Samoaja edistää ihmisoikeuksien ja –vapauksien kunnioittamista sekä turvaa niiden tunnustamisen ja noudattamisen.

Valikko

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille


Tavoite:

Samoaja edistää ihmisoikeuksien ja –vapauksien kunnioittamista sekä turvaa niiden tunnustamisen ja noudattamisen.

Kuvaus:

Samojat tutustuvat ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Ulkona Vierailukohteessa Muu
Taitoalueet Vaikuttaminen
Johtamistaito johtamistaito.visiointitaidot
Kesto 1-2 t
Kasvatustavoitteet Ihmisyyden arvostaminen Järjestäytyneen yhteispelin hallitseminen Toisten kunnioittaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Johtajan tehtävä: Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja tutustuu ihmisoikeusjulistukseen ja päättää aktiviteetin toteutustavoista yhdessä luotsin kanssa. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa toteuttamaan aktiviteetin, herättää keskustelua ja kannustaa samoajia pohtimaan oman toiminnan vaikutuksia.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Osana yhteiskuntaa

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Jakaudumme kahteen ryhmään. Tulostamme ja leikkaamme korteiksi kaksi korttisarjaa ihmisoikeuksista sivuilta https://ihmisoikeudet.net/wp-content/uploads/2015/12/io-kortit.pdf Ryhmä 1 valitsee korttipinosta ne oikeudet, jotka heidän mielestään toteutuvat hyvin tai melko hyvin Suomessa / maailmalla. Ryhmä 2 puolestaan korttipinosta ne oikeudet, jotka eivät heidän mielestään toteudu lainkaan tai toteutuvat heikosti Suomessa / maailmalla. Kiinnitämme sinitarralla oikeudet erillisille papereille. Mitä tulisi mielestämme tehdä, jotta toteutumattomat oikeudet toteutuisivat. Mitä voimme itse tehdä asioiden muuttamiseksi? Kirjamme erilliselle paperille toimenpide-ehdotuksia, ja myös valitsemme niistä jonkun tai jotkut, joiden eteen ryhdymme tekemään töitä. Lähde: Ihmisoikeudet.net

Poikkeustilanteessa joistain perustavanlaatuisista ihmisoikeuksista voidaan joutua tinkimään. YK:n kansalais- ja poliittisten oikeuksien sopimus ja Euroopan ihmisoikeussopimus sallivat oikeuksien rajoittamisen yleisen hätätilan aikana. Sopimuksissa on kuitenkin lueteltu oikeuksia, joita ei edes poikkeustilanteessa tule rajoittaa. Näitä ovat:

 • oikeus elämään
 • julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kielto
 • orjuuden kielto
 • ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus
Pohdimme ryhmissä, mistä oikeuksista olisimme poikkeustilanteessa valmiita luopumaan. Millaisin ehdoin? Miten arkemme muuttuisi, jos joitain oikeuksia jouduttaisiin rajoittamaan? Oikeudet: Oikeus elämään, oikeus omaisuuteen, oikeus ruokaan, oikeus työhön, oikeus tietoon, oikeus osallistua päätöksentekoon, oikeus uskontoon, oikeus riittävään toimeentuloon, oikeus turvalliseen ympäristöön, oikeus opetukseen, mielivaltaisen kohtelun kielto, oikeus turvapaikkaan, oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen, oikeus perheeseen, mielipiteen vapaus, syrjinnän kielto, oikeus tasavertaiseen kohteluun, oikeus asuntoon, oikeus terveydenhoitoon, orjuuden kielto, oikeus vapauteen, oikeus yksityisyyteen, oikeus nimeen ja henkilöllisyyteen, oikeus liikkua vapaasti, oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, sananapaus, oikeus kansalaisuuteen, lapsille erityinen turva ja hoito, kidutuksen vastainen kielto, velvollisuuksia yhteiskuntaa kohtaan. Ne voi myös tulostaa osoitteesta https://ihmisoikeudet.net/wp-content/uploads/2015/12/io-kortit.pdf Lähde: Ihmisoikeudet.net

