Samoaja oppii arvioimaan omaa toimintaansa johtajana ja tarvittaessa muuttamaan sitä palautteen perusteella. Samoaja oppii vastaanottamaan palautetta. Hän ymmärtää, että hyvä palaute sisältää sekä positiivista että kriittistä palautetta. Samoaja osaa johtaa ryhmää. Samoaja osaa kertoa omasta osaamisestaan johtajana esimerkiksi opinnoissa tai työhaastattelussa.

Valikko

Palautekeskustelu johtamisharjoittelusta


Tavoite:

Samoaja oppii arvioimaan omaa toimintaansa johtajana ja tarvittaessa muuttamaan sitä palautteen perusteella. Samoaja oppii vastaanottamaan palautetta. Hän ymmärtää, että hyvä palaute sisältää sekä positiivista että kriittistä palautetta. Samoaja osaa johtaa ryhmää. Samoaja osaa kertoa omasta osaamisestaan johtajana esimerkiksi opinnoissa tai työhaastattelussa.

Kuvaus:
Samoaja saa palautetta johtamistaidoistaan johtamisharjoittelun aikana ryhmän aikuiselta johtajalta. Ohjaava aikuinen antaa palautetta jokaisen johtamiskerran jälkeen. Kun samoajan puolen vuoden johtamisharjoittelu on ohi, saa samoaja vielä kokonaispalautteen aikuiselta toiminnastaan ja kehittymisestään. On ryhmän aikuisen johtajan tehtävä huolehtia, että palaute tulee annettua ja että se on asiallista. Vaikka johtamistehtävä toteutettaisiin pareittain,

annetaan silti palaute kummallekin samoajalle yksin. Samoaja opettelee erittelemään ja nimeämään kurssilla oppimiaan taitoja ja siten kertomaan osaamisestaan esimerkiksi työhaastattelussa tai opinnoissa.

Palautekeskustelun yhteydessä sovitaan myös johtamistehtävän jatkumisesta. Tässä kohtaa samoaja kertoo halukkuudestaan jatkaa samassa johtamistehtävässä, vaihtaa johtamistehtävää tai siirtyä johtamistehtävästä muihin tehtäviin, esim. kalustonhoitaja, koloisännän apulainen tai lippukuntalehden toimittaja. Tätä keskustelua seuraa uusi pestikeskustelu ja
samoajan pestaaminen uuteen tehtävään.
Ennen tätä aktiviteettia tulisi olla käytynä kaikki ROK-aktiviteetit.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Pakollinen
Paikka: A_Kämpällä A_Kololla A_Metsässä A_Ulkona
Taitoalueet: Organisointitaidot Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito: Itsensä johtamisen taidot
Kesto: A_1_h
Kasvatustavoitteet: Osaaminen ja ongelmanratkaisu

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ryhmänohjaajakoulutus

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Samoaja saa palautteen jokaisen johtamiskerran jälkeen. Palautteen antaa samoajaa ohjaava aikuinen johtaja. Palautteenannossa voi hyödyntää alla olevia apukysymyksiä. Myös pestin alussa täytettyä pestilomaketta kannattaa hyödyntää, kun arvioidaansamoajan onnistumista tehtävässään.


Mikä meni hyvin?
Mitä voisi kehittää?
Miten samoaja itse koki koloillan?
Miten aikuinen näki koloillan?
Oliko mukana tarvittavat tarvikkeet?
Oliko aikaa varattu sopivasti?
Miten samoaja osasi antaa ohjeita?
Miten samoaja piti ryhmässä kuria?
Toimiko alkuperäinen suunnitelma vai pitikö siihen tehdä viime hetken muutoksia?
Miten lapset jaksoivat keskittyä ja mikä vaikutti tähän?

Apukysymykset puolen vuoden johtamisharjoittelun päättyessä pidettävään palautekeskusteluun:

Miten samoaja koki johtamisharjoittelun? Miltä johtaminen tuntui?
Miten aikuinen näki johtamisharjoittelun?
Oliko puolen vuoden aikana toiminnassa jokin punainen lanka (esim. ilmansuunta, tarppo)? Mitä puolen vuoden aikana opittiin? Päästiinkö tavoitteeseen?
Huomioiko samoaja partiomenetelmän eri osa-alueita tehdessään ohjelmaa?
Miten samoaja on kehittynyt johtajana puolen vuoden aikana? Miettikää yhdessä mahdollisimman paljon konkreettisia esimerkkejä.
Mitä samoajan tulisi vielä kehittää ja harjoitella?
Mitä samoaja haluaisi tehdä jatkossa? Tuntuiko tämä ikäkausi omalta vai haluaisiko samoaja kokeilla toisen ikäkauden johtamista? Onko lippukunnassa muita pestejä, jotka kiinnostavat samoajaa?

Lisää vinkki

Lisää liite