Samoaja ymmärtää Suomen kansalaisuuden merkityksen ja siihen liittyvät velvollisuudet ja mahdollisuudet. Hän ymmärtää, miten yhteiskunta linkittyy hänen omaan elämäänsä.

Valikko

Suomalaisena ja eurooppalaisena


Tavoite:

Samoaja ymmärtää Suomen kansalaisuuden merkityksen ja siihen liittyvät velvollisuudet ja mahdollisuudet. Hän ymmärtää, miten yhteiskunta linkittyy hänen omaan elämäänsä.

Kuvaus:

Samoaja tutustuu suomalaisuuteen ja Suomen roolin Euroopan Unionissa. Hän tunnistaa suomalaisuuden ominaispiirteitä itsessään ja ympäristössään. Samoaja hahmottaa oman asemansa yhteiskunnassa ja tuntee vaikutusmahdollisuutensa.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona Vierailukohteessa
Taitoalueet Kansainvälisyys Vaikuttaminen
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Vartion johtaja valitsee vartiolle sopivan toteutusvinkin ja valmistelee koloillan. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa vartionjohtajaa ja hankkii tarvittaessa ennakkotietoa tai sopii tapaamisen.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Osana yhteiskuntaa

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Pelaamme Eurooppatiedotuksen luomaa peliä Seppo.io-alustalla. Tarkemmat ohjeet pelistä ja sen lataamisesta löydämme osoitteesta eurooppatiedotus.fi/opetuksentueksi/

Jakaudumme janalle oman mielipiteemme mukaan. Janan toisessa päässä on samaa mieltä ja toisessa eri mieltä. Kun olemme asettautuneet janalle, perustelemme myös oman sijaintimme. Suomi on kristitty maa. Uskonto muodostaa pohjan hyvälle moraalille. On olemassa yksiselitteisesti hyviä ja pahoja asioita. Uskonnot ovat turhia nykymaailmassa. Tiedemies ei voi olla uskonnollinen. Muiden uskonto vaikuttaa käsitykseeni heistä ihmisinä Suomalaiset ovat hiljaisia. Suomessa ollaan enempi kristittyjä kuin muualla Euroopassa Suomalaiset juovat paljon alkoholia Sauna kuuluu suomalaisuuteen. Suomessa vaikuttaa kristillinen arvopohja. Suomalaiset ovat jääkiekkohullua kansaa. Suomalaiselle uskonto on yksityisasia. Suomalaiselle on vierasta, jos joku kertoo julkisesti omasta vakaumuksestaan. Suomalaiset ovat tottuneita alastomuuteen. Suomalaiset kiroilevat paljon. Suomalaisuuteen kuuluu työnteon ihannointi.

Utopia ja dystopia Jakaudumme kahteen eri ryhmään. Toisen ryhmän tehtävänä on suunnitella utopia eli tulevaisuuden ihanneyhteiskunta, toisen ryhmän puolestaan dystopia eli tulevaisuuden kauhuyhteiskunta. Voimme miettiä vastauksia esimerkiksi seuraviin kysymyksiin: Kuka tekee yhteiskuntaa koskevat päätökset? Miten omaisuus on jaettu? Millaiset ovat sukupuolten valtasuhteet? Mikä on uskonnon tai uskontojen rooli? Millaista on koulutus? Mikä on sallittua, mikä kiellettyä? Esittelemme tulevaisuudenkuvamme muille esimerkiksi posterin, digitaalisen esityksen tai näytelmän muodossa. Lopuksi keskustelemme siitä, mikä tekee yhteiskunnasta hyvän tai huonon, ja millainen on tämänhetkinen yhteiskuntamme näillä mittareilla on. Lähde: Prometheus-leirin tuki ry

Pohdimme, mitä suomalaisuus merkitsee kullekin vartion jäsenelle. Millaiset asiat kukin kokee suomalaisuudessa tärkeimpinä? Missä asioissa kukin kokee olevansa hyvin epäsuomalainen? Kuka voisi muuttaa asumaan pysyvästi ulkomaille? Miksi? Jos pelkkä pohdiskelu tuntuu tylsältä, voimme esimerkiksi pareittain asettaa yllä olevat kysymykset erilaisten väitteiden muotoon ja asettua lopuksi arvojanalle oman mielipiteemme mukaan. Väitteitä voivat olla esimerkiksi En voisi asua ilman saunaa. Suomalaiset ovat ovat sisukkaampia kuin muiden maiden ihmiset. Suomalaiset eivät juuri puhu vieraiden ihmisten kanssa.