Jakaudumme pienempiin ryhmiin. Jokainen ryhmä kirjoittaa tai tulostaa seuraavat oikeudet erillisille lappusille ja asettaa ne teksti ylöspäin pöydälle. Oikeudet: Oikeus elämään, oikeus omaisuuteen, oikeus ruokaan, oikeus työhön, oikeus tietoon, oikeus osallistua päätöksentekoon, oikeus uskontoon, oikeus riittävään toimeentuloon, oikeus turvalliseen ympäristöön, oikeus opetukseen, mielivaltaisen kohtelun kielto, oikeus turvapaikkaan, oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen, oikeus perheeseen, mielipiteen vapaus, syrjinnän kielto, oikeus tasavertaiseen kohteluun, oikeus asuntoon, oikeus terveydenhoitoon, orjuuden kielto, oikeus vapauteen, oikeus yksityisyyteen, oikeus nimeen ja henkilöllisyyteen, oikeus liikkua vapaasti, oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, sananapaus, oikeus kansalaisuuteen, lapsille erityinen turva ja hoito, kidutuksen vastainen kielto, velvollisuuksia yhteiskuntaa kohtaan. Ne voi myös tulostaa osoitteesta https://ihmisoikeudet.net/wp-content/uploads/2015/12/io-kortit.pdf Tutkimme kortteja ja koetamme järjestää ne tärkeysjärjestykseen seuraavasti: kokoamme korteista pyramidin niin, että ylimmäksi tulee ryhmämme mielestä tärkein oikeus, sen alle kaksi seuraavaksi tärkeintä, niiden alle kolme seuraavaksi tärkeintä ja niin edelleen. Mitä havaitsemme? Liittyvätkö eri oikeudet toisiinsa? Onko oikeuksia mahdollista ryhmitellä? Pohdimme, mitä tapahtuisi, jos pyramidin keskeltä poistaisi yhden oikeuden. Mitä vaikutuksia sen poistamisella olisi muihin oikeuksiin? Lähde: Ihmisoikeudet.net

Tutustumme erilaisiin vakaumuksensa takia vainon kohteeksi joutuneisiin henkilöihin. Keskustelkaa ensin yhdessä. Mitä tarkoittaa joutua vainon kohteeksi? Millaisten asioiden takia ihmisiä vainotaan tai on historiassa vainottu? Onko nykyisin käynnissä vainoja? Keskustelun jälkeen teemme harjoituksen. Jaamme roolit vartion jäsenille. Pelaajat eivät saa tietää toistensa rooleja. Tämän jälkeen kaikki saavat vuorotellen esittää toisilleen kysymyksiä. Pelin jälkeen keskustelemme, miltä tuntui valehdella omasta vakaumuksestaan. Säännöt: Ennen pelin alkua sovimme, missä maassa / kaupungissa asumme. Sovimme samalla, minkä syyn takia vainottuja vainotaan (uskonto, poliittinen ideologia yms.) Jaamme pelaajille esim. korteilla alla olevat roolit ja luonteenpiirteet. Pelissä tulisi olla vähintään yksi salainen poliisi ja yksi vainottu. Yksi kierros kestää määrätyn ajan (esim. 8 minuuttia) tai kunnes kaikki vainotut on pudotettu. Pelaajien poistaminen: Jos jotakuta pelaaja epäillään, voivat muut äänestää tämän poistamiseksi pelistä. Tällöin kaikki pelaajat laittavat nyrkit eteensä, ja paljastavat samalla peukalonsa. Peukalo ylös tarkoittaa pelaajan poistamista ja peukalo alas pelaajan säilyttämistä pelissä. Enemmistön mielipide voittaa. Tasatilanteessa pelaajaa ei poisteta pelistä. Kysymyksen esittäminen: Pelaajat esittävät toisilleen kysymyksiä, joihin vastataan vapaasti. Vastauksessa saa valehdella, mutta pelaajan on suotavaa vastata oman roolinsa persoonasta käsin. Salainen poliisi: Jos salaisia poliiseja on useampi, tietävät nämä toistensa identiteetin. Tällöin esimerkiksi ennen pelin alkua kaikki sulkevat silmänsä, jonka jälkeen salaiset poliisit avaavat silmänsä. Peliä voidaan pelata joko istuen pöydän ääressä, jolloin kaikki kysyvät kysymyksiä vuorotellen tai huoneessa kävellen, jolloin pelaajilla on mahdollisuus myös jutella salaa kuiskien. Roolit: Salainen poliisi: Saat 2 pistettä, jos kaikki vainotut poistetaan pelistä. Vainottu: Saat 2 pistettä, jos pysyt mukana pelissä loppuun asti. Menetät pisteen, jos kansalainen pudotetaan. Kansalainen: Saat 1 pisteen, jos salainen poliisi poistetaan pelistä. Menetät pisteen, jos putoat. Luonteenpiirteet: (Kirjoitetaan “kansalainen” roolin kanssa samaan korttiin. Salaisella poliisilla ja vainotulla ei ole luonteenpiirteitä, he noudattavat virallista / vainottua ideologiaa)

