakset. Lopuksi pohditaan: Mitä pidimme harjoituksesta? Mitä odotimme harjoituksen alussa? Milloin insinöörit tajusivat, että jokin ei täsmännyt? Miten tähän reagoitiin? Keksimmekö jotakin tilanteita oikeasta elämästä, jotka muistuttavat tätä? Tarvikkeet: 20 A4-kokoista paperia, teippiä, 2 sakset, 4 viivotinta, 4 kynää, 10 m narua, 2 pöytää Lähde: Scouterna

Luotsi kirjoittaa seuraavat ammatit omille lapuilleen: insinööri, lastentarhanopettaja, lukion opettaja, näyttelijä, siivooja, lääkäri, kaupan myyjä, rekkakuski, asianajaja, kokki. Tämän jälkeen luotsi kirjoittaa toisille lapuille kuvaukset kansalaisuudesta, iästä ja sukupuolesta: suomalainen 43-vuotias mies, espanjalainen 25-vuotias mies, suomalainen 55-vuotias nainen, suomalainen 28-vuotias mies, somalialainen 35-vuotias nainen, suomalainen 22-vuotias nainen, suomalainen 25-vuotias mies, serbialainen 40-vuotias mies. Luotsi laittaa laput, joissa on ammatteja, riviin. Tämän jälkeen meidän samoajien tehtävänä on yhdistää ammatit kansalaisuutta, ikää ja sukupuolta kuvaaviin lappuihin. Perustelemme valintamme. Tämän jälkeen suljemme silmämme ja luotsi vaihtaa lappujen paikkoja. Näyttävätkö uudet yhdistelmät epätodennäköisiltä? Miksi? Täytyykö olla niin? Harjoituksessa ei ole oikeita ja vääriä vastauksia. Jokainen saa olla eri mieltä. Kenenkään mielipiteitä ei saa kritisoida. Lähde: Scouterna

Normi-sana voidaan selittää kirjoittamattomana sääntöä. Normit ohjaavat, mikä mielestämme on normaalia, miten jonkun odotetaan käyttäytyvän. Kyseessä voi olla oletus siitä, millä kädellä odotetaan ihmisen kättelevät tai mitä vaatteita odotetaan ihmisten käyttävän. Normit antavat niille ihmisille, jotka täyttävät niitä, etuuksia ja haittaavat niitä ihmisiä, jotka eivät vastaa normeja. Normit liittyvät siis vallan jakautumiseen. Henkilö, joka täyttää normin, ei välttämättä huomaa, että normi on olemassa. Usein huomaamme normin vasta kun itse poikkeamme siitä. Siksi on tärkeää, että harjoittelemme normien huomaamista. Aloitamme listaamalla normeja. Kyse voi olla esimerkiksi jonottamisesta tai siitä, että pystyy kävelemään. Mitä normeja on juuri meidän vartiossamme? Testaamme seuraavaksi yhden normin rikkomista. Ensimmäiseksi voimme kokeilla rikomme sen normin, että pystyy kävelemään. Olemme etukäteen lainanneet pyörätuolit ja kokeilemme seuraavien tuntien aikana tavallisten asioiden tekemistä pyörätuolissa istuen. Kaikilla ei välttämättä tarvitse olla pyörätuolia, vaan osa voi kokeilla, millaista on kun kaveri istuu pyörätuolissa ja miten pyörätuolissa istuvien elämää voi helpottaa. Lopuksi pohdimme: Mitä hyötyä on normiin sopimisesta? Normit riippuvat ajasta ja paikasta. Mitä normeja oli 100 vuotta sitten ja mitä on nyt? Mikä saa normit muuttumaan? Miten voimme muuttaa normeja? Mitä voimme tehdä lippukunnassa, jotta useampi sopisi meidän normeihimme? Voiko lippukuntaamme kuulua jos esimerkiksi on pyörätuolissa? Ellei, mitä voimme tehdä sille? Lähde: Scouterna

Etsi hetero Luotsi levittää pöydälle ison joukon valokuvia erinäköisistä ja eri-ikäisistä ihmisistä. Hän kertoo osallistujille, että ihmisten joukossa on vaikkapa viisi heteroa. Osallistujien tehtävänä on valita kuvat näistä viidestä. Osallistujien tulee perustella valintansa mahdollisimman monipuolisesti. Luotsi kokoaa perustelujen pohjalta syntyneet “heteromääritelmät” ja “-kriteerit” taululle tai nostaa ne suullisesti esiin keskustelun päätteeksi. Valintojen ja määrittelyjen jälkeen luotsi johdattaa osallistujat keskustelemaan hetero- ja sukupuolinormatiivisuudesta. On tärkeää painottaa, että hetero- ja sukupuolinormit kohdistuvat kaikkiin ihmisiin riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuolen ilmaisusta. Pohdittavia kysymyksiä ovat: Mitä on naiseus tai mieheys? Onko olemassa “oikeaa naiseutta” tai “oikeaa mieheyttä”? On naisia, miehiä ja joitain muita. Millainen on joku muu? Millainen saa olla? Kuinka helppoa on seurata normien asettamia kriteerejä siitä, millainen pitää olla? Miksi asetamme kriteerejä? Mistä tietää, että on itse mies tai nainen? Kuinka suurista eroista puhumme, kun puhumme miesten ja naisten välisistä eroista? Tarvitseeko aina määritellä tai luokitella ihmisen sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen? Voi ulkonäön perusteella päätellä yksilön seksuaalisen suuntautumisen? Entä sukupuolen? Miksi ihmisten usein toivotaan olevan heteroseksuaaleja? Lähde: Seta ry

