Samoaja osaa suunnitella koloillan. Hän tietää toimivan koloillan vaiheet ja osaa käyttää partiomenetelmää koloillan suunnittelussa. Hän ymmärtää miksi on tärkeää suunnitella etukäteen toimintaa. Samoaja tietää, että koloilta ei aina mene suunnitelmien mukaan ja osaa varautua muutoksiin.

Valikko

Koloillan suunnittelu


Tavoite:

Samoaja osaa suunnitella koloillan. Hän tietää toimivan koloillan vaiheet ja osaa käyttää partiomenetelmää koloillan suunnittelussa. Hän ymmärtää miksi on tärkeää suunnitella etukäteen toimintaa. Samoaja tietää, että koloilta ei aina mene suunnitelmien mukaan ja osaa varautua muutoksiin.

Kuvaus:

Samoaja suunnittelee yhden toimintasuunnitelmasta poimitun koloillan johtamalleen ryhmälle. Hän miettii mitä, miksi ja miten opetellaan sekä listaa illan aikana tarvittavat materiaalit. Samoaja hyödyntää partiomenetelmää koloillan ohjelman suunnittelussa. Hän huomioi koloillan eri vaiheet ja aikatauluttaa illan kulun. Samoaja harjoittelee varautumaan yllättäviin tilanteisiin johtamassaan koloillassa lisäämällä suunnitelmaansa varaohjelmaa. Ennen tätä aktiviteettia tulisi olla käytynä läpi partiomenetelmä ja -ihanteet –aktiviteetti sekä partio-ohjelma ja toimintasuunnitelman tekeminen aktiviteetit.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Organisointitaidot Partiokulttuuri
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Samoaja saa palautetta toiminnastaan kouluttajalta tai muulta tilannetta seuranneelta aikuiselta. Kouluttaja tuo mukaan ison kasan eri ikäkausiin liittyviä esineitä (esimerkiksi partiomerkki, koulukirja, kotiavain, tamponi, lelu, kännykkä ja niin edelleen). Kurssilaiset jakautuvat pienempiin ryhmiin. Jokainen ryhmä valitsee itselleen jonkun neljästä nuorimmasta ikäkaudesta. Ryhmien tehtävänä on poimia tavarakasasta mielestään parhaiten kyseiseen ikäkauteen liittyvät tavarat. Omalla vuorollaan kukin ryhmä esittelee oman ikäkautensa tavaroiden avulla. Kouluttaja täydentää tietoja tarvittaessa.

Käydään läpi perustellen: - Kokouksen runko (miksi on tällainen rakenne, mitä hyötyä on leikeistä jne.) - Miksi kokouksessa on alku- ja loppumenot ja miten niistä voisi saada oman ryhmän näköiset (esim. oma huuto, maskotti, kuulumiset-piiri) - Kokouksen valmistelu ja purku - Samoajan tukimateriaali suunnittelun ja arvioinnin tukena - Mistä saa lisää tietoa (ohjelma.partio.fi, piirien sivut, lpk:n omat materiaalit, netistä löytyvät muut sivustot) - Kuka voi auttaa, onko asiantuntijan tarvetta, vierailija yms. (luotsin tuki vierailijan etsimisessä) - Suunnitellaan varaohjelmaa, jos suunnitelmaa ei pystytäkään toteuttamaan sellaisenaan (esim. jos aktiviteetti kestääkin lyhyemmän aikaa tai säätila / lasten varusteiden puute estää ulkoilun, tarvikkeita ei löydy).

Kokousrunkoa voi muokata omiin tarpeisiin sopivaksi, mutta aluksi on hyvä pysytellä yhdenlaisessa kokousrungossa. Tämä helpottaa suunnittelua ja kokouksen vetämistä. Peruskokous: - Aloitusrituaali: aina samanlainen jämerä aloitus, esim. partiohuuto, 2-5 min - Alkuleikki: energianpurkuleikki, 10-15 min - Ilmoitusasiat ja illan ohjelman läpikäyminen, 5‐10 min - Varsinainen aktiviteetti: tekemistä, toimintaa, sisältää mahdollista vanhan kertaamista yhdistettynä uuteen asiaan, 45 min - Hiljentyminen: erilaisia kasvattavia, keskustelua herättäviä, hengellisiä, hauskoja, henkeä kohottavia ja tärkeitä leikkejä, pelejä ja muita toiminnallisuuksia, 10 min 1. Aloitusrituaali (n. 2-5 min): ryhmän oma huuto, yhteinen laulu tai muu aloitusrituaali.

Lisää vinkki

Liite