Samoaja tietää ja tunnistaa paikallisia toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksiaan ja osaa käyttää niitä hyödykseen.

Valikko

Kotikunnassa vaikuttamassa


Tavoite:

Samoaja tietää ja tunnistaa paikallisia toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksiaan ja osaa käyttää niitä hyödykseen.

Kuvaus:

Samoaja tutustuu mahdollisuuksiinsa toimia ja vaikuttaa kotikunnassaan. Hän tutustuu erilaisiin yhteisöihin, järjestöihin ja palveluihin, jotka liittyvät nuorten elämään ja arvioi niiden tärkeyttä omassa arjessaan.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona Vierailukohteessa
Taitoalueet Vaikuttaminen Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Johtajan tehtävä: Vartion johtaja valitsee vartion kanssa vartiolle sopivan toteutusvinkin ja sopii luotsin kanssa ennakkovalmisteluista. Vartionjohtaja sopii tapaamiset tai selvittää nuorisovaltuuston kokousajat ja tiedottaa vartiolle aikataulusta. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa tarvittaessa vartionjohtajaa järjestämään aktiviteetin.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Osana yhteiskuntaa

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Teemme Vaalipöllö -toimintamerkin ja tutustumme samoajille tarkoitettujen tehtävien avulla vaaleihin ja vaikuttamiseen. https://www.partio.fi/nyt/partioehdokkaat/toimintavinkit/

Partiolaisaloitteen avulla kuka tahansa jäsenmaksun maksanut partiolainen voi tehdä aloitteita partion alueelliseksi, valtakunnalliseksi tai kansainväliseksi kehittämiseksi. Jäsenmaksun maksaneet partiolaiset voivat myös kannattaa muiden tekemiä aloitteita. Aloitteet ovat voimassa kuusi kuukautta ja jos aloite saa sinä aikana 100 kannattajaa, se siirtyy keskusjärjestön käsiteltäväksi. Tutustumme partiolaisaloitteeseen ja teemme partiolaisaloitteen.

Osallistumme Pride-kulkueeseen: Kaikkien ihmisten kuuluu saada olla ylpeitä omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan ja sukupuoli-identiteetistään. On myös tärkeätä näyttää miten moninaisia seksuaalisuus, sukupuoli ja rakkaus ovat. Aloitamme keskustelemalla vartiossa Pridestä, hlbtiq-henkilöistä sekä ihmisoikeuksista. Mitä meidän yhteiskunnassamme pitäisi muuttaa näiden asioiden suhteen? Mikä on partiolaisten rooli? Selvitämme miten Pride-kulkueeseen voi osallistua omalla paikkakunnallamme tai lähellä sitä. Kulkueessa määrä on voimaa. Pohdimme, miten saisimme muita mukaan kulkueeseen. Kutsummeko mukaan koko lippukunnan? Alueen? Piirin? Muita järjestöjä? Kerromme osallistumisestamme vanhemmillemme ja kutsumme heidätkin mukaan. Sovimme yhdessä pukeutumisestamme. Käytämmekö partiopaitaa tai huivia? Haluammeko luoda jonkun oman tunnuksen? Kulkueen jälkeen keskustelemme kokemuksestamme: Miltä tuntui osallistua Pride-kulkueeseen? Miten muut reagoivat siihen? Opimmeko jotakin uutta? Haluammeko osallistua uudestaan ensi kerralla? Lähde: Norges speiderforbund

Kunnanjohtaja: Tutustumme siihen, kuka on kotikuntamme kunnanjohtaja. Piirrämme kunnastamme sellaisen kuvan, kuin kuvittelemme kunnanjohtajan sen haluavan näyttävän. Pohdimme: Mihin kunnanjohtaja voi vaikuttaa? Mitkä asiat kiinnostavat kunnanjohtajaa? Jos mahdollista, järjestämme tapaamisen kunnanjohtajan kanssa ja kysymme häneltä vastauksia pohdintoihimme jälkikäteen. Lähde: DDS

Tutustumme erilaisiin vaikuttamisen tapoihin ja mietimme, minkälainen tapa milloinkin on toimiva tapa vaikuttaa. Kutsumme kokoukseen kansalaisjärjestön, (kunta)poliitikon tai yksittäisen kansalaisaktiivin kertomaan erilaisista vaikuttamisen tavoista.

Kirjoitamme mielipidekirjoituksen paikallislehteen. Ennen kirjoittamista selvitämme paikallislehden julkaisemisen ehdot ja mahdolliset merkkimäärärajoitukset. Sovimme kuka lähettää tekstin toimitukseen. Seuraamme, julkaistaanko teksti ja millaista keskustelua se herättää.

Lippukunnan kuntavaalipaneelissa toimimme juontajina tai esitämme valmistelemiamme kysymyksiä. Ellei lippukunta järjestä omaa paneelia, osallistumme jonkun toisen järjestämään paneeliin.

Kuntalaisaloite -nettipalvelussa voi etsiä muiden tekemiä, tehdä omia tai kannattaa oman kunnan kunta-aloitteita. Kuntalaisaloitteen tekemisessä ei ole ikärajaa. Aloitteen voi tehdä yksityishenkilö tai yhteisö (esim. lippukunta). Jos aloite saa tarpeeksi kannatusta (2% kunnan asukkaista) muilta kuntalaisilta, on se otettava käsittelyyn. Käykää läpi omassa kunnassa tehtyjä aloitteita ja miettikää mitä niistä voisitte kannattaa ja mitä ette.

Tapaamme kunnan nuorisotyöntekijän, jolle olemme valmistelleet kysymyksiä liittyen hänen työhönsä. Esitämme parannusehdotuksia toimintaan tai kiitämme hyvästä yhteistyöstä partion ja nuorisotoimen välillä.

Selvitämme, milloin kunnanvaltuusto kokoontuu ja mitä kokouksissa päätetään. Mahdollisuuksien mukaan osallistumme kokoukseen tai pyydämme valtuutetun vierailulle luoksemme kololle. Luotsi auttaa ottamaan yhteyttä kunnanvaltuuston jäseniin.

Lisää vinkki

Liite