Samoaja osaa toimia ryhmän johtajana ja osana lippukunnan johtajistoa. Samoaja osaa suunnitella ryhmän toimintaa viikkotapaamisesta puolen vuoden suunnitelmaan sekä hyödyntää toiminnan suunnittelussa partio-ohjelman materiaaleja sekä muiden partiojohtajien vertaistukea. Hän osaa toteuttaa laatimansa suunnitelman ja johtaa toimintaa nuoremmille ikäkausille tai omalle ryhmälleen. Samoaja osaa sitoutua tehtäväänsä ja hoitaa yhdessä sovitut vastuutehtävät. Hän osaa suhteuttaa oman tehtävänsä muiden lippukunnan toimijoiden rooleihin ja arvioida omaa suoriutumistaan sekä ottaa vastaan siihen liittyvää palautetta.

Valikko

Johtamisharjoittelu


Tavoite:

Samoaja osaa toimia ryhmän johtajana ja osana lippukunnan johtajistoa. Samoaja osaa suunnitella ryhmän toimintaa viikkotapaamisesta puolen vuoden suunnitelmaan sekä hyödyntää toiminnan suunnittelussa partio-ohjelman materiaaleja sekä muiden partiojohtajien vertaistukea. Hän osaa toteuttaa laatimansa suunnitelman ja johtaa toimintaa nuoremmille ikäkausille tai omalle ryhmälleen. Samoaja osaa sitoutua tehtäväänsä ja hoitaa yhdessä sovitut vastuutehtävät. Hän osaa suhteuttaa oman tehtävänsä muiden lippukunnan toimijoiden rooleihin ja arvioida omaa suoriutumistaan sekä ottaa vastaan siihen liittyvää palautetta.

Kuvaus:

Samoaja toimii puolen vuoden ajan joko oman samoajavartion johtajana tai itseään nuorempien tarpojien vartionjohtajana tai seikkailijajoukkueen johtajan apulaisena. Ryhmän johtajan tehtävistä sovitaan pestikeskustelussa ennen johtamisharjoittelun alkua. Samoajalla on johtamisharjoittelun ajan aikuinen tuki, jonka kanssa samoaja keskustelee säännöllisesti johtajan roolistaan saaden toiminnastaan palautetta. Hän keskustelee myös muiden johtajien kanssa kokemuksistaan johtajana. Samoaja saa vastuutehtäviä ryhmän viikoittaisissa tapaamisissa ja hän suunnittelee toimintaa myös pidemmällä, ainakin puolen vuoden aikajänteellä. 

Ennen tätä aktiviteettia tulisi olla käytynä läpi pestikeskustelu -aktiviteetti. 

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Organisointitaidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus. Lippukunnan samoajaluotsi sopii johtajaharjoittelun tekemisestä muiden ikäkausivastaavien, lippukunnanjohtajan ja ryhmien aikuisten johtajien kanssa. Ennen johtamisharjoittelua samoajaluotsi keskustelee samoajan kanssa siitä, minkä ikäkauden johtaminen samoajaa kiinnostaa. Mahdollisuuksien mukaan samoajien omat toiveet otetaan huomioon johtamisharjoittelun ryhmää valittaessa. Johdettavan ryhmän valinnassa etusijalla ovat samoajan valmiudet ja toiveet, vasta sen jälkeen lippukunnan tarpeet. Myös johdettavan ryhmän ominaisuudet tulee ottaa huomioon harjoitteluryhmää valittaessa.Johtamisharjoitteluryhmän aikuisen johtajan rooli: Ryhmän aikuinen johtaja ohjaa samoajaa ja antaa hänelle palautetta koko johtamisharjoittelun ajan (ks. ROK-kurssin aktiviteetti palautteesta). Samoaja ei ole aluksi yksin kokouksissa vaan paikalla on myös aikuinen, joka tarvittaessa ottaa ryhmän johtamisen vastuulleen. Aikuisen johtajan tehtävänä on kouluttaa ja ohjata samoajaa käytännön johtamisessa varsinaisten ROK-koulutusten ulkopuolella. Samoajaluotsin rooli: Samoajaluotsi sopii johtajaharjoittelun tekemisestä muiden ikäkausivastaavien, lippukunnanjohtajan ja ryhmien aikuisten johtajien kanssa. Ennen johtajaharjoittelua samoajaluotsi keskustelee samoajan kanssa siitä, minkä ikäkauden johtaminen samoajaa kiinnostaa. Mahdollisuuksien mukaan samoajien omat toiveet otetaan huomioon johtamisharjoittelun ryhmää valittaessa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Harjoittelupaikka. Lippukunnan samoajaluotsi sopii johtajaharjoittelun tekemisestä muiden ikäkausivastaavien, lippukunnanjohtajan ja ryhmien aikuisten johtajien kanssa.  Ennen johtamisharjoittelua samoajaluotsi keskustelee samoajan kanssa siitä, minkä ikäkauden johtaminen samoajaa kiinnostaa. Mahdollisuuksien mukaan samoajien omat toiveet otetaan huomioon johtamisharjoittelun ryhmää valittaessa. Johdettavan ryhmän valinnassa etusijalla ovat samoajan valmiudet ja toiveet, vasta sen jälkeen lippukunnan tarpeet. Myös johdettavan ryhmän ominaisuudet tulee ottaa huomioon harjoitteluryhmää valittaessa. Samoajaluotsi varmistaa, että myös harjoittelua ohjaavalla aikuisella on tieto siitä, mikä on johtamisharjoittelun tavoite ja mitä tukevalta aikuiselta odotetaan. 

Samoaja suunnittelee yhdessä aikuisen kanssa johtamansa ryhmän puolen vuoden toimintasuunnitelman ja sopii yhdessä aikuisen kanssa vastuutehtävien jaosta. Samoaja saa vastuulleen ensin pieniä osia yhden koloillan toteuttamisesta. Vähitellen paloja kasvatetaan, kunnes samoaja osaa johtaa koko koloillan. Samoajaa ohjaava aikuinen miettii, kuinka paljon vastuuta voi antaa kyseiselle samoajalle. Samoajan on annettava kokeilla ja harjoitella, epäonnistumiset ovat sallittuja.

Johtamisharjoittelun voi toteuttaa eri tavalla riippuen siitä, miten paljon aikaa samoaja pystyy käyttämään partioon ja miten usein samoajavartiolla on omia kokouksia. Samoaja voi olla johtamisharjoittelussa joka viikko, jolloin hänellä on välillä samalla viikolla myös oman samoajaryhmänsä kokous. Toinen vaihtoehto esimerkiksi on, että samoaja on joka toinen viikko johtamassa ryhmää ja joka toinen viikko on samoajaryhmän oma kokous. Johtamisharjoittelun voi suorittaa myös yhdessä parin kanssa.

Lisää vinkki

Liite