Valikko

Keksimme oman uskonnon


Kuvaus:

Uskonnosta tulee löytyä uskonnoille tyypillisiä elementtejä, kuten:

Myyttejä ja uskomuksia, jotka vastaavat perimmäisiin kysymyksiin. Myytit ovat uskontojen peruskertomuksia. Uskomukset kertovat mitkä asiat ovat pyhiä tai yliluonnollisia.
Yhteisöllisiä tapoja, kuten missä ja milloin uskontoon kuuluvat henkilöt tapaavat ja miksi. Miten yhteenkuuluvuuden tunne saadaan aikaan? Tähän kuuluvat myös rituaalit, jotka ilmaisevat toistuvaa ja kaavamaista käyttäytymistä.
Moraalikäsityksiä, jotka ohjaavat käyttäytymistä. Tähän kuuluvat käskyt ja kiellot sekä oikeanlainen käyttäytymismalli.
Kokemukset ja tunteet, joita uskonnon jäsenet saavat uskonnosta.
Käsitys jumalista, mistä näkyy usko näkymättömään todellisuuteen. Minkälaisia jumalia, kuinka paljon heitä on, miten he käyttäytyvät ja niin edelleen.
Voimme käyttää apunamme esimerkiksi Ninian Smartin määrittelemiä uskonnon ulottuvuuksia ja perustaa pohdintamme niille. Valmistakaa myös uskonnollemme jokin tunnus.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kolo
Taitoalueet Katsomustaidot
Johtamistaito johtamistaito.visiointitaidot
Kesto -
Kasvatustavoitteet Maailmankatsomus

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Monikulttuurisuus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tutustumme uskontoihin ja ideologioihin liittyviin erilaisiin rituaaleihin. Rituaalit ovat toimituksia, joissa on jokin tietty toistuvat runko. Mitä rituaaleja on keksimässämme uskonnossa tai ideologiassa?  Yleisiä rituaaleja ovat muun muassa siirtymäriitit (esim. syntymä, aikuistuminen, perheen perustaminen, kuolema), kalendaaririitit (vuodenajat ja juhlapäivät: sadonkorjuu, talventulo, pimein päivä, valoisin päivä, paastot, kylvöt, koulun alku, kesäloman päättyminen), kriisiriitit (reagoiminen yllättäviin tapahtumiin, läheisen kuolema, sota, taudit, muuttaminen) sekä tilaisuudet (jumalanpalvelus, rukoileminen, hiljentyminen). 

Pohdimme keksimämme uskonnon pyhyyttä. Uskontojen maailmassa asiat jaetaan pyhään ja profaaniin (=maalliseen). Pyhät asiat ovat poikkeuksellisia, ja ne erotetaan arjesta esimerkiksi säännöillä, käytöksellä tai pukeutumisella. Usein pyhä liittyy rituaaleihin. Mikä on uskonnossamme pyhää? Miten sitä kohdellaan? Mitä tapahtuu, jos pyhyyden rikkoo? Onko uskonnossamme esimerkiksi pyhiä esineitä, paikkoja tai henkilöitä? 

Tutustumme uskonnoista löytyviin ulottuvuuksiin, joita Ninian Smartin mukaan on seitsemän: doktriini (=opetus), mytologia, etiikka ja moraali, rituaalit, kokemus ja tunteet, yhteisö ja instituutiot, aineelliset materiaalit. Pohdimme, miten ne näkyvät keksimässämme uskonnossa. 

Pohdimme uskontomme tai ideologiamme pohjaksi elämän peruskysymyksiä ja luomme niiden kautta uskontomme tai ideologiamme perustan. Miten maailma syntyi? Miksi pahaa on olemassa? Miksi ihmiset kuolevat? Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Onko hyvää olemassa? Mikä on ihmisen tehtävä maailmassa? Mikä on ihmisen ja luonnon suhde? Millaista on hyvä elämä ja miten se saavutetaan? 

Lisää vinkki

Liite