Samoaja osaa toimia osana lippukunnan johtajistoa ja tuntee ne käytännön asiat, joita hän johtajana lippukunnassa tarvitsee. Samoaja osaa käyttää lippukunnan viestintäkanavia. Samoaja osaa huolehtia omalta osaltaan yhteisistä asioista. Samoaja osaa vaatia pestiinsä kuuluvan tuen.

Valikko

Lippukunnan käytännöt


Tavoite:

Samoaja osaa toimia osana lippukunnan johtajistoa ja tuntee ne käytännön asiat, joita hän johtajana lippukunnassa tarvitsee. Samoaja osaa käyttää lippukunnan viestintäkanavia. Samoaja osaa huolehtia omalta osaltaan yhteisistä asioista. Samoaja osaa vaatia pestiinsä kuuluvan tuen.

Kuvaus:

Samoaja perehtyy johtamiseen liittyviin käytännön asioihin lippukunnassaan, kuten kolon avainten saamiseen, siivousvuoroihin, retkimaksuvapautuksiin ja kämpän varaamiseen. Hän opettelee käyttämään lippukunnan viestintäkanavia. Tutustumisen kautta samoaja oppii kantamaan vastuunsa lippukunnan yhteisistä asioista ja liittyy osaksi lippukunnan johtajistoa lippukunnan käytäntöjen mukaan.

Jos koulutus toteutetaan useamman lippukunnan yhteistyönä, kannattaa tämä aktiviteetti tehdä erikseen jokaisessa lippukunnassa.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Muu
Taitoalueet Partiokulttuuri Viestintä
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto 1,5 h
Kasvatustavoitteet Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Taustayhteisö. Samoaja selvittää onko lippukunnalla taustayhteisö. Mikäli taustayhteisö on, niin samoaja selvittää seuraavat asiat:  Millainen lippukunnan ja taustayhteisön suhde on? Miten se näkyy lippukunnan arjessa? Miksi taustayhteisö haluaa olla lippukunnan taustayhteisönä? Miksi lippukunta haluaa, että sillä on kyseinen taustayhteisö? Mitkä arvot ovat lippukunnalle ja taustayhteisölle yhteisiä?  Mitä eroja arvoissa on? Mitä taustayhteisö odottaa samoajalta, entä mitä lippukunta odottaa samoajalta suhteessa taustayhteisöön?

Selvitämme tai kertaamme, mitä partion harrastaminen maksaa. Mitä partion jäsenmaksulla saa? Millainen jäsenmaksu lippukunnalla on ja mitä sillä saa? Mitä kaikki muu (leirit, retket, varusteet) maksaa, kun ne lasketaan yhteen. Entä mistä asioista partiolainen maksaa itse ja mitä lippukunta tai joku muu taho tarjoaa. Mitäs sitten, jos ei rahat riitä? Mistä voi saada tukea partiotoimintaan (lippukunta, piiri, keskusjärjestö, joku muu taho esimerkiksi seurakunta tai kunta). Mietimme, miten omassa lippukunnassamme huomioidaan vähävaraisten osallistuminen toimintaan. Miten voimme itse huomioida erilaisista taloudellisista tilanteista tulevat lapset ja nuoret? Pohdimme asiaa esimerkiksi ryhmänjohtajan tai retken ohjelman suunnittelun näkökulmasta. Lähde: Yhteiseen partioon

Kouluttaja pitää käytänteistä tietokilpailun kurssilaisille. Hän esittää lippukunnan käytänteistä kysymyksiä ja se, joka vastaa nopeimmin oikein, saa yhden pisteen.

Aukkotarina. Kouluttaja kirjoittaa kuvitteellisesta koloillasta aukkotarinan. Koloillan aikana tarvitaan esimerkiksi myrskylyhtyjä varastosta, teepusseja keittiöstä ja laastaria ensiapukaapista. Lisäksi koloiltaan on tullut uusi jäsen, samoajan sähköpostiosoite on vaihtunut ja hänen pitäisi tulostaa seuraavaa kertaa varten retkikirjeitä. Tarinassa aukot ovat sen kohdalla, miten näissä käytännön asioissa toimitaan. Samoajat täyttävät aukkotarinan pareittain ja tarinat käydään läpi yhdessä.

