Samoaja ymmärtää, miksi ja miten ajankäyttöä hallitaan. Hän harjoittelee johonkin tehtävään sitoutumista niin, että oma aika riittää. Hän osaa käyttää ajanhallinnan menetelmiä ja välineitä sekä arvioida ajankäyttöä ja priorisoida asioita. Hän osaa laatia aikatauluja ja sanoa tarvittaessa ei, eli kieltäytyä tehtävästä ajoissa ja perustella kieltäytymistä kalenterin ja ajankäytön avulla.

Valikko

Ajanhallinta


Tavoite:

Samoaja ymmärtää, miksi ja miten ajankäyttöä hallitaan. Hän harjoittelee johonkin tehtävään sitoutumista niin, että oma aika riittää. Hän osaa käyttää ajanhallinnan menetelmiä ja välineitä sekä arvioida ajankäyttöä ja priorisoida asioita. Hän osaa laatia aikatauluja ja sanoa tarvittaessa ei, eli kieltäytyä tehtävästä ajoissa ja perustella kieltäytymistä kalenterin ja ajankäytön avulla.

Kuvaus:

Samoaja tunnistaa mihin kaikkeen hänellä kuluu elämässään aikaa ja mihin hän on sitoutunut. Hän harjoittelee suunnittelemaan omaa toimintaansa ja käyttämään kalenteria partioharrastuksessa ja muussa elämässä. Samoaja pohtii mihin pitää käyttää enemmän aikaa ja mihin käytettyä aikaa voi vähentää. Hän opettelee laatimaan aikatauluja ottaen huomioon muuttuvia tekijöitä ja arvioimaan mihin oma aika riittää.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Itsestä huolehtiminen
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Ihmissuhteet
Teemat Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Samoaja harjoittelee ajanhallintaa. Pohditaan yhdessä, millaisia keinoja käytämme nyt ajanhallintaan (esim. paperinen kalenteri, sähköiset muistilistat, muistutukset kännykässä)? Jokainen kirjoittaa paperille kaikki pienimmätkin asiat, jotka hänen on hoidettava seuraavan viikon aikana (esim. koulupäivät, harrastukset, tapaamisen kavereiden kanssa, läksyt, kokeisiin lukeminen, partioasiat, huoneen siivoaminen, pikkusiskon vahtiminen). Tämän jälkeen toiselle paperille piirretään yhden viikon kalenteri. Jokainen sijoittaa omaan kalenteriinsa kaikki aiemmin listaamansa asiat. Tarkoitus on päättää jokaiselle asialle jokin päivä ja kellonaika, koska sen aikoo tehdä. Tuntuuko viikko nyt jotenkin selkeämmältä? Helpottiko tämä stressiä?

Ajanhallinnan merkitys: Pohditaan yhdessä, miksi ajanhallinta on tärkeää johtamisessa. Esille tulevat asiat kannattaa koota listaksi, joka jaetaan myöhemmin kurssilaisille. Ajanhallinnan hyötyjä ovat esimerkiksi: - Mahdollistaa laadukkaan ja monipuolisen toiminnan. - Vähentää stressiä. - Auttaa suunnittelemaan tulevaisuutta. - Mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun. - Lisää johtajan itsevarmuutta. - Vähentää häiriöitä kokouksissa toiminnan ollessa etukäteen suunniteltua

Samoaja laskee paperille kirjallisesti kuinka kauan viikossa hän käyttää partioon. Hän ottaa huomioon myös valmisteluun käytetyn ajan. Hän voi myös laskea kalenteristaan montako viikonloppua talven aikana hän viettää partiossa (päivä / koko viikonloppu). Tämän jälkeen on hyvä pohtia, täyttääkö partio kalenterista sopivan vai liian suuren palan. Jos samoajasta tuntuu, että partiota on liikaa, pohditaan yhdessä, miten partioon voi käyttää aikaa vähemmän (esimerkiksi tehokas suunnittelu, ein sanominen, oman ikäkauden toimintaan keskittyminen jne.)

Samoaja pohtii paljonko olisi valmis käyttämään aikaa partioon. Samoajat listaavat pareittain sellaisia asioita, joihin 1) ovat valmiita käyttämään aikaansa, 2) mihin on välttämätöntä käyttää aikaa tai 3) mitkä puolestaan ovat sellaisia, joihin pyritään käyttämään mahdollisimman vähän aikaa. Listattavia asioita ovat esimerkiksi oman samoajaryhmän kokous, retket, koloillat, suunnittelu, johtajaneuvosto, toimintasuunnitelman teko puoleksi vuodeksi, kurssit, johtajien virkistykset, Explo ja niin edelleen. Kolmea valmista listaa tarkastellaan yhdessä. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä niissä huomataan? Ovatko tietyt asiat sellaisia, että niihin kannattaa panostaa kerralla kunnolla aikaa jotta myöhemmin pääsee vähemmällä? Voiko jotakin karsia? Tarvitaanko johonkin enemmän aikaa?

Samoajat keksivät itse vinkkejä ajanhallintaan (esimerkiksi listat tehtävistä asioista tai muistiinpanovälineet yöpöydällä illan ajatuksia varten) ja kouluttaja kokoaa ne vinkkilistaksi.

Jokainen piirtää paperille ympyrän/suorakaiteen. Kuvio jaetaan osiin siten, että jokainen asia, mihin käytetään elämässä aikaa, vie osan kuviosta. Mitä enemmän johonkin asiaan käytetään aikaa, sitä suuremman osan asia vie kuviossa. Miltä kuvio näyttää? Onko jokin asia, joka vie enemmän tilaa elämässä, kuin mitä halutaan? Onko jokin asia, johon käytetään nyt vähemmän aikaa, mitä ihannetilanteessa haluttaisiin, esimerkiksi nukkumiseen? Pystyykö itse vaikuttamaan jotenkin siihen, että kuvio näyttäisi paremmalta?

Lisää vinkki

Liite