Osallistumme tai järjestämme yhdessä koko lippukunnan kanssa tapahtuman, jossa järjestetään partiomaista ohjelmaa esimerkiksi vastaanottokeskuksen asukkaille tai muulle maahanmuuttajien yhteisölle, esimerkiksi jonkin uskontokunnan yhdistykselle. Tapahtuma voi sisältää esimerkiksi rastiradan, iltanuotion tai luontoretkeilyä. Samalla maahanmuuttajat saavat tietää, mitä partio on Suomessa ja kuinka siihen pääsee mukaan. Lähde: Yhteiseen partioon

Luemme seuraavan tarinan ääneen: ”Olette tutkijoita. Olette töissä tutkimusasemalla kaukana erämaassa. Yhtäkkiä kolmas maailmansota alkaa. Pommit tippuvat ja maailma tuhoutuu päivä päivältä. Maailman väestö yrittää epätoivoisesti löytää atomipommisuojia. Saatte hätäviestin: ”Olemme 10 henkilöä ja haluamme päästä atomipommisuojaan. Suoja on rakennettu vain kuudelle ihmiselle. Emme pysty päättämään ketkä saavat jäädä ja keiden täytyy jättää suoja. Meille on mahdotonta tehdä päätöstä. Ellette auta, tapamme kohta jonkun. Uskomme, että pystytte ohjeistamaan meitä siitä, ketkä saavat jäädä. Lupaamme noudattaa neuvoanne.” Teillä on 30 minuuttia aikaa. Pohtikaa asiaa kunnolla, koska valitsemanne kuusi henkilöä saattavat olla ainoat, jotka selviävät sodasta. Henkilöt: - 30 –vuotias kirjanpitäjä - Kirjanpitäjän raskaana oleva vaimo - Opiskelija, joka on Iranista kotoisin, opiskelee toista vuotta lääkäriksi - 42-vuotias tunnettu historioitsija - Biokemisti - Tunnettu laulaja - 54-vuotias rabbi - Opiskelija - Aseistettu miespuolinen poliisi - 24-vuotias puuseppä" Kun olemme tehneet puolessa tunnissa ratkaisumme, käymme läpi purkukeskustelun seuraavien kysymysten avulla: Oliko vaikeaa valita ketkä kuusi henkilöä saavat jäädä atomipommisuojaan? Oliko joku henkilöistä helpompi jättää pommisuojasta pois kuin joku toinen henkilö? Mitä argumentteja käytitte? Mitä olisitte halunneet tietää henkilöistä, jotta olisi ollut helpompi valita? Oliko vaikea löytää yhteisymmärrystä vartiossa? Mitä teitte päästääksenne yhteisymmärrykseen? Osallistuivatko kaikki harjoitukseen? Lähde: Scouterna

Jaamme palkkaa. Vuonna 2011 suomalaisten keskipalkka oli noin 3100 euroa, josta maksettiin vielä verot. Samoajaryhmän käytössä on 18600 euroa ja tehtävänä on jakaa tuo palkka kuudelle ihmiselle (lääkäri, peruskoulun luokanopettaja, pappi, kaupan kassa, lentokapteeni ja vanhusten palvelutalon lähihoitaja). Pohdimme, miten jaamme palkan, niin, ettei kukaan saa suoraan 3100e. Kuka saa enemmän ja miksi? Mistä ammatissa kuuluu tienata enemmän kuin toisesta ja miksi? Luotsi voi auttaa etsimään myös tuoreemmat luvut.

Naisten ja miesten työt. Listaamme ensin omalle paperille mitkä työt ovat mielestäni naisten tai miesten töitä (kotona ja kodin ulkopuolella, voi olla myös ammatteja) ja mikä työ voisi olla sukupuolesta riippumaton. Vertailemme ryhmän kesken listoja ja perustelemme valintamme. Vaikka samoajat ajattelisivatkin monien töiden olevan kaikille sopivia, pohtikaa yhdessä sitä, mistä johtuu, että edelleen Suomessa ajatellaan tiettyjen asioiden kuuluvan tietyille sukupuolille.

Ennakkoluulot erilaisia ihmisiä kohtaan. Piirrän paperille ja kirjoitan millainen on esimerkiksi tyypillinen pappi, opettaja, insinööri, muslimi tai partiolainen? Keskustelemme stereotyyppisistä mielikuvistamme. Lopuksi luon tai luomme yhdessä henkilön, jolla on ennakkoluuloja herättäviä piirteitä, mutta hän onkin aivan toisenlainen. (Esimerkiksi tummaihoinen papin puvussa) Kehittämme näytelmän tai hahmon, jossa stereotypiat rikotaan ja esitämme tämä esimerkiksi seikkailija- tai tarpojaryhmälle tai leirin iltanuotiolla.

Lisää vinkki

Liite