Samoaja tiedostaa että hän tulee kohtaamaan haastavia tilanteita erilaisissa johtamistehtävissä. Hän tunnistaa, milloin on syytä pyytää apua aikuiselta. Samoaja osaa käyttää ryhmänhallinnan keinoja eri tilanteissa. Samoaja pystyy johtamaan ryhmän toimintaa riippumatta ryhmäläisten erilaisista tarpeista. Samoaja osaa ennaltaehkäistä kiusaamista ja uskaltaa puuttua siihen tarvittaessa.

Valikko

Johtamisen haasteet


Tavoite:

Samoaja tiedostaa että hän tulee kohtaamaan haastavia tilanteita erilaisissa johtamistehtävissä. Hän tunnistaa, milloin on syytä pyytää apua aikuiselta. Samoaja osaa käyttää ryhmänhallinnan keinoja eri tilanteissa. Samoaja pystyy johtamaan ryhmän toimintaa riippumatta ryhmäläisten erilaisista tarpeista. Samoaja osaa ennaltaehkäistä kiusaamista ja uskaltaa puuttua siihen tarvittaessa.

Kuvaus:

Samoaja harjoittelee havaitsemaan ja tunnistamaan ryhmässä mahdollisesti esiintyviä ongelmia ja keskustelee niistä muiden kanssa. Samoaja pohtii muiden kurssilaisten ja kouluttajien kanssa haastavissa tilanteissa tarvittavia ryhmänhallinnan keinoja. Samoaja ymmärtää auktoriteetin syntyvän varmasta ja rauhallisesta toimintatavasta. Hän keskustelee kokeneiden johtajien kanssa, miten vaativia tai erityistä tukea tarvitsevia lapsia tulisi kohdella partiomaailmassa. Samoaja harjoittelee kiusaamiseen puuttumista. Samalla samoaja harjoittelee tunnistamaan, millaisissa tilanteissa tarvitaan aikuisen tukea tai apua. Samoaja keskustelee kiusaamiseen puuttumisen keinoista muiden kurssilaisten ja kouluttajien kanssa. 

 Johtamisen haasteet -aktiviteetti toteutetaan siinä vaiheessa, kun samoajilla on jo jonkin verran kokemusta ryhmän johtamisesta, esim. ROK-osioiden välissä tai jälkeen, johtamisharjoittelun puolivälissä tai lopussa. 

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Organisointitaidot Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto 1,5 h
Kasvatustavoitteet Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Muistelemispäivän 2020 aktiviteetti: Mitä kohtaat Our Chaletissa Sveitsissä on neljä virallista kieltä, mikä saattaa aiheuttaa sveitsiläisille vaikeuksia ymmärtää toisiaan heidän kommunikoidessaan keskenään. Vaikket puhuisikaan samaa kieltä, voit silti löytää keinoja ilmaista tunteitasi, ymmärtää ja tuntea yhteenkuuluvuutta toisen henkilön kanssa. Sanaton kommunikaatio kuten hymyileminen, kulmien kurtistaminen tai käsivarsien laittaminen puuskaan välittävät kaikki omia merkityksiään siitä, miltä sinusta tuntuu.   Tämän harjoituksen avulla tutustumme erilaisiin sosiaalisiin käyttäytymistapoihin (hyväksytty käyttäytyminen nimetyssä kulttuurissa, yhteisössä tai ryhmässä) ja siihen miten viestimme.   Johdanto (10 minuuttia):  