Listaamme asioita, joille on ikärajoja. Keskustelkaa yhdessä, eroavatko lailliset ikärajat ja oma mielipide toisistaan. Miksi mielipiteissä on eroja ja miksi ikärajoja tarvitaan? Vertailemme kokemuksiamme kotoa ja koulusta. Kenen kotona noudatetaan ikärajoja ja kenen ei? Noudatetaanko koulussa ikärajoja tarkemmin? Entäpä muualla, esim. nuorisotiloissa näytettävissä elokuvissa ja peleissä? Tai kirjastossa? Jos emme tiedä, käymme kysymässä kirjastossa tai nuorisotilalla käytännöistä. Kysymme aikuisilta vastuuhenkilöiltä, miksi he noudattavat tai eivät noudata rajoituksia.

Osallistu YSP-kurssille. YSP eli Young Spokespeople konsepti on lähtöisin Iso-Britanniasta vuodelta 2007. Medialähettilääksi voi hakea kuka tahansa 15-22 -vuotias aktiivinen partiolainen, joka haluaa vaikuttaa Suomen Partiolaisten ja partiopiirien viestintään. Vuosittain pestataan noin 25 uutta YSPiä (medialähettilästä) toimimaan sekä valtakunnallisesti että oman piirinsä alueella erilaisissa viestintään liittyvissä tehtävissä. Medialähettilään tehtävät vaihtelevat oman kiinnostuksen ja maantieteellisen sijainnin mukaan. Tehtävät voivat liittyvät niin Suomen Partiolaisten valtakunnallisiin projekteihin, piiriin omiin tapahtumiin kuin YSPien itse järjestämiin tempauksiin. Medialähettiläät ovat olleet mukana toteuttamassa Yhdessä Parempi Maailma -kampanjaa, kertoneet partiosta sekä paikallisille että valtakunnallisille medioille ja järjestäneet omia tempauksia, joiden kautta partio on saanut positiivista näkyvyyttä.

Teemme erilaisia aloitteita vartion kesken. Kaipaako joku asia lippukunnassa tai kunnassa parannusta? Entä koko maassa? Listaamme vartion kesken erilaisia aloitteita asioiden parantamiseksi. Saako joku aloite enemmän kannatusta ja voisiko se lähteä eteenpäin? Tutkikaa yhdessä, mitä kanavia aloitteiden eteenpäin viemiseksi on olemassa. Tutustumme myös kansalaisaloitteen tekemiseen. Oikeusministeriö ylläpitää sivua, jolta saa vinkkejä kansalaisaloitteen tekemiseen. Etsimme myös partiolaisaloitteen nettisivun ja selvitämme sen toimintatavan.

Osallistumme itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin paikkakunnallamme joko lippukunnan perinteiden mukaan tai uudella tavalla.

Suomalaisuuden piirteet. Kerätkää hyviä ja huonoja ominaisuuksia suomalaisuudesta. Järjestäkää piirteet kuten arvelette maahanmuuttajan tai turistin näkevän meidät, näkyvimmästä salaisimpaan. Miten voisimme muuttaa kuvaa? Millaisen kuvan haluaisimme antaa Suomesta? Tehkää vaikka oma mainosvideo tai valokuvasarja, jossa kuvaatte suomalaisuutta.

Mitä hyötyä EU:n jäsenyydestä on meille? EU:n nuorisostrategia löytyy osoitteesta Opetushallituksen sivuilta pohdintojemme tueksi.  https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/hahmot_low_270619.pdf

Lisää vinkki

Liite