Samoaja osaa toimia osana lippukunnan johtajistoa ja tuntee ne käytännön asiat, joita hän johtajana lippukunnassa tarvitsee. Samoaja osaa käyttää lippukunnan viestintäkanavia. Samoaja osaa huolehtia omalta osaltaan yhteisistä asioista. Samoaja osaa vaatia pestiinsä kuuluvan tuen.

Valikko

Lippukunnan käytännöt


Tavoite:

Samoaja osaa toimia osana lippukunnan johtajistoa ja tuntee ne käytännön asiat, joita hän johtajana lippukunnassa tarvitsee. Samoaja osaa käyttää lippukunnan viestintäkanavia. Samoaja osaa huolehtia omalta osaltaan yhteisistä asioista. Samoaja osaa vaatia pestiinsä kuuluvan tuen.

Kuvaus:

Samoaja perehtyy johtamiseen liittyviin käytännön asioihin lippukunnassaan, kuten kolon avainten saamiseen, siivousvuoroihin, retkimaksuvapautuksiin ja kämpän varaamiseen. Hän opettelee käyttämään lippukunnan viestintäkanavia. Tutustumisen kautta samoaja oppii kantamaan vastuunsa lippukunnan yhteisistä asioista ja liittyy osaksi lippukunnan johtajistoa lippukunnan käytäntöjen mukaan.

Jos koulutus toteutetaan useamman lippukunnan yhteistyönä, kannattaa tämä aktiviteetti tehdä erikseen jokaisessa lippukunnassa.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Muu
Taitoalueet Partiokulttuuri Viestintä
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto 1,5 h
Kasvatustavoitteet Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Selvitämme tai kertaamme, mitä partion harrastaminen maksaa. Mitä partion jäsenmaksulla saa? Millainen jäsenmaksu lippukunnalla on ja mitä sillä saa? Mitä kaikki muu (leirit, retket, varusteet) maksaa, kun ne lasketaan yhteen. Entä mistä asioista partiolainen maksaa itse ja mitä lippukunta tai joku muu taho tarjoaa. Mitäs sitten, jos ei rahat riitä? Mistä voi saada tukea partiotoimintaan (lippukunta, piiri, keskusjärjestö, joku muu taho esimerkiksi seurakunta tai kunta). Mietimme, miten omassa lippukunnassamme huomioidaan vähävaraisten osallistuminen toimintaan. Miten voimme itse huomioida erilaisista taloudellisista tilanteista tulevat lapset ja nuoret? Pohdimme asiaa esimerkiksi ryhmänjohtajan tai retken ohjelman suunnittelun näkökulmasta. Lähde: Yhteiseen partioon

Taustayhteisö. Samoaja selvittää onko lippukunnalla taustayhteisö. Mikäli taustayhteisö on, niin samoaja selvittää seuraavat asiat:  Millainen lippukunnan ja taustayhteisön suhde on? Miten se näkyy lippukunnan arjessa? Miksi taustayhteisö haluaa olla lippukunnan taustayhteisönä? Miksi lippukunta haluaa, että sillä on kyseinen taustayhteisö? Mitkä arvot ovat lippukunnalle ja taustayhteisölle yhteisiä?  Mitä eroja arvoissa on? Mitä taustayhteisö odottaa samoajalta, entä mitä lippukunta odottaa samoajalta suhteessa taustayhteisöön?

Lisää vinkki

Liite