 1. Jaa osallistujat kahteen 6-8 henkilön ryhmään. Jos harjoitukseen osallistuu suurempi joukko ihmisiä, jaa ryhmät siten, että niitä muodostuu parillinen määrä. Tämä mahdollistaa harjoituksen tekemisen loppuun saakka. Jos osallistujia on vähemmän (esimerkiksi yhteensä 6 ihmistä), jaa ryhmä kahtia ja lähetä 1 ihminen kahden sijaan aina vuorollaan. 
 2. Jokainen ryhmä saa joukon sääntöjä, joita heidän tulee noudattaa uudessa yhteisössään. 
Esimerkkiryhmä #1 säännöt: - Jokaisen lauseen tulee kuulostaa siltä kuin se päättyisi kysymykseen. - Älä ota katsekontaktia toiseen henkilöön, joka puhuu sinulle. - Elehdi ja liikuta voimakkaasti käsiäsi, kun puhut. - Iske silmää aina, kun sanot kyllä. - Kosketa lattiaa, kun nimesi mainitaan.   Esimerkkiryhmä #2 säännöt: - Aloita jokainen lause toteamalla ”Ymmärrän”. - Seiso siten, että pidät käsiäsi yhdessä joko selkäsi takana tai edessäsi. - Kun haluat puhua jollekulle, sinun pitää osoittaa tätä henkilöä sormella. - Kävele ainoastaan takaperin. - Kosketa korvaasi, kun kuulet jonkun sanovan sanan ”ja”.  
 1. Anna jokaiselle ryhmälle muutama minuutti aikaa päättää kuinka heidän kulttuurissaan ja yhteisössään kommunikoidaan. He voivat esittää toimivansa jossakin tietyssä ympäristössä, kuten yhteisellä aterialla, pelatessaan peliä ystävien kesken tai keskustellessaan. Ryhmä saa itse tehdä päätökset sääntöjä koskien ja jokaisella tulee olla rooli, jossa he viihtyvät. Muistuta ryhmää, että heillä on vain kaksi minuuttia aikaa sopia yhteisistä säännöistä siten, että he pystyvät noudattamaan niitä. 
Harjoitus (15 minuuttia): 
 1. Jokainen ryhmä lähettää vuorotelleen ryhmän jäseniä seuraamaan toista ryhmää. Esimerkiksi näin: Ryhmä #1 lähettää 2 jäsentä seuraamaan ryhmää #2 ja ryhmä #2 lähettää samaan aikaan 2 jäsentä seuraamaan ryhmää #1. 
 2. Vierailijoilla on 2 minuuttia aikaa yrittää selvittää sääntöjä, joiden mukaan toinen heidän seuraamansa ryhmä kommunikoi. Samalla he yrittävät päästä osallisiksi ryhmän toiminnasta noudattamalla heidän sääntöjään. Pidä silmällä aikaa ja kerro osallistujille, kun tulee aika vaihtaa ryhmää. 
 3. Kun 2 minuuttia on kulunut, vierailijat palaavat takaisin omiin ryhmiinsä ja ryhmät lähettävät uudet 2 seuraajaa toisiin ryhmiin. 
 4. Palatessaan omaan ryhmäänsä vierailijat eivät kerro muille, mitä he kuvittelevat toisen ryhmän sääntöjen olevan, vaan he pitävät ne omana tietonaan pelin loppuun saakka. 
 5. Ryhmät voivat jatkaa samassa ympäristössä toimimisen esittämistä aina uusien vierailijoiden saapuessa tai he voivat halutessaan myös vaihtaa kuviteltua toimintaympäristöä. 
 6. Harjoitus päättyy, kun jokainen ryhmän jäsen on viettänyt 2 minuuttia vierailulla toisessa ryhmässä. 
 7. Tällöin jokainen ryhmä keskustelee keskenään siitä, mitä he kuvittelevat toisen ryhmän sääntöjen olleen. He kirjoittavat näistä säännöistä listan. 
 8. Tämän jälkeen ryhmät keskustelevat yhdessä ja vertailevat alkuperäisiä sääntöjä vierailijoiden kirjoittamaan listaan. Mikä sai vierailijat päätymään kirjoittamaansa listaan? Mikä ryhmän toiminnassa viesti vierailijoille tietyistä säännöistä? Mikä oli ilmeistä? Ollessasi vierailulla, mitä hienovaraisia tekniikoita käytit saadaksesi selville toisen ryhmän säännöt? 
Yhteenveto (5 minuuttia):   Kysy osallistujilta, miltä uuteen ryhmään meneminen ja heidän sääntöjensä selvittäminen tuntui. - Miltä tuntui heti aluksi, kun menit ryhmään, muttet kuulunut joukkoon? - Mitä voisit vierailijan roolissa tehdä auttaaksesi sopeutumistasi uuteen kulttuuriin? - Mitä voit tehdä, jotta saat toisesta kulttuurista tulevan ihmisen tuntemaan itsensä tervetulleeksi? Miten voit edesauttaa sopeutumista?   

Yhdenvertainen osallistuminen. Yhdenvertainen osallistuminen partiotoimintaan on tärkeää kaikkien viihtymisen kannalta. Samoajat pohtivat kouluttajan johdolla, mitä pitää huomioida kun vartiossa on myös vähävaraista perheistä tulevia partiolaisia. Tämän jälkeen samoajat selvittävät, mitä tapoja lippukunnalla tukea kaikkien tasavertaista osallistumista partiotoimintaan.

Lisää vinkki

Liite