Samoaja tietää että eri-ikäiset lapset ja nuoret ovat erilaisia ja että heidän kanssaan pitää toimia eri tavalla. Hän huomaa yleisellä tasolla eri ikäkausia edustavien lasten ja nuorten tyypillisiä ominaisuuksia ja toimintatapoja. Samoaja sovittaa johtamistyylinsä eri ikäisille lapsille ja nuorille. Hän tuntee ja osaa käyttää erilaisia keinoja toimia ryhmän kanssa. Samoaja tunnistaa, missä tilanteissa tarvitaan aikuista.

Valikko

Ikäkausien ominaispiirteet


Tavoite:

Samoaja tietää että eri-ikäiset lapset ja nuoret ovat erilaisia ja että heidän kanssaan pitää toimia eri tavalla. Hän huomaa yleisellä tasolla eri ikäkausia edustavien lasten ja nuorten tyypillisiä ominaisuuksia ja toimintatapoja. Samoaja sovittaa johtamistyylinsä eri ikäisille lapsille ja nuorille. Hän tuntee ja osaa käyttää erilaisia keinoja toimia ryhmän kanssa. Samoaja tunnistaa, missä tilanteissa tarvitaan aikuista.

Kuvaus:

Samoaja tutustuu neljän nuorimman ikäkauden ominaispiirteisiin. Samoaja pohtii ohjatusti millaisia keinoja johtajan on hyvä käyttää eri ikäkausia johtaessaan. Samoaja saa teoriatiedon lisäksi mahdollisimman paljon valmiuksia ja käytännön neuvoja oman ryhmän vetämiseen. Samoaja ymmärtää aikuisen roolin eri ikäkausien partio-ohjelmassa. 

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Partiokulttuuri
Johtamistaito johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Lippukunta järjestää samaan aikaan ROK:n kanssa lähimaastossa / samalla alueella sudenpentujen, seikkailijoiden tai tarpojien retken. Heistä saadaan kurssilaisille vartio, jolle samoajien pitää opettaa jokin taito. Kouluttaja tai muu tilannetta seurannut aikuinen sekä samoajat itse antavat palautetta ohjaamistilanteesta.   

Kouluttaja tuo mukaan ison kasan eri ikäkausiin liittyviä esineitä (esimerkiksi partiomerkki, koulukirja, kotiavain, tamponi, lelu, kännykkä ja niin edelleen). Kurssilaiset jakautuvat pienempiin ryhmiin. Jokainen ryhmä valitsee itselleen jonkun neljästä nuorimmasta ikäkaudesta. Ryhmien tehtävänä on poimia tavarakasasta mielestään parhaiten kyseiseen ikäkauteen liittyvät tavarat. Omalla vuorollaan kukin ryhmä esittelee oman ikäkautensa tavaroiden avulla. Kouluttaja täydentää tietoja tarvittaessa. 

Linkin takaa löytyy Dropbox-kansio, joka pitää sisällään kahden tunnin koulutuksen aiheesta Ikäkaudet ja partio-ohjelma. Materiaali on kaikkien vapaassa käytössä mutta tiedostot tulee kopioida omalle koneelle ennen muokkausta. https://www.dropbox.com/sh/6x0uur5778raztd/AACgY-tBgR7PrtbIrcj1ZrSza?dl=0

Pieniä johtamistilanteita. Jokainen toimii vuorollaan ryhmän johtajana pienissä esimerkkijohtamistilanteissa. Kouluttaja kuvailee tilanteen (alla esimerkkejä) koko ryhmälle. Ryhmäläisille jaetaan roolit ja he näyttelevät kouluttajan antaman tilanteen. Kouluttajan kannattaa antaa ryhmäläisille ohjeet miten näytellä, esim. ”olet hidas sudari, olet innokas tekemään rastitehtävää, valitat hankaavista kengistä”, jotteivät ryhmäläiset innostu liikaa ja tilanteesta ei tule farssia. Johtajan pitää toimia tilanteessa parhaaksi katsomallaan tavalla. Kouluttaja keskeyttää harjoituksen sopivassa kohdassa. Tämän jälkeen harjoituksessa johtajana toiminut ensin itse arvioi omaa toimintaansa ja sen jälkeen kouluttajat sekä muut samoajat nostavat esille niitä johtamiskäytänteitä, jotka toimivat hyvin kyseisessä tilanteessa kyseisen ikäkauden kanssa. Vinkkejä kannattaa koota yhteen muistilistaksi johtamisharjoittelua varten. Mikäli kurssilaiset eivät innostu näyttelemisestä, voi esimerkkitilanteet käydä läpi keskustellen.  Esimerkkejä tilanteista: 

  • Lipunnosto, jossa on mukana häliseviä tarpojia 
  • Seikkailijoiden kisavartion johtaminen rastilla 
  • Kesäleirin iltatoimet sudenpentujen kanssa 
  • Kämpän siivoaminen samoajien retken lopuksi 

Kurssilaiset keksivät pareittain vinkkejä siihen, miten hälisevä ja levoton ryhmä saadaan rauhoitettua. Yksi pari miettii asiaa seikkailijaryhmän kannalta, yksi tarpojien kannalta ja yksi oman samoajaryhmän kannalta. Kouluttaja kokoaa vinkit yhteen ja jakaa vinkkilistat kurssilaisille.

Lisää vinkki

Liite