Samoaja tiedostaa että hän tulee kohtaamaan haastavia tilanteita erilaisissa johtamistehtävissä. Hän tunnistaa, milloin on syytä pyytää apua aikuiselta. Samoaja osaa käyttää ryhmänhallinnan keinoja eri tilanteissa. Samoaja pystyy johtamaan ryhmän toimintaa riippumatta ryhmäläisten erilaisista tarpeista. Samoaja osaa ennaltaehkäistä kiusaamista ja uskaltaa puuttua siihen tarvittaessa.

Valikko

Johtamisen haasteet


Tavoite:

Samoaja tiedostaa että hän tulee kohtaamaan haastavia tilanteita erilaisissa johtamistehtävissä. Hän tunnistaa, milloin on syytä pyytää apua aikuiselta. Samoaja osaa käyttää ryhmänhallinnan keinoja eri tilanteissa. Samoaja pystyy johtamaan ryhmän toimintaa riippumatta ryhmäläisten erilaisista tarpeista. Samoaja osaa ennaltaehkäistä kiusaamista ja uskaltaa puuttua siihen tarvittaessa.

Kuvaus:

Samoaja harjoittelee havaitsemaan ja tunnistamaan ryhmässä mahdollisesti esiintyviä ongelmia ja keskustelee niistä muiden kanssa. Samoaja pohtii muiden kurssilaisten ja kouluttajien kanssa haastavissa tilanteissa tarvittavia ryhmänhallinnan keinoja. Samoaja ymmärtää auktoriteetin syntyvän varmasta ja rauhallisesta toimintatavasta. Hän keskustelee kokeneiden johtajien kanssa, miten vaativia tai erityistä tukea tarvitsevia lapsia tulisi kohdella partiomaailmassa. Samoaja harjoittelee kiusaamiseen puuttumista. Samalla samoaja harjoittelee tunnistamaan, millaisissa tilanteissa tarvitaan aikuisen tukea tai apua. Samoaja keskustelee kiusaamiseen puuttumisen keinoista muiden kurssilaisten ja kouluttajien kanssa. 

 Johtamisen haasteet -aktiviteetti toteutetaan siinä vaiheessa, kun samoajilla on jo jonkin verran kokemusta ryhmän johtamisesta, esim. ROK-osioiden välissä tai jälkeen, johtamisharjoittelun puolivälissä tai lopussa. 

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Organisointitaidot Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto 1,5 h
Kasvatustavoitteet Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Yhdenvertainen osallistuminen. Yhdenvertainen osallistuminen partiotoimintaan on tärkeää kaikkien viihtymisen kannalta. Samoajat pohtivat kouluttajan johdolla, mitä pitää huomioida kun vartiossa on myös vähävaraista perheistä tulevia partiolaisia. Tämän jälkeen samoajat selvittävät, mitä tapoja lippukunnalla tukea kaikkien tasavertaista osallistumista partiotoimintaan.

Muistelemispäivän 2020 aktiviteetti: Mitä kohtaat Our Chaletissa Sveitsissä on neljä virallista kieltä, mikä saattaa aiheuttaa sveitsiläisille vaikeuksia ymmärtää toisiaan heidän kommunikoidessaan keskenään. Vaikket puhuisikaan samaa kieltä, voit silti löytää keinoja ilmaista tunteitasi, ymmärtää ja tuntea yhteenkuuluvuutta toisen henkilön kanssa. Sanaton kommunikaatio kuten hymyileminen, kulmien kurtistaminen tai käsivarsien laittaminen puuskaan välittävät kaikki omia merkityksiään siitä, miltä sinusta tuntuu.   Tämän harjoituksen avulla tutustumme erilaisiin sosiaalisiin käyttäytymistapoihin (hyväksytty käyttäytyminen nimetyssä kulttuurissa, yhteisössä tai ryhmässä) ja siihen miten viestimme.   Johdanto (10 minuuttia):  

