Samoaja tietää että eri-ikäiset lapset ovat erilaisia ja että heidän kanssaan pitää toimia eri tavalla. Hän huomaa yleisellä tasolla eri ikäkausia edustavien lasten tyypillisiä ominaisuuksia ja toimintatapoja. Samoaja sovittaa johtamistyylinsä eri ikäisille lapsille ja nuorille. Hän tuntee ja osaa käyttää erilaisia keinoja toimia ryhmän kanssa. Samoaja tunnistaa, missä tilanteissa tarvitaan aikuista.

Valikko

Ikäkausien ominaispiirteet


Tavoite:

Samoaja tietää että eri-ikäiset lapset ovat erilaisia ja että heidän kanssaan pitää toimia eri tavalla. Hän huomaa yleisellä tasolla eri ikäkausia edustavien lasten tyypillisiä ominaisuuksia ja toimintatapoja. Samoaja sovittaa johtamistyylinsä eri ikäisille lapsille ja nuorille. Hän tuntee ja osaa käyttää erilaisia keinoja toimia ryhmän kanssa. Samoaja tunnistaa, missä tilanteissa tarvitaan aikuista.

Kuvaus:

Samoaja tutustuu neljän nuorimman ikäkauden ominaispiirteisiin. Samoaja pohtii ohjatusti millaisia keinoja johtajan on hyvä käyttää eri ikäkausia johtaessaan. Samoaja saa teoriatiedon lisäksi mahdollisimman paljon valmiuksia ja käytännön neuvoja oman ryhmän vetämiseen.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Partiokulttuuri
Johtamistaito johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Jokainen toimii vuorollaan ryhmän johtajana pienissä esimerkkijohtamistilanteissa. Kouluttaja kuvailee tilanteen (alla esimerkkejä) koko ryhmälle. Ryhmäläisille jaetaan roolit ja he näyttelevät kouluttajan antaman tilanteen. Johtajan pitää toimia tilanteessa parhaaksi katsomallaan tavalla. Kouluttaja keskeyttää harjoituksen sopivassa kohdassa. Tämän jälkeen harjoituksessa johtajana toiminut ensin itse arvioi omaa toimintaansa ja sen jälkeen kouluttajat sekä muut samoajat nostavat esille niitä johtamiskäytänteitä, jotka toimivat hyvin kyseisessä tilanteessa kyseisen ikäkauden kanssa. Vinkkejä kannattaa koota yhteen muistilistaksi johtamisharjoittelua varten. Mikäli kurssilaiset eivät innostu näyttelemisestä, voidaan esimerkkitilanteet käydä läpi keskustellen.Esimerkkejä tilanteista: Lipunnosto, jossa on mukana häliseviä tarpojia. Seikkailijoiden kisavartion johtaminen rastilla. Kesäleirin iltatoimet

Kurssilaiset keksivät pareittain vinkkejä siihen, miten hälisevä ja levoton ryhmä saadaan rauhoitettua. Yksi pari miettii asiaa seikkailijaryhmän kannalta, yksi tarpojien kannalta ja yksi oman samoajaryhmän kannalta. Kouluttaja kokoaa vinkit yhteen ja jakaa vinkkilistat kurssilaisille.

Linkin takaa löytyy Dropbox-kansio, joka pitää sisällään kahden tunnin koulutuksen aiheesta Ikäkaudet ja partio-ohjelma. Materiaali on kaikkien vapaassa käytössä mutta tiedostot tulee kopioida omalle koneelle ennen muokkausta. https://www.dropbox.com/sh/6x0uur5778raztd/AACgY-tBgR7PrtbIrcj1ZrSza?dl=0

Lisää vinkki

Liite