Valikko

Keksimme oman uskonnon


Kuvaus:

Uskonnosta tulee löytyä uskonnoille tyypillisiä elementtejä, kuten:

Myyttejä ja uskomuksia, jotka vastaavat perimmäisiin kysymyksiin. Myytit ovat uskontojen peruskertomuksia. Uskomukset kertovat mitkä asiat ovat pyhiä tai yliluonnollisia.
Yhteisöllisiä tapoja, kuten missä ja milloin uskontoon kuuluvat henkilöt tapaavat ja miksi. Miten yhteenkuuluvuuden tunne saadaan aikaan? Tähän kuuluvat myös rituaalit, jotka ilmaisevat toistuvaa ja kaavamaista käyttäytymistä.
Moraalikäsityksiä, jotka ohjaavat käyttäytymistä. Tähän kuuluvat käskyt ja kiellot sekä oikeanlainen käyttäytymismalli.
Kokemukset ja tunteet, joita uskonnon jäsenet saavat uskonnosta.
Käsitys jumalista, mistä näkyy usko näkymättömään todellisuuteen. Minkälaisia jumalia, kuinka paljon heitä on, miten he käyttäytyvät ja niin edelleen.
Voimme käyttää apunamme esimerkiksi Ninian Smartin määrittelemiä uskonnon ulottuvuuksia ja perustaa pohdintamme niille. Valmistakaa myös uskonnollemme jokin tunnus.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kolo
Taitoalueet Katsomustaidot
Johtamistaito johtamistaito.visiointitaidot
Kesto -
Kasvatustavoitteet Maailmankatsomus

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Monikulttuurisuus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Lisää vinkki

Liite