Samoaja saa tukea pohdinnoilleen päihteistä ja pelaamisesta. Samoaja muodostaa omat mielipiteensä ja ymmärtää olevansa oikeutettu niihin. Samoaja tunnistaa ongelmakäyttäytymisen merkkejä ja osaa tukea läheisiään hakemaan apua.

Valikko

Päihteet ja pelit


Tavoite:

Samoaja saa tukea pohdinnoilleen päihteistä ja pelaamisesta. Samoaja muodostaa omat mielipiteensä ja ymmärtää olevansa oikeutettu niihin. Samoaja tunnistaa ongelmakäyttäytymisen merkkejä ja osaa tukea läheisiään hakemaan apua.

Kuvaus:

Samoaja miettii päihteisiin ja pelaamiseen liittyviä kysymyksiä yhdessä turvallisen aikuisen kanssa ja luottamuksella vartion jäsenten kesken. Samoaja oppii arvostamaan päihteetöntä elämää ja tunnistamaan liikakäytön ja riippuvuuskäyttäytymisen.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Muu
Taitoalueet Itsestä huolehtiminen
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Kesto 1 – 2 tuntia
Kasvatustavoitteet Elämänhallinta Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen
Johtajan tehtävä: Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja valitsee toteutustavan aktiviteetille yhdessä luotsin kanssa. Hän etsii tarvittaessa ennakkoon aiheeseen liittyvää materiaalia esimerkiksi nettikeskusteluista. Vartionjohtaja johtaa puhetta ja kannustaa kaikkia kertomaan ajatuksiaan. Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävä on tarjota turvallinen ja luotettava ilmapiiri keskustelulle. Luotsin tulee osata kertoa tietoa päihteistä ja pelaamisesta. Luotsin tulee tarvittaessa kutsua asiantuntijoita, esimerkiksi terveydenhuollon työntekijöitä partioverkostoistaan, keskustelemaan samoajien kanssa päihteistä ja pelaamisesta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minä ja muut

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tutustumme eri vloggaajien sisältöihin liittyen päihteisiin ja pelaamiseen. Pohdimme nuorten idoleita ja heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa osaltaan nuorempien arjen valintoihin. Mietimme, mikä on meidän roolimme tarpojien kanssa? Mitkä ovat mahdollisuutemme toimia esimerkkeinä ja roolimalleina nuoremmille?

Pelaamme Hukkaputki -peliä ja pohdimme erilaisia arkipäivän valintoja päihteiden ja mielenterveyden kannalta. https://nuortenlinkki.fi/peli

Etsimme tietoa energiajuomista, kofeiniituotteista ja muista vastaavista niin sanotuista laillisista piristeistä ja pohdimme, miksi ihmisillä on tapana käyttää piristäviä aineita.

Pohdimme tietokone-, konsoli- ja mobiilipelaamisen haitallisia vaikutuksia muuhun elämään ja arvioimme omaa pelaamistamme. Testaamme pelaammeko liikaa: https://www.peluuri.fi/form/testaa-pelaatko-liikaa. Mikäli pelaamme huolestuttavan määrän, pidämme pelipäiväkirjaa, johon palaamme luotsin kanssa. Pelipäiväkirjaan voi kirjata pelaamiseen käytetty aika, mitä olet pelannut, missä ja kenen kanssa, lopputulokset eli voitot ja häviöt, pelaamista edeltävät tunteet ja mielentila sekä pelaamisen seuraukset ja tunteet pelin jälkeen.

Tutustumme peliongelmien kirjoon. Mitä tarkoittaa ongelmallinen pelaaminen? Mitä tarkoittaa pelihäiriö eli peliriippuvuus? Mitä eroa on rahapeliongelmalla ja digipelaamisella? Mistä peliongelmaan saa apua?

Tutustumme Päihteet ja aivot –animaatioiden kautta, kuinka eri päihteet vaikuttavat aivotoimintaan. https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/animaatiot/paihteet-ja-aivot

Tutustumme kannabikseen esimerkiksi tämän videon avulla: Kannabisfaktavideo. Etsimme medioista nykypäivän keskustelua kannabiksen laillistamisen puolesta ja vastaan, ja pohdimme, mikä on oikein ja väärin. Missä maissa kannabis on laillistettu? Miksi Suomessa ei? Keskustelemme aikuisen tuella ajatuksistamme. Voimme jakaa kokemuksiamme esimerkiksi kaveripiiristämme luottamuksella.

Pohdimme omaa alkoholinkäyttöämme sekä läheisiemme alkoholikulttuuria. Käymme keskustelua siitä, minkälainen alkoholin käyttö on meille tuttua esimerkiksi omassa perhepiirissä ja/tai kaveripiirissä. Keskustelemme luottamuksella. Voimme testata omia käyttömääriämme täällä: https://nuortenlinkki.fi/testialue

Lisää vinkki

Liite