 • Skeptinen, et ole varma kannastasi
 • Empaattinen, haluat suojella muita
 • Valtion kannattaja, kannatat virallista ideologiaa
 • Pelkuri
 • Haaveilija, unelmoit pääsystä esim. ulkomaille
 • Tylsistynyt, ideologia ei kiinnosta sinua
Esimerkkikysymyksiä:
 • Onko tappaminen väärin?
 • Mitä mieltä olet maamme presidentistä?
 • Uskotko Jumalaan?
 • Onko hyvää ja pahaa olemassa?
 • Mikä on sinulle tärkeintä elämässä
 • Mikä on avain hyvään elämään? -

Artikla 18 kuvaa ajattelun ja uskomisen vapautta. Pohdimme, millaista olisi elää maassa, jossa meidät voitaisiin vangita tai jopa tappaa mielipiteemme perusteella? Millaisia vaikutuksia tällä olisi ystävyyteen, koulutukseen tai yhteiskuntaan? Miksi on tärkeää turvata sekä oikeus uskoa että oikeus olla uskomatta johonkin asiaan? Mitä tapahtuu, jos toinen näistä on kielletty? Keksimme esimerkkejä historiasta tai nykypäivästä. Kirjoitamme blogin tai jutun lippukunnan lehteen tai someen partion peruskirjauudistuksesta ja lupauksen päivittämisestä aiheella uskon vapaus ja partio.

Pohdimme, mitä tarkoittaa artikla: Jokainen tunnustetaan lain edessä. Oikeusvaltiossa jokainen yksilö on tasavertainen lain edessä. Historiallisesti esimerkiksi hallitsijat ovat saattaneet olla lakien yläpuolella. Toisaalta vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä on saatettu pitää vain eläinten kaltaisina ja heitä on suljettu yhteiskunnan ulkopuolelle. Pohdimme, millaista olisi elää Suomessa, jos poliisi, terveydenhuolto ja koulutus kohtelisivat sinua kuin ilmaa? Onko tällaisia ihmisiä olemassa?

Ihmisoikeusjulistus hyväksyttiin YK:n kokouksessa 10.12.1948. Tuolloin oli kulunut alle kolme vuotta toisen maailmansodan ja holokaustin päättymisestä, Julistus on universaali eli sen katsotaan koskevan kaikkia maailman ihmisiä. Jokainen kohta on julistuksessa siksi, että niitä on joskus rikottu. Keksimme historiasta esimerkkejä pykälien kohdalle. Pohdimme, millaisia vaikutuksia olisi omaan elämäämme, jos yksi ihmisoikeus otettaisiin yhtäkkiä pois?

Lisää vinkki

Liite