 1. Jaa osallistujat kahteen 6-8 henkilön ryhmään. Jos harjoitukseen osallistuu suurempi joukko ihmisiä, jaa ryhmät siten, että niitä muodostuu parillinen määrä. Tämä mahdollistaa harjoituksen tekemisen loppuun saakka. Jos osallistujia on vähemmän (esimerkiksi yhteensä 6 ihmistä), jaa ryhmä kahtia ja lähetä 1 ihminen kahden sijaan aina vuorollaan. 
 2. Jokainen ryhmä saa joukon sääntöjä, joita heidän tulee noudattaa uudessa yhteisössään. 
Esimerkkiryhmä #1 säännöt: - Jokaisen lauseen tulee kuulostaa siltä kuin se päättyisi kysymykseen. - Älä ota katsekontaktia toiseen henkilöön, joka puhuu sinulle. - Elehdi ja liikuta voimakkaasti käsiäsi, kun puhut. - Iske silmää aina, kun sanot kyllä. - Kosketa lattiaa, kun nimesi mainitaan.   Esimerkkiryhmä #2 säännöt: - Aloita jokainen lause toteamalla ”Ymmärrän”. - Seiso siten, että pidät käsiäsi yhdessä joko selkäsi takana tai edessäsi. - Kun haluat puhua jollekulle, sinun pitää osoittaa tätä henkilöä sormella. - Kävele ainoastaan takaperin. - Kosketa korvaasi, kun kuulet jonkun sanovan sanan ”ja”.  
 1. Anna jokaiselle ryhmälle muutama minuutti aikaa päättää kuinka heidän kulttuurissaan ja yhteisössään kommunikoidaan. He voivat esittää toimivansa jossakin tietyssä ympäristössä, kuten yhteisellä aterialla, pelatessaan peliä ystävien kesken tai keskustellessaan. Ryhmä saa itse tehdä päätökset sääntöjä koskien ja jokaisella tulee olla rooli, jossa he viihtyvät. Muistuta ryhmää, että heillä on vain kaksi minuuttia aikaa sopia yhteisistä säännöistä siten, että he pystyvät noudattamaan niitä. 
Harjoitus (15 minuuttia): 
 1. Jokainen ryhmä lähettää vuorotelleen ryhmän jäseniä seuraamaan toista ryhmää. Esimerkiksi näin: Ryhmä #1 lähettää 2 jäsentä seuraamaan ryhmää #2 ja ryhmä #2 lähettää samaan aikaan 2 jäsentä seuraamaan ryhmää #1. 
 2. Vierailijoilla on 2 minuuttia aikaa yrittää selvittää sääntöjä, joiden mukaan toinen heidän seuraamansa ryhmä kommunikoi. Samalla he yrittävät päästä osallisiksi ryhmän toiminnasta noudattamalla heidän sääntöjään. Pidä silmällä aikaa ja kerro osallistujille, kun tulee aika vaihtaa ryhmää. 
 3. Kun 2 minuuttia on kulunut, vierailijat palaavat takaisin omiin ryhmiinsä ja ryhmät lähettävät uudet 2 seuraajaa toisiin ryhmiin. 
 4. Palatessaan omaan ryhmäänsä vierailijat eivät kerro muille, mitä he kuvittelevat toisen ryhmän sääntöjen olevan, vaan he pitävät ne omana tietonaan pelin loppuun saakka. 
 5. Ryhmät voivat jatkaa samassa ympäristössä toimimisen esittämistä aina uusien vierailijoiden saapuessa tai he voivat halutessaan myös vaihtaa kuviteltua toimintaympäristöä. 
 6. Harjoitus päättyy, kun jokainen ryhmän jäsen on viettänyt 2 minuuttia vierailulla toisessa ryhmässä. 
 7. Tällöin jokainen ryhmä keskustelee keskenään siitä, mitä he kuvittelevat toisen ryhmän sääntöjen olleen. He kirjoittavat näistä säännöistä listan. 
 8. Tämän jälkeen ryhmät keskustelevat yhdessä ja vertailevat alkuperäisiä sääntöjä vierailijoiden kirjoittamaan listaan. Mikä sai vierailijat päätymään kirjoittamaansa listaan? Mikä ryhmän toiminnassa viesti vierailijoille tietyistä säännöistä? Mikä oli ilmeistä? Ollessasi vierailulla, mitä hienovaraisia tekniikoita käytit saadaksesi selville toisen ryhmän säännöt? 
Yhteenveto (5 minuuttia):   Kysy osallistujilta, miltä uuteen ryhmään meneminen ja heidän sääntöjensä selvittäminen tuntui. - Miltä tuntui heti aluksi, kun menit ryhmään, muttet kuulunut joukkoon? - Mitä voisit vierailijan roolissa tehdä auttaaksesi sopeutumistasi uuteen kulttuuriin? - Mitä voit tehdä, jotta saat toisesta kulttuurista tulevan ihmisen tuntemaan itsensä tervetulleeksi? Miten voit edesauttaa sopeutumista?   

