Samoaja pystyy kertomaan kohtaamistaan haasteista johtamistilanteissa ja saamaan sitä kautta tukea. Samoaja osaa käyttää ryhmänhallinnan keinoja haastavissa tilanteissa. Samoaja osaa pyytää tarvittaessa apua kohdatessaan erityistä tukea vaativan lapsen. Samoaja tiedostaa että hän tulee kohtaamaan haastavia tilanteita erilaisissa johtamistehtävissä. Hän tunnistaa, milloin on syytä pyytää apua aikuiselta. Hän kykenee tunnistamaan ikäkaudelle tyypillisen kiusaamisen piirteitä. Hänellä on joitakin keinoja sekä halu puuttua kiusaamiseen.

Valikko

Johtamisen haasteet


Tavoite:

Samoaja pystyy kertomaan kohtaamistaan haasteista johtamistilanteissa ja saamaan sitä kautta tukea. Samoaja osaa käyttää ryhmänhallinnan keinoja haastavissa tilanteissa. Samoaja osaa pyytää tarvittaessa apua kohdatessaan erityistä tukea vaativan lapsen. Samoaja tiedostaa että hän tulee kohtaamaan haastavia tilanteita erilaisissa johtamistehtävissä. Hän tunnistaa, milloin on syytä pyytää apua aikuiselta. Hän kykenee tunnistamaan ikäkaudelle tyypillisen kiusaamisen piirteitä. Hänellä on joitakin keinoja sekä halu puuttua kiusaamiseen.

Kuvaus:

Samoaja harjoittelee havaitsemaan ja tunnistamaan ryhmässä mahdollisesti esiintyviä ongelmia ja keskustelee niistä muiden kanssa. Samoaja pohtii muiden kurssilaisten ja kouluttajien kanssa haastavissa tilanteissa tarvittavia ryhmänhallinnan keinoja. Hän keskustelee kokeneiden johtajien kanssa, miten vaativia lapsia ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia tulisi kohdella partiomaailmassa. Samoaja harjoittelee kiusaamiseen puuttumista. Samalla samoaja harjoittelee tunnistamaan, millaisissa tilanteissa tarvitaan aikuisen tukea tai apua. Samoaja keskustelee kiusaamiseen puuttumisen keinoista muiden kurssilaisten ja kouluttajien kanssa. Johtamisen haasteet -aktiviteetti toteutetaan siinä vaiheessa, kun samoajilla on jo jonkin verran kokemusta ryhmän johtamisesta, esim. ROK-osioiden välissä tai jälkeen, johtamisharjoittelun puolivälissä tai lopussa.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Organisointitaidot Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Rutiinit ja toistuvat asiat sekä selkeät ohjeet tuovat turvallisuutta, ennakoitavuutta ja sujuvuutta koloiltoihin jokaiselle lapselle ja nuorelle, myös esimerkiksi ADHD-lapselle tai lapselle, joka ei ymmärrä suomen kieltä sujuvasti. Samoajat listaavat asioita, jotka joka kokouksessa tai retkellä voidaan toteuttaa lähes samalla tavalla. Kouluttaja kokoaa asiat vinkkilistaksi.

Kouluttaja pyytää kurssille henkilön, jolla on kokemusta erityistä tukea vaativien lasten kanssa toimimisesta

Vertaisjohtajuuden haasteet: Partiossa voi törmätä monenlaiseen ongelmaan johdettavien kanssa. Koska kyseessä on vertaisjohtajuus, voi suurin ongelma olla auktoriteetin puute tai liian kaverilliset välit johdettaviin. Alla on muutama keksitty tilanne mahdollisista ongelmista. Nämä voidaan joko näytellä tai käydä suullisesti läpi. Sen jälkeen kurssilaiset ja kouluttaja pohtivat yhdessä miten tilanteissa tulisi toimia. Jos tilanteet on näytelty voidaan pohtia miten näytelmässä toimittiin hyvin ja mitä olisi voinut parantaa. Esimerkkitilanteita: Vartion jäsen tulee myöhässä kokoukseen. Miten toimit johtajana? Jussi on toistuvasti kiusannut Eeroa. Eero tulee luoksesi ja kertoo asiasta itkuisena. Miten toimit? Minnan on vaikea keskittyä ja kuunnella ja hän lietsoo myös muut lapset riehumaan kanssaan. Miten rauhoitat vartion kokouksia? Olette käyneet läpi teorian nuotioiden sytyttämisestä eri sääolosuhteissa. On aika opetella asioita käytännössä, miten toimit? Lippukunnan vanhempi johtaja Meku kertoo sinulle, että hän on havainnut telttojen olevan homeessa edellisen retkenne jälkeen. Mitä vastaat ja miten toimit? Yksi seikkailija on käynyt viimeisen kuukauden aikana vain yhdessä kokouksessa. Miten toimit? Samalta sudenpennulta puuttuu aina retkellä tarvittavia varusteita. Miten toimit? Sanna on riehunut vartioilloissa toistuvasti. Miten otat yhteyttä Sannan huoltajiin ja kerrot tilanteesta?

Kouluttaja keskustelee samoajien kanssa kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta. Tämän voi tehdä esim. iltanuotion äärellä tai saunan lauteilla. Kouluttaja rohkaisee samoajia puuttumaan pieneenkin kiusaamiseen ja korostaa johtajan vastuuta kiusaamisen ehkäisyssä ja lopettamisessa. Samoajia muistutetaan kuitenkin siitä, että he voivat pyytää hankalissa tilanteissa ryhmän aikuiselta johtajalta (akela, sampo, luotsi), ikäkausivastaavalta tai lippukunnanjohtajalta apua. Internetistä löytyy koulutuksen avuksi paljon materiaalia kiusaamiseen puuttumisesta.

Erilaisten puhetta tukevien apuvälineiden käyttö tuo turvallisuuden tunnetta ja varmuutta kommunikointiin sellaisten lasten ja nuorten kanssa silloin, kun heillä on vaikeuksia käyttää puhuttua tai kirjoitettua suomen kieltä. Tutustumme puhetta tukevien korttien ja muiden vastaavien apuvälineiden ja menetelmien käyttöön. Harjoittelemme niiden käyttöä toistemme tai tarpojien kanssa.

Yhdenvertainen osallistuminen partiotoimintaan on tärkeää kaikkien viihtymisen kannalta. Pohdimme yhdessä mitä pitää huomioida kun vartiossa on myös vähävaraista perheistä tulevia partiolaisia. Tämän jälkeen selvitämme mitä tapoja lippukunnalla tukea kaikkien tasavertaista osallistumista partiotoimintaan.

Lisää vinkki

Liite