Kolo tutuksi –suunnistus: Kouluttaja antaa samoajille ensimmäisen vihjeen, esim. ”Kun tarvitsen Sinolia, menen tänne”. Kun samoajat löytävät Sinolin säilytyspaikan, odottaa siellä uusi vihje jonnekin muualle. Samoilla vihjeillä voidaan käydä läpi kaikki tarvittavat kolon kaapit, huoneet ja varastot. Viimeinen vihje voi opastaa johtajien omaan huoneeseen tai vaikka ulos kaakao-trangian ääreen, jolloin kouluttaja voi käydä läpi leppoisasti muut käytännön asiat. 

Lippukunnan käytännöt tutuiksi. Aktiviteetissa perehdytään käytännön asioihin lippukunnassa. Jos kurssi toteutetaan useamman lippukunnan kanssa yhdessä, kannattaa tämä aktiviteetti tehdä erikseen jokaisessa lippukunnassa. Lippukunnan kouluttaja käy asiat lävitse omaan lippukuntaan soveltuvilta osin yhdessä samoajien kanssa. Samoajien kannattaa tehdä mahdollisimman moni asia käytännössä, esimerkiksi liittyä lippukunnan sähköpostilistalle, pakata retken tarvikkeet mukaan jne.  Alla on lueteltu esimerkkejä sellaisista asioista, joita jo johtamisharjoittelussa olevan samoajan olisi hyvä tietää. 

 • Kolon siivous: Kuka siivoaa kolon? Missä siivoustarvikkeet ovat? 
 • Kolon kalustovarastojen käyttö: Mitä varastoissa on? Kenellä/missä on avain? Miten varastosta lainataan tavaraa? 
 • Kolon keittiön ruokakaappien käyttö: Saako kaapeista ottaa vapaasti ruoka-aineita? Mitä ruoka-aineita kololle voi/saa jättää? 
 • Mistä löytyvät ensiaputavarat? Askartelutavarat? 
 • Kolon tietokone, tulostin, kopiokone ym.? 
 • Lippukunnan talous: Onko ryhmällä oma tili? Mistä voi pyytää rahaa kokouksia ja retkiä varten? Miten toimitaan kuittien kanssa? Miten retkimaksut maksetaan? Viitenumerokäytännöt? 
 • Miten uudet ryhmän jäsenet ilmoitetaan jäseniksi? Entä miten lopettaneet ilmoitetaan? 
 • Mitä teen kun omat yhteystietoni muuttuvat? Mitä teen kun jonkun ryhmäläisen osoitetiedot muuttuvat? 
 • Lpk:n huivimerkki ja muut merkit: Mistä uusi jäsen saa merkit? Mitkä merkit lippukunta maksaa? 
 • Mitä teen, kun kololta loppuu esim. tulostuspaperi, siivoustarvikkeet, askartelutarvikkeet? Entä uusien retkivarusteiden (esim. trangia) hankkiminen? 
 • Kolon avain: Kenellä on avain? Mistä sen saa? 
 • Kämppä: Kenellä on kämpän avain? Miten kämppä varataan? 
 • Vene: Miten pääsee purjehtimaan ryhmän kanssa? Kipparit? 
 • Onko kololla turvahälyttimiä? Miten niitä käytetään? 
 • Viestintä: Ilmoitustaulu, sähköpostilistat, Facebook-ryhmät, nettisivut, johtajaneuvostot ym. 
 • Partionimien antaminen, ryhmien nimien kriteerit 
 • Miten voin itse ilmoittautua kurssille? Miten ilmoitan ryhmäläiseni johonkin tapahtumaan? Tukeeko lippukunta kurssille/tapahtumaan osallistumista? 
 • Ansiomerkit: Kuka niitä lippukunnassa hoitaa? Miten voin ehdottaa ansiomerkkiä ryhmäläiselleni tai kaverilleni? 

Lisää vinkki

Liite