Kouluttaja pyytää kurssille henkilön, jolla on kokemusta erityistä tukea vaativien lasten kanssa toimimisesta. Samoajat voivat kysellä henkilöltä vinkkejä kokemiinsa tilanteisiin tai vierailija voi kertoa itse hänellä toimivista käytänteistä.

Vertaisjohtajuuden haasteet. Partiossa voi törmätä monenlaiseen ongelmaan johdettavien kanssa. Koska kyseessä on  vertaisjohtajuus, voi suurin ongelma olla auktoriteetin puute tai liian kaverilliset välit johdettaviin. Alla on muutama keksitty tilanne mahdollisista ongelmista. Samoajat voivat kouluttajan johdolla joko näytellä tai käydä suullisesti tilanteet läpi. Sen jälkeen kurssilaiset ja kouluttaja pohtivat yhdessä miten tilanteissa tulisi toimia. Jos tilanteet on näytelty voidaan pohtia miten näytelmässä toimittiin hyvin ja mitä olisi voinut parantaa.  Esimerkkitilanteita: 

 • Vartion jäsen tulee myöhässä kokoukseen. Miten toimit johtajana? 
 • Yhdeltä vartion jäsenistä puuttuu sovitut varusteet hänen saapuessaan kokoukseen. Miten toimit? 
 • Jussi on toistuvasti kiusannut Eeroa. Eero tulee luoksesi ja kertoo asiasta itkuisena. Miten toimit? 
 • Minnan on vaikea keskittyä ja kuunnella ja hän lietsoo myös muut lapset riehumaan kanssaan. Miten rauhoitat vartion kokouksia? 
 • Olette käyneet läpi teorian nuotioiden sytyttämisestä eri sääolosuhteissa. On aika opetella asioita käytännössä, miten toimit? 
 • Itsenäisyyspäivä on lähellä. Perinteinen lippuvartio pitäisi järjestää, ja olet sopinut muiden johtajien kanssa, että sinun vartiosi järjestää lippuvartion. Miten toimit? 
 • Lippukunnan vanhempi johtaja Meku kertoo sinulle, että hän on havainnut telttojen olevan homeessa edellisen retkenne jälkeen. Mitä vastaat ja miten toimit? 
 • Yksi seikkailija on käynyt viimeisen kuukauden aikana vain yhdessä kokouksessa. Miten toimit? 
 • Samalta sudenpennulta puuttuu aina retkellä tarvittavia varusteita. Miten toimit? 
 • Sanna on riehunut vartioilloissa toistuvasti. Miten otat yhteyttä Sannan huoltajiin ja kerrot tilanteesta? 

Saunanlauteilla. Kouluttaja keskustelee samoajien kanssa kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta. Tämän voi tehdä esim. iltanuotion äärellä tai saunan lauteilla. Kouluttaja rohkaisee samoajia puuttumaan pieneenkin kiusaamiseen ja korostaa johtajan vastuuta kiusaamisen ehkäisyssä ja lopettamisessa. Aikuinen muistuttaa samoajia kuitenkin siitä, että he voivat pyytää hankalissa tilanteissa ryhmän aikuiselta johtajalta (akela, sampo, luotsi), ikäkausivastaavalta tai lippukunnanjohtajalta apua. Internetistä löytyy koulutuksen avuksi paljon materiaalia kiusaamiseen puuttumisesta. 

Rutiinit käyttöön. Rutiinit ja toistuvat asiat sekä selkeät ohjeet tuovat turvallisuutta, ennakoitavuutta ja sujuvuutta koloiltoihin jokaiselle lapselle ja nuorelle, myös esimerkiksi ADHD-lapselle tai lapselle, joka ei ymmärrä suomen kieltä sujuvasti. Samoajat listaavat asioita, jotka joka kokouksessa tai retkellä voidaan toteuttaa lähes samalla tavalla. Kouluttaja kokoaa asiat vinkkilistaksi. 

Lisää vinkki

Liite