Samoaja tietää ja tunnistaa erilaisia johtamistyylejä. Samoaja tietää, että kahta samanlaista johtajaa ei ole ja että paras tyyli johtaa vaihtelee tilanteen ja ryhmän mukaan. Hän osaa arvioida omaa johtamistyyliään sekä vaihtaa johtamistyyliä tarkoituksenmukaisella tavalla ja perustella valitsemansa tyylin.

Valikko

Johtaminen eri tilanteissa


Tavoite:

Samoaja tietää ja tunnistaa erilaisia johtamistyylejä. Samoaja tietää, että kahta samanlaista johtajaa ei ole ja että paras tyyli johtaa vaihtelee tilanteen ja ryhmän mukaan. Hän osaa arvioida omaa johtamistyyliään sekä vaihtaa johtamistyyliä tarkoituksenmukaisella tavalla ja perustella valitsemansa tyylin.

Kuvaus:

Samoaja tutustuu eri tilanteissa tarvittaviin johtamistyyleihin esimerkkitilanteiden avulla. Tilanteita ovat eri ikäkausien koloillat, retket ja hätätilanteessa toimiminen. Samoaja pohtii johtamiskokemustaan keskustelemalla aikuisen ja muiden johtajien kanssa. Hän oppii arvioimaan omaa tyyliään johtaa. Samoaja pohtii ja kokeilee erilaisia johtamistyylejä eri tilanteisiin. Hän harjoittelee muuttamaan johtamistyyliään tilanteen mukaan.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Pakollinen
Paikka: A_Kämpällä A_Kololla A_Metsässä A_Ulkona
Taitoalueet: Organisointitaidot Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito: Itsensä johtamisen taidot Vuorovaikutustaidot
Kesto: A_muutama_tunti
Kasvatustavoitteet: Ryhmässä toimiminen
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Kouluttaja jakaa samoajille ROK:n tukimateriaalin liitteenä olevan “Millainen olen johtajana” -taulukon. Samoajat täyttävät taulukot rauhassa. Taulukot kannattaa täyttää kahteen kertaan, ensimmäisen kerran kurssin alussa ja toisen kerran kurssin lopussa, jolloin samoajat voivat verrata kehittymistään johtamisessa.

Johtajaidolit: Samoaja tuo mukanaan kurssille kuvan johtajasta, joka hänen mielestään on hyvä johtaja. (Vaihtoehtoisesti kurssin kouluttajat keräävät kuvia esimerkiksi eri maiden johtajista tai urheilujoukkueiden kapteeneista jne. suhteellisen tunnetuista ihmisistä). Kun on käsitelty erilaiset tavat johtaa, samoaja miettii ja kertoo muille perustellen millainen johtamistyyli kuvan johtajalla on. Samoaja ymmärtää, että “hyvät johtajat” voivat olla hyvinkin erilaisia ja kaikki eivät välttämättä pidä samoja ihmisiä hyvinä johtajina. Toisen mielestä hyvä johtaja voi olla toisen mielestä heikko.

 Millainen johtaja tarvitaan? Kouluttajat näyttelevät saman tilanteen kahteen kertaan, mutta erilaisen johtajan johtaessa tilannetta. Pohditaan yhdessä miten tilanteet erosivat ja mikä olisi paras tapa johtaa siinä tilanteessa. Partiojohtajan käsikirjasta ja Partio-ohjelma -kansiosta löytyy esimerkkejä johtamistyyleistä.Esimerkkitilanteita: LipunnostoKisavartion johtaminen rastilla. Kesäleirin iltatoimet. Kämpän siivoaminen. Lippukunnan puurojuhla. Akelan tuuraaminen sudenpentuleirillä. Vartion toimintasuunnitelman tekeminen. Teltta palaa talvileirillä.

Lisää vinkki

